தற்கொலைத் தடுப்பு அமைப்புகள்

உங்களுக்குத் தற்கொலை செய்துகொள்ளும் எண்ணம் வந்தாலோ மன உளைச்சலில் இருந்தாலோ உதவிக்கு கீழுள்ள தொடர்புத் தகவலைப் பயன்படுத்தவும்.

வேறொருவருக்கு உதவுதல்

ஒருவர் தற்கொலை செய்துகொள்ளும் எண்ணத்தில் இருப்பதாகத் தெரிந்தால் (மேலும் அவருடைய தொடர்புத் தகவல் உங்களிடம் இருந்தால்) உடனடி உதவிக்கு உள்நாட்டுச் சட்ட அமலாக்கத் துறையைத் தொடர்புகொள்ளவும்.

மேலே உள்ள தகவலைப் பயன்படுத்தி தற்கொலைத் தடுப்பு ஹாட்லைனைத் தொடர்புகொள்ளுமாறும் அவரிடம் தெரிவிக்கலாம்.

தற்கொலை செய்துகொள்ளும் எண்ணத்துடன் பேசும் ஒருவருக்கு எப்படி உதவுவது என்பதை அறிய:

தேடல்
தேடலை அழி
தேடலை மூடும்
Google ஆப்ஸ்
முதன்மை மெனு
1648331793886129005
true
உதவி மையத்தில் தேடுக
true
true
true
true
true
74