Sao lưu, nhập hoặc xóa blog

Bạn có thể sao lưu nội dung blog của mình và nhập nội dung đó vào một blog khác. Bạn cũng có thể sao lưu blog của mình trước khi xóa.

Có vẻ như bạn đã đăng xuất. Hãy đăng nhập vào Blogger.

Sao lưu nội dung blog

Cách nhận tệp .xml của bài đăng, trang và nhận xét trên blog của bạn:

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào blog mà bạn muốn sao lưu.
 3. Trong trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
 4. Trong phần "Quản lý blog", hãy nhấp vào mục Sao lưu nội dung sau đó Tải xuống.

Lưu bản sao giao diện của blog

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào blog mà bạn muốn lưu.
 3. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào phần Giao diện.
 4. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Thêm Liên kết khác và sau đó Sao lưu và sau đó Tải xuống.

Nhập bài đăng và nhận xét vào blog của bạn

Quan trọng: Có giới hạn về số lượng tệp bạn có thể nhập hàng ngày nhưng không có hạn chế về kích thước tệp.

Cách nhập tệp .xml của bài đăng và nhận xét của bạn:

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào blog mà bạn muốn nhập nội dung.
 3. Trong trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
 4. Trong phần "Quản lý blog", hãy nhấp vào mục Nhập nội dung và sau đó Nhập.
  • Nếu bạn không muốn tự động đăng nội dung đã nhập, hãy tắt tùy chọn Tự động xuất bản tất cả các bài đăng và trang đã nhập.
 5. Chọn tệp .xml bạn muốn nhập từ máy tính.
 6. Nhấp vào Mở.

Xóa blog

Quan trọng: Để xóa blog, bạn phải là quản trị viên. Sau khi xóa blog, nếu đổi ý, bạn sẽ có một khoảng thời gian ngắn để khôi phục lại blog đó.

Xóa blog

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào blog mà bạn muốn xóa.
 3. Trong trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
 4. Trong phần "Quản lý blog", hãy nhấp vào mục Xóa blog của bạn và sau đó Xóa.

Xóa blog vĩnh viễn

Quan trọng: Khi xóa vĩnh viễn một blog, bạn sẽ xóa tất cả thông tin, bài đăng và trang của blog đó. Bạn không thể khôi phục một blog đã bị xóa vĩnh viễn hoặc sử dụng lại URL.

Cách xóa vĩnh viễn một blog sau khi bạn làm theo các bước để xóa blog:

 1. Ở trên cùng bên trái, trong phần "Blog đã xóa", hãy nhấp vào blog mà bạn muốn xóa vĩnh viễn. 
 2. Nhấp vào phần Xóa vĩnh viễn và sau đó Xóa vĩnh viễn.

Khôi phục blog đã xóa

Trong một khoảng thời gian ngắn, sau khi xóa một blog, bạn có thể khôi phục blog đó. Cách khôi phục blog:

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, trong phần "Blog đã xóa", hãy nhấp vào blog bạn muốn khôi phục và sau đó Hủy xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?