Byt namn på bloggen

Byt namn på bloggen eller ändra dess beskrivning genom att öppna Inställningar | Grundläggande:

Bloggens namn och beskrivning avgör hur andra uppfattar den. Namnet är det som bloggen kallas för på Blogger och på din sida. Försök att ange något som har en innebörd (exempelvis inte "min webblogg"). Du kan lämna de här fälten tomma om du inte vill att de ska visas på webbsidan.

Beskrivningen kan användas för att beskriva loggen eller som en underrubrik. Beskrivningen får maximalt innehålla 500 tecken och det får inte finnas HTML-kod eller annan kod i den. Om du vill ha mer innehåll i beskrivningen kan du ange det direkt i mallen.