Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

De toegang tot je blog beheren

Je kunt beheren wie je blog kan bewerken en wie je blog kan lezen.

Anderen toestemming geven je blog te bewerken

 1. Log in bij Blogger.
 2. Selecteer de blog die je wilt updaten.
 3. Klik op Instellingen > Basis > Rechten in het menu aan de linkerkant.
 4. Klik in het gedeelte Blogauteurs op + Auteurs toevoegen.
 5. Geef het e-mailadres op van de persoon die je wilt toevoegen.
 6. Klik op Auteurs uitnodigen.

Nadat de uitnodiging is geaccepteerd, wordt de betreffende persoon vermeld als auteur. Je kunt in totaal honderd leden (auteurs, beheerders en lezers) aan je blog toevoegen.

Opmerking: Uitgenodigde auteurs en beheerders hebben een Google-account nodig om blogs te beheren en berichten te plaatsen.

Een teamlid toegang geven

Auteur

 • Eigen berichten toevoegen en bewerken

Beheerder

 • Andere beheerders en auteurs toevoegen of verwijderen
 • De instellingen of sjabloon van de blog wijzigen
 • Berichten bewerken of verwijderen

Blogs moeten minstens één beheerder hebben.

Als je iemand beheerdersrechten wilt geven, ga je naar het menu naast zijn naam en selecteer je Beheerder.

Opmerking: Houd er rekening mee dat als je iemand beheerdersrechten geeft, deze persoon jou uit je blog kan verwijderen.
Toegang voor een teamlid of jezelf verwijderen
 1. Log in bij Blogger.
 2. Selecteer de blog die je wilt updaten.
 3. Selecteer Instellingen > Basis > Rechten in het menu aan de linkerkant.
 4. Klik in het gedeelte Blogauteurs op Deze gebruiker verwijderen clear_grey600_18dp.png naast het betreffende teamlid.
Eerdere berichten van deze auteur worden nog steeds op de blog weergegeven, maar hij kan ze niet meer bewerken.
Problemen oplossen

Een beheerder heeft geen toegang meer tot de blog

Als een beheerder geen toegang meer heeft tot de blog, moet een andere beheerder de rechten teruggeven. Als je de enige beheerder bent, probeer je andere accounts die je beheert, om te zien of je toegang hebt tot de blog.

Geschillen over de eigendom van een blog

Blogger kan niet optreden als bemiddelaar bij geschillen over eigendom.

Kiezen wie je blog kan zien

Je blog is standaard openbaar en kan door iedereen op het web worden gelezen. Je kunt wijzigen wie je blog kan lezen:

 1. Log in bij Blogger.
 2. Selecteer de blog die je wilt updaten.
 3. Klik op Instellingen > Basis > Rechten in het menu aan de linkerkant.
 4. Klik in het gedeelte Bloglezers op Bewerken.
 5. Selecteer Iedereen, Alleen blogauteurs of Alleen deze lezers.
 6. Klik op Wijzigingen opslaan.
Toegang tot je blog verwijderen

Als je niet meer wilt dat iemand toegang heeft tot je blog, kun je de toegang intrekken.

 1. Log in bij Blogger.
 2. Selecteer de blog die je wilt bewerken.
 3. Klik op Instellingen > Basis > Rechten in het menu aan de linkerkant.
 4. Klik in het gedeelte Bloglezers op Bewerken > Alleen deze lezers.

Klik op Deze gebruiker verwijderen naast de naam van de persoon die je wilt verwijderen.

Tips voor het delen van je blog met bepaalde lezers

Als je 'Alleen deze lezers' selecteert, kun je aangeven wie je blog mag zien.

 • Lezers hebben een Google-account nodig.
 • Je kunt je blog delen met maximaal 100 mensen. Hieronder vallen lezers, auteurs en beheerders.
De toegang beperken als je blog content voor volwassenen bevat

Als je blog thema's of taalgebruik voor volwassenen bevat, moet je een waarschuwingspagina toevoegen die wordt weergegeven voordat mensen de content van je blog kunnen bekijken.

Een waarschuwing bij content voor volwassenen is vereist voor:

 • Pornografische of seksueel expliciete content

Een waarschuwing bij content voor volwassenen is niet vereist voor:

 • Niet-seksuele afbeeldingen van naaktheid in een documentaire context
 • Afbeeldingen van naaktheid die een duidelijk educatief, documentair, wetenschappelijk of artistiek doel hebben

Als je denkt dat jouw blog content bevat die niet geschikt is voor alle leeftijden, kun je de contentwaarschuwing weergeven.

De waarschuwing voor content voor volwassenen toevoegen

 1. Log in bij Blogger.
 2. Selecteer de blog die je wilt updaten.
 3. Klik op Instellingen > Overig in het menu aan de linkerkant.
 4. Selecteer Ja onder 'Content voor volwassenen'.
Opmerking: Als een blog met content voor volwassenen bij Google wordt gemeld terwijl de contentwaarschuwing niet actief is, schakelen we de waarschuwing voor je in. Als dit herhaaldelijk gebeurt, kan de blog worden verwijderd.

Een blog overdragen aan een nieuwe eigenaar

Je kunt een blog als volgt overdragen aan een nieuwe eigenaar:

 1. Volg de bovenstaande stappen om anderen toestemming te geven je blog te bewerken.
 2. Verwijder de toegang voor de oorspronkelijke eigenaar van de blog.

Als de nieuwe eigenaar van de blog de naam van de berichten van de oorspronkelijke eigenaar wil wijzigen, moet de nieuwe eigenaar de berichten verwijderen en opnieuw publiceren.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?