Sandarkan, import atau padamkan blog anda

Anda boleh menyandarkan kandungan blog anda dan mengimport kandungan itu ke blog lain. Anda juga boleh menyandarkan blog anda sebelum memadamkannya.

Nampaknya anda telah log keluar. Log masuk ke Blogger.

Sandarkan blog anda

Apabila anda menyandarkan blog, anda mendapat fail .xml bagi catatan dan ulasan.

 1. Di bahagian atas sebelah kiri, klik anak panah ke Bawah Anak Panah Bawah.
 2. Klik blog untuk disandarkan.
 3. Dalam menu kiri, klik Tetapan dan kemudian Lain-lain.
 4. Dalam bahagian "Import & sandarkan", klik Sandarkan Kandungan dan kemudian Simpan ke komputer anda.

Simpan salinan tema blog anda

 1. Di bahagian atas sebelah kiri, klik anak panah ke Bawah Anak Panah Bawah.
 2. Klik blog yang diingini.
 3. Dalam menu kiri, klik Tema.
 4. Di penjuru kanan sebelah atas, klik Sandarkan/Pulihkan.
 5. Klik Muat turun tema.

Import catatan dan ulasan ke dalam blog anda

Anda boleh mengimport fail xml catatan dan ulasan anda ke dalam blog anda:

 1. Di bahagian atas sebelah kiri, klik anak panah ke Bawah Anak Panah Bawah.
 2. Pilih blog destinasi untuk catatan dan ulasan yang hendak diimport.
 3. Dalam menu kiri, klik Tetapan dan kemudian Lain-lain.
 4. Dalam bahagian “Import & sandarkan”, klik Import Kandungan.
 5. Klik Import daripada komputer.
 6. Pilih fail .xml daripada komputer anda.
 7. Klik Terbitkan.

Nota: Tiada had ditetapkan terhadap saiz fail untuk mengimport blog, namun bilangan import dalam sehari dihadkan.

Padamkan blog anda

Terdapat dua cara memadamkan blog:

 • Apabila anda memadamkan blog: anda mempunyai tempoh masa yang singkat untuk memulihkan blog jika anda berubah fikiran.
 • Apabila anda memadamkan blog selama-lamanya: semua maklumat, catatan dan halaman blog anda akan dipadamkan dan anda tidak dapat memulihkannya.

Nota: Anda mestilah menjadi pentadbir blog untuk memadamkannya.

Padamkan Blog

 1. Di bahagian atas sebelah kiri, klik anak panah ke Bawah Anak Panah Bawah.
 2. Pilih blog yang hendak dipadamkan.
 3. Dalam menu kiri, pilih Tetapan dan kemudian Lain-lain.
 4. Di bawah "Padamkan Blog", di sebelah "Alih keluar blog anda", klik Padamkan blog.
 5. Klik Padamkan Blog Ini.

Padamkan blog selama-lamanya

Untuk memadamkan blog selama-lamanya, ikut langkah di atas, kemudian:

 1. Di bahagian atas sebelah kiri, klik anak panah ke Bawah Anak Panah Bawah.
 2. Di bawah "Blog dipadamkan", klik blog yang anda mahu padamkan secara kekal.
 3. Dalam tetingkap yang terbuka, klik Padamkan selama-lamanya.

Nota: Selepas blog dipadamkan selama-lamanya, URL blog tersebut tidak boleh digunakan lagi.

Pulihkan blog yang dipadamkan

Anda boleh memulihkan blog anda dalam tempoh yang singkat selepas memadamkan blog itu jika anda belum memadamkan blog tersebut selama-lamanya:

 1. Di bahagian atas sebelah kiri, klik Anak Panah ke Bawah Anak Panah Bawah.
 2. Di bawah "Blog yang dipadamkan", klik blog yang ingin dipulihkan.
 3. Klik Nyahpadam.