Kontrolowanie dostępu do bloga

Kontroluj, kto może edytować Twojego bloga i kto może go czytać.

Nadawanie innym użytkownikom uprawnień do edytowania bloga

 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Wybierz bloga, którego chcesz zaktualizować.
 4. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia a potem  Podstawowe.
 5. W sekcji „Uprawnienia” znajdź pole „Autorzy bloga” i kliknij Dodaj autorów.
 6. Wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz dodać.
 7. Kliknij Zaproś autorów.

Gdy dana osoba zaakceptuje zaproszenie, znajdzie się na liście autorów. Do bloga możesz dodać maksymalnie 100 użytkowników (autorów, administratorów lub czytelników).

Uwaga: aby zarządzać blogiem i na nim publikować, zaproszeni autorzy i administratorzy muszą mieć konta Google.

Nadawanie uprawnień członkom zespołu

Autor

 • Może dodawać i edytować własne posty.

Administrator

 • Może dodawać i usuwać innych administratorów i autorów.
 • Może modyfikować ustawienia i szablon bloga.
 • Może edytować i usuwać dowolne posty.

Blog musi mieć przynajmniej jednego administratora.

Jeśli chcesz nadać komuś uprawnienia administratora, w menu obok nazwy tej osoby wybierz Administrator.

Uwaga: osoba, której przyznasz uprawnienia administratora, będzie mogła usunąć Cię z bloga.
Odbieranie uprawnień członkowi zespołu lub sobie
 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Wybierz bloga, którego chcesz zaktualizować.
 4. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia a potem Podstawowe.
 5. W sekcji „Uprawnienia” znajdź pozycję „Autorzy bloga”, odszukaj członka zespołu, któremu chcesz odebrać uprawnienia, i kliknij Usuń Usuń.
Wcześniejsze posty tej osoby będą nadal widoczne na blogu, ale nie będzie ona mogła ich edytować.
Rozwiązywanie problemów

Administrator utracił dostęp do bloga

Jeśli administrator utraci dostęp do bloga, inny administrator będzie musiał przywrócić jego uprawnienia. Jeśli jesteś jedynym administratorem, sprawdź, czy masz dostęp do bloga z innych zarządzanych przez siebie kont.

Spory o własność

Blogger nie może pośredniczyć w sporach o własność.

Określanie widoczności bloga

Domyślnie Twój blog jest publiczny i mogą go czytać wszyscy w internecie. Aby zmienić ustawienia widoczności bloga:

 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Wybierz bloga, którego chcesz zaktualizować.
 4. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia a potem  Podstawowe.
 5. W sekcji „Uprawnienia” znajdź pozycję „Czytelnicy bloga” i kliknij Edytuj.
 6. Wybierz Publiczne, Prywatne – tylko autorzy bloga lub Prywatne – tylko wybrani czytelnicy.
 7. Kliknij Zapisz zmiany.

Uwaga: jeśli ustawisz swój blog jako prywatny, osoby, które znają jego adres internetowy, nadal mogą go wyświetlić.

Cofanie dostępu do bloga

Jeśli nie chcesz, by ktoś miał nadal dostęp do Twojego bloga, możesz cofnąć dostęp.

 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Wybierz bloga, którego chcesz zaktualizować.
 4. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia a potem  Podstawowe.
 5. W sekcji „Uprawnienia” znajdź pozycję „Czytelnicy bloga” i kliknij Edytuj a potem Prywatne – tylko wybrani czytelnicy.

Obok nazwy osoby, którą chcesz usunąć, kliknij Usuń Usuń.

Udostępnianie bloga wybranym czytelnikom – wskazówki

Gdy wybierasz opcję „Tylko wybrani czytelnicy”, możesz wskazać osoby, dla których Twój blog będzie widoczny.

 • Czytelnicy muszą mieć konta Google.
 • Możesz udostępnić bloga maksymalnie 100 osobom (ta liczba obejmuje czytelników, autorów i administratorów).
Ograniczenie dostępu, jeśli blog zawiera treści dla dorosłych

Jeśli Twój blog zawiera treści dla dorosłych lub używasz na nim dosadnego języka, musisz umieścić stronę z ostrzeżeniem, która będzie pojawiać się, zanim użytkownicy wejdą na Twojego bloga.

Ostrzeżenie o treściach dla dorosłych jest wymagane w przypadku:

 • treści o charakterze pornograficznym lub erotycznym.

Ostrzeżenie o treściach dla dorosłych nie jest wymagane w przypadku:

 • materiałów dokumentalnych o charakterze nieerotycznym przedstawiających nagość;
 • materiałów przedstawiających nagość, które służą celom edukacyjnym, dokumentacyjnym, naukowym lub artystycznym.

Jeśli uważasz, że treści zamieszczone na Twoim blogu nie są odpowiednie dla osób w każdym wieku, możesz zdecydować się na wyświetlanie ostrzeżenia.

Dodawanie ostrzeżenia o treściach dla dorosłych

 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Wybierz bloga, którego chcesz zaktualizować.
 4. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia a potem Inne.
 5. W sekcji „Treści dla dorosłych” wybierz Tak.
Uwaga: jeśli blog z treściami dla dorosłych zwróci naszą uwagę, a ostrzeżenie o treściach nie będzie aktywne, włączymy na nim ostrzeżenie. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać, blog może zostać usunięty.

Zmiana właściciela bloga

Aby przenieść bloga z jednego konta na inne:

 1. Wykonaj opisane powyżej czynności, aby nadać innym użytkownikom uprawnienia do edytowania bloga.
 2. Odbierz uprawnienia dostępu pierwotnemu właścicielowi bloga.

Aby zmienić nazwę, którą są podpisane posty pierwotnego właściciela bloga, nowy właściciel musi usunąć i ponownie opublikować te posty.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?