Fjerning av gruppemedlemmer

Hvis du vil fjerne et gruppemedlem, går du til Innstillinger | Grunnleggende og klikker på X ved siden av navnet på personen du vil fjerne:

Det fjernede gruppemedlemmet kan da ikke opprette flere innlegg, men innleggene vedkommende har lagt ut tidligere, blir beholdt.