Γραμμές βοήθειας για την πρόληψη των αυτοκτονιών

Εάν έχετε αυτοκτονικές τάσεις ή έντονα συναισθήματα απελπισίας, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας για να λάβετε βοήθεια.

  • Ηνωμένες Πολιτείες: Επικοινωνήστε με την Εθνική γραμμή πρόληψης αυτοκτονιών (Lifeline) στο 1-800-273-TALK (8255). Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας είναι διαθέσιμοι 24 την ημέρα δωρεάν και το περιεχόμενο της κλήσης είναι εμπιστευτικό.
  • Άλλες χώρες: Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Διεθνούς Οργανισμού Πρόληψης Αυτοκτονιών, για να βρείτε ένα κέντρο αντιμετώπισης αυτοκτονικών τάσεων στην περιοχή σας.

Βοηθήστε κάποιον άλλο

Εάν θεωρείτε ότι κάποιος άλλος διατρέχει κίνδυνο αυτοκτονίας (και έχετε τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού του χρήστη), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αστυνομικές αρχές για άμεση βοήθεια.

Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε αυτό το άτομο, έτσι ώστε να επικοινωνήσει με μια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης πρόληψης αυτοκτονιών, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες.

Μάθετε πώς μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον που σκέφτεται να αυτοκτονήσει: