Tworzenie kopii zapasowej, importowanie i usuwanie bloga

Możesz utworzyć kopię zapasową zawartości swojego bloga i zaimportować ją do innego bloga. Możesz też przed usunięciem bloga utworzyć jego kopię zapasową.

Wygląda na to, że korzystasz z usługi jako niezalogowany użytkownik. Zaloguj się w Bloggerze

Tworzenie kopii zapasowej bloga

Aby pobrać plik XML z postami, stronami i komentarzami bloga:

 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij bloga, którego kopię zapasową chcesz utworzyć.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji „Zarządzaj blogiem” kliknij Utwórz kopię zapasową zawartości a potem Pobierz.

Zapisywanie kopii motywu bloga

 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij bloga, którego chcesz zapisać.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Motyw.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Utwórz kopię zapasową a potem Pobierz.

Importowanie postów i komentarzy do bloga

Ważne: istnieje dzienny limit dotyczący liczby plików, które można zaimportować, ale nie ma ograniczeń związanych z ich rozmiarami.

Aby zaimportować pliki XML z postami i komentarzami:

 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij bloga, do którego chcesz zaimportować zawartość.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji „Zarządzaj blogiem” kliknij Importuj zawartość a potem Importuj.
  • Jeśli nie chcesz automatycznie publikować zaimportowanych treści, wyłącz Automatycznie opublikuj wszystkie zaimportowane posty i strony.
 5. Wybierz plik XML, który chcesz zaimportować z komputera.
 6. Kliknij Otwórz.

Usuwanie swojego bloga

Ważne: aby usunąć bloga, musisz być jego administratorem. Jeśli po usunięciu bloga zmienisz zdanie i zechcesz go przywrócić, możesz to zrobić, ale masz na to niewiele czasu.

Usuwanie bloga

 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij bloga, którego chcesz usunąć.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji „Zarządzaj blogiem” kliknij Usuń bloga a potem Usuń.

Trwałe usuwanie bloga

Ważne: trwałe usunięcie bloga powoduje skasowanie wszystkich zawartych w nim informacji, postów i stron. Takiego bloga nie można też przywrócić ani ponownie użyć jego adresu URL.

Aby trwale usunąć bloga po wykonaniu czynności potrzebnych do usunięcia bloga:

 1. W lewym górnym rogu w sekcji „Blogi przeniesione do kosza” kliknij bloga, którego chcesz trwale usunąć.
 2. Kliknij Usuń trwale a potem Usuń trwale.

Przywracanie usuniętego bloga

Przez krótki okres po usunięciu bloga możesz go przywrócić. Aby przywrócić bloga:

 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. W lewym górnym rogu w sekcji „Blogi przeniesione do kosza” kliknij bloga, którego chcesz przywrócić a potem Przywróć.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?