จัดการความคิดเห็น

คุณจะจัดการผู้ที่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคุณและประเภทความคิดเห็นที่ผู้ใช้มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้ นอกจากนี้คุณยังแสดงความคิดเห็นในบล็อกของผู้ใช้รายอื่นได้ด้วย ระบบจะไม่จำกัดจำนวนความคิดเห็นในโพสต์

จัดการความคิดเห็นในบล็อกของคุณ

ตั้งค่าความคิดเห็นใน Blogger
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. เลือกบล็อกที่ด้านซ้ายบน
 3. คลิกการตั้งค่าจากเมนูทางด้านซ้าย
 4. ในส่วน “ความคิดเห็น” ให้ปรับการตั้งค่าความคิดเห็น ดังนี้
  • ตำแหน่งของความคิดเห็น: หากต้องการอนุญาตให้ตอบกลับความคิดเห็นของโพสต์ ให้เลือกฝัง
  • ผู้ที่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น: หากต้องการจํากัดการแสดงความคิดเห็นแบบไม่ระบุชื่อ ให้เลือกผู้ใช้ที่มีบัญชี Google หรือเฉพาะสมาชิกของบล็อกนี้
  • การตรวจสอบความคิดเห็น: หากต้องการอนุมัติความคิดเห็น ให้เลือกทุกครั้งหรือบางครั้ง หากไม่ต้องการอนุมัติความคิดเห็น ให้เลือกไม่เลย
 5. คลิกบันทึก

เคล็ดลับ: หากต้องการเปิดใช้การตั้งค่าความคิดเห็นในเครื่องมือแก้ไขโพสต์ ให้คลิกตัวเลือก การตั้งค่า

ตรวจสอบความคิดเห็น

สําคัญ: มีเพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะตรวจสอบความคิดเห็นได้

หากต้องการตรวจสอบความคิดเห็นก่อนเผยแพร่ ให้เปิดใช้การตรวจสอบความคิดเห็น ดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. เลือกบล็อกที่ด้านซ้ายบน
 3. คลิกการตั้งค่าจากเมนูทางด้านซ้าย
 4. ในส่วน "ความคิดเห็น" ให้คลิกการตรวจสอบความคิดเห็น
 5. เลือกความถี่ในการตรวจสอบความคิดเห็น แล้วคลิกบันทึก

อนุมัติหรือลบความคิดเห็น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. เลือกบล็อกที่ด้านซ้ายบน
 3. คลิกความคิดเห็นจากเมนูด้านซ้าย
 4. จากเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบน ให้เลือกรอการตรวจสอบ
 5. อ่านความคิดเห็นและคลิกเผยแพร่ ลบ หรือสแปม

เผยแพร่หรือปฏิเสธความคิดเห็นจากในอีเมล

หากป้อนอีเมลเพื่อจัดการความคิดเห็น คุณจะได้รับอีเมลเมื่อมีคนแสดงความคิดเห็นรายการใหม่ ในอีเมล ให้คลิกเผยแพร่ ลบ หรือทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม

 • หากคุณเลือกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม ระบบจะลบความคิดเห็นนั้น
ลบหรือทําเครื่องหมายความคิดเห็นว่าเป็นสแปม

คุณจะลบหรือทำเครื่องหมายความคิดเห็นที่เผยแพร่แล้วว่าเป็นสแปมได้ ดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. เลือกบล็อกที่ด้านซ้ายบน
 3. คลิกความคิดเห็นจากเมนูด้านซ้าย
 4. จากเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบน ให้เลือกเผยแพร่แล้ว
 5. หากต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะ ให้คลิกลบ นำออก หรือสแปมใต้ความคิดเห็น

เคล็ดลับ: หากต้องการจัดการความคิดเห็นของคุณในส่วนสแปม ให้คลิกความคิดเห็น จากเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบน ให้คลิกสแปม

 • ระบบจะส่งความคิดเห็นที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นสแปมโดยอัตโนมัติไปยังโฟลเดอร์นี้ คลิกไม่ใช่สแปมหากต้องการให้ความคิดเห็นปรากฏในบล็อก

จัดการความคิดเห็นที่แสดงในบล็อกอื่นๆ

สำคัญ: หากต้องการลบหรือจัดการความคิดเห็น โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว คุณจะจัดการความคิดเห็นที่โพสต์โดยไม่ระบุชื่อไม่ได้

โพสต์ความคิดเห็นในบล็อก
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. ป้อนความคิดเห็นในส่วนของบล็อกโพสต์ที่ต้องการเพิ่ม
  • ไม่บังคับ: คลิกแจ้งเตือนฉันหากต้องการได้รับอีเมลเมื่อมีคนตอบความคิดเห็นของคุณ
 3. คลิกเผยแพร่
ลบความคิดเห็นที่คุณโพสต์ในบล็อก
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. ค้นหาบล็อกโพสต์ที่มีความคิดเห็นที่คุณต้องการลบ และคลิกอ่านเพิ่มเติม
 3. ใต้ความคิดเห็นที่คุณต้องการลบ ให้คลิกลบ จากนั้น ลบความคิดเห็น 
ข้อกำหนดของเบราว์เซอร์
Blogger ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามเพื่อให้คุณแสดงความคิดเห็นจากบัญชี Google ได้ หากปิดใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามในเบราว์เซอร์ คุณอาจแสดงความคิดเห็นในบล็อกโพสต์ขณะลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้ แต่คุณอาจยังสามารถแสดงความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนหรือใช้ชื่อและ URL ได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
74
false
false