Sao lưu hoặc nhập blog của bạn

Bạn có thể sao lưu nội dung blog của mình và nhập nội dung đó vào một blog khác. Bạn cũng có thể sao lưu blog của mình trước khi xóa.

Có vẻ như bạn đã đăng xuất. Hãy đăng nhập vào Blogger.

Sao lưu nội dung blog

Cách nhận tệp .xml của bài đăng, trang và nhận xét trên blog của bạn:

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào blog mà bạn muốn sao lưu.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
 4. Trong phần "Quản lý blog", hãy nhấp vào mục Sao lưu nội dung sau đó Tải xuống.

Lưu bản sao giao diện của blog

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào blog mà bạn muốn lưu.
 3. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Giao diện.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Liên kết khác và sau đó Sao lưu và sau đó Tải xuống.

Nhập bài đăng và nhận xét vào blog của bạn

Quan trọng: Có giới hạn về số tệp bạn có thể nhập hằng ngày nhưng không có hạn chế về kích thước tệp.

Cách nhập tệp .xml của bài đăng và nhận xét của bạn:

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào blog mà bạn muốn nhập nội dung.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
 4. Trong phần "Quản lý blog", hãy nhấp vào mục Nhập nội dung và sau đó Nhập.
  • Nếu bạn không muốn tự động đăng nội dung đã nhập, hãy tắt tùy chọn Tự động xuất bản tất cả các bài đăng và trang đã nhập.
 5. Chọn tệp .xml bạn muốn nhập từ máy tính.
 6. Nhấp vào Mở.

Bài viết liên quan

Xóa hoặc khôi phục blog của bạn

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính