Varför omdirigerar min blogg till en landsspecifik webbadress? (CcTLD)

F: Varför ser jag en webbadressändring?
S: Webbadressen till en blogg du läser kan komma att omdirigeras till en landsspecifik domän. Om du till exempel är i Australien och ska öppna [bloggnamn].blogspot.com kan du omdirigeras till [bloggnamn].blogspot.com.au. Den landsspecifika domänen ska motsvara landet där du befinner dig.

F: Varför gör ni detta?
S: Vi gör detta för att ge utökat stöd för lokal hantering av innehåll. Om vi får en begäran om borttagning av innehållet som bryter mot lokala lagar visas detta innehåll kanske inte längre för läsare på lokala domäner där dessa lagar gäller. Denna uppdatering strider inte mot vår uppfattning om yttrandefrihet och kontroversiellt innehåll.

F: Var ser jag den här ändringen?
S: Vi distribuerar ändringarna i steg så under de kommande månaderna kommer landsspecifika domäner att införas i fler länder.

F: Informerar Google bloggägarna när innehåll tas bort?
S: Ja. När innehåll tas bort från en blogg informeras skribenterna och kontoadministratörerna via e-post och de får ett meddelande på Blogger-instrumentpanelen.

F: Vad ser en läsare om ett inläggs tas bort från en blogg?
S: När innehåll tas bort från en blogg av någon anledning ser läsare som försöker få åtkomst till det ett meddelande om att innehållet har tagits bort. En kopia av alla borttagningsmeddelanden som vi får rörande Blogger skickas till Chilling Effects för publicering på deras webbplats. Dessutom informerar vi två gånger om året om antalet och typen av myndighetsbegäranden om innehållsborttagning i vår insynsrapport.

F: Kan användare utanför USA få åtkomst till tjänstens .com-domäner?
S: Ja, vi tillåter alla att visa .com-versionen av en blogg på Blogger genom att skriva: http://[bloggnamn].blogspot.com/ncr – vilket alltid leder till .com-versionen av bloggen. Funktionen "ingen nationell omdirigering (no country redirect, ncr) hindrar oss tillfälligt från att omdirigera läsare till den lokala versionen av bloggen.

F: Hur gör jag detta för en inläggswebbadress och inte för hela bloggen?
S: Infoga /ncr/ direkt efter den landsspecifika domänen när du vill få åtkomst till ett enskilt inlägg. Exempelvis ska [bloggnamn].blogspot.com/examplepage anges som [bloggnamn].blogspot.com/ncr/examplepage.

F: Hur påverkar den här ändringen min blogg?
S: Bloggägarna kan inte se några skillnader i bloggen, men våra läsare kan notera en landsspecifik domän beroende på vilket land de befinner sig i. Bloggskribenter och/eller bloggägare hanterar och redigerar även fortsättningsvis sitt innehåll via Blogger.com. När vi tar bort innehåll som bryter mot lokala lagar gör vi det enbart för den landsspecifika domänen.

F: Vad händer om jag har en egen domän?
S: Egna domäner påverkas inte av denna ändring.

F: Påverkar detta sökmotoroptimering i bloggen?
S: Efter denna ändring kommer sökrobotar att hitta Blogspot-innehåll på många olika domäner. Om samma innehåll finns på olika domäner kan sökresultaten påverkas. Vi gör allt för att minimera eventuella negativa konsekvenser av att ha Blogspot-innehåll på flera domäner.