สำรองข้อมูล นำเข้า หรือลบบล็อก

คุณสามารถสำรองข้อมูลเนื้อหาบล็อกแล้วนำเข้าไปยังบล็อกอื่นได้ และยังสำรองข้อมูลบล็อกก่อนจะลบทิ้งได้ด้วย

ดูเหมือนว่าคุณจะออกจากระบบแล้ว ลงชื่อเข้าใช้ Blogger

สำรองข้อมูลบล็อกของคุณ

เมื่อสำรองข้อมูลบล็อก คุณจะได้รับไฟล์ .xml ของโพสต์และความคิดเห็น

 1. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 2. คลิกบล็อกเพื่อสำรองข้อมูล
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิกการตั้งค่า จากนั้น อื่นๆ
 4. ในส่วน "นำเข้าและสำรองข้อมูล" ให้คลิกสำรองเนื้อหา จากนั้น บันทึกลงในคอมพิวเตอร์

บันทึกสำเนาธีมของบล็อก

 1. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 2. คลิกบล็อกที่ต้องการ
 3. คลิกธีมในเมนูด้านซ้าย
 4. คลิกสำรองข้อมูล/กู้คืนที่มุมขวาบน
 5. คลิกดาวน์โหลดธีม

นำเข้าโพสต์และความคิดเห็นมาที่บล็อก

คุณสามารถนำเข้าไฟล์ .xml ของโพสต์และความคิดเห็นมาที่บล็อกได้

 1. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 2. เลือกบล็อกที่ต้องการนำเข้าโพสต์และความคิดเห็น
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิกการตั้งค่า จากนั้น อื่นๆ
 4. คลิกนำเข้าเนื้อหา ในส่วน "นำเข้าและสำรองข้อมูล"
 5. คลิกนำเข้าจากคอมพิวเตอร์
 6. เลือกไฟล์ .xml จากคอมพิวเตอร์
 7. คลิกเผยแพร่

หมายเหตุ: การนำเข้าบล็อกไม่จำกัดขนาดไฟล์ แต่คุณมีสิทธิ์นำเข้าได้ไม่เกินจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ต่อวัน

ลบบล็อก

การลบบล็อกทำได้ 2 วิธี

 • เมื่อลบบล็อก: คุณจะมีเวลาไม่นานในการกู้คืนบล็อกในกรณีที่เปลี่ยนใจ
 • เมื่อลบบล็อกเป็นการถาวร: ระบบจะลบข้อมูล โพสต์ และหน้าทั้งหมดในบล็อกและไม่สามารถกู้คืนได้

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลบล็อก จึงจะมีสิทธิ์ลบบล็อกได้

ลบบล็อก

 1. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 2. เลือกบล็อกที่ต้องการลบ
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้เลือกการตั้งค่า จากนั้น อื่นๆ
 4. คลิกลบบล็อก ในส่วน "ลบบล็อก" ที่ติดกับ "นำบล็อกออก"
 5. คลิกลบบล็อกนี้

ลบบล็อกเป็นการถาวร

หากต้องการลบบล็อกเป็นการถาวร โปรดทำตามขั้นตอนข้างต้น แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 2. ให้คลิกบล็อกที่ต้องการลบออกอย่างถาวรในส่วน "บล็อกที่ถูกลบ"
 3. คลิกลบถาวรในหน้าต่างที่ปรากฏ

หมายเหตุ: หลังจากลบบล็อกเป็นการถาวรแล้ว URL ของบล็อกจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป

กู้บล็อกที่ลบไปแล้วคืน

คุณสามารถกู้คืนบล็อกได้หลังจากลบไปแล้วไม่นาน หากยังไม่ได้ลบถาวร

 1. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 2. ในส่วน "บล็อกที่ถูกลบ" ให้คลิกบล็อกที่คุณต้องการกู้คืน
 3. คลิกเลิกลบ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร