Sao lưu, nhập hoặc xóa blog của bạn

Bạn có thể sao lưu nội dung blog của mình và nhập vào một blog khác. Bạn cũng có thể sao lưu blog của mình trước khi xóa.

Có vẻ như bạn đã đăng xuất. Hãy đăng nhập vào Blogger.

Sao lưu blog của bạn

Khi sao lưu blog của mình, bạn sẽ nhận được tệp .xml của bài đăng và nhận xét:

 1. Ở phía trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 2. Nhấp vào blog để sao lưu.
 3. Ở menu bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt sau đó Khác.
 4. Trong phần "Nhập và sao lưu", hãy nhấp vào Sao lưu nội dung sau đó Lưu vào máy tính của bạn.

Lưu bản sao chủ đề blog của bạn

 1. Ở phía trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 2. Nhấp vào blog mà bạn muốn.
 3. Ở menu bên trái, nhấp vào Chủ đề.
 4. Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào Sao lưu/Khôi phục.
 5. Nhấp vào Tải chủ đề xuống.

Nhập bài đăng và nhận xét vào blog của bạn

Bạn có thể nhập tệp .xml của bài đăng và nhận xét của mình vào blog:

 1. Ở phía trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 2. Chọn blog mà bạn muốn nhập bài đăng và nhận xét.
 3. Ở menu bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt sau đó Khác.
 4. Trong phần “Nhập và sao lưu”, hãy nhấp vào Nhập nội dung.
 5. Nhấp vào Nhập từ máy tính.
 6. Chọn tệp .xml từ máy tính của bạn.
 7. Nhấp vào Xuất bản.

Lưu ý: Không giới hạn kích thước tệp để nhập vào blog nhưng số lần nhập trong một ngày là có giới hạn.

Xóa bộ nhớ Blog của bạn

Có hai cách để xóa blog:

 • Khi bạn xóa blog: bạn có một khoảng thời gian ngắn để khôi phục blog đó nếu bạn đổi ý.
 • Khi bạn xóa vĩnh viễn blog: tất cả thông tin blog, bài đăng cũng như các trang của bạn sẽ bị xóa và bạn sẽ không thể khôi phục chúng.

Lưu ý: Bạn phải là quản trị viên của blog để xóa blog.

Xóa Blog

 1. Ở phía trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 2. Chọn blog mà bạn muốn xóa.
 3. Ở menu bên trái, hãy chọn Cài đặt sau đó Khác.
 4. Trong phần “Xóa blog” bên cạnh “Xóa blog của bạn", hãy nhấp vào Xóa blog.
 5. Nhấp vào Xóa blog này.

Xóa blog vĩnh viễn

Để xóa blog vĩnh viễn, hãy làm theo các bước trên, sau đó:

 1. Ở phía trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 2. Trong phần "Blog đã xóa", nhấp vào blog mà bạn muốn xóa vĩnh viễn.
 3. Trong cửa sổ mở ra, nhấp vào Xóa vĩnh viễn.

Lưu ý: Sau khi xóa blog vĩnh viễn, bạn không thể sử dụng lại URL của blog đó.

Khôi phục blog đã xóa

Bạn có thể khôi phục blog của mình một thời gian ngắn sau khi xóa nếu bạn chưa xóa blog đó vĩnh viễn:

 1. Ở phía trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 2. Trong phần "Blog đã xóa", nhấp vào blog mà bạn muốn khôi phục.
 3. Nhấp vào Hủy xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?