Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Siden du har forespurt, er for tiden ikke tilgjengelig på språket ditt. Du kan velge et annet språk nederst på siden. Eventuelt kan du bruke den innebygde oversettelsesfunksjonen i Google Chrome til å oversette en hvilken som helst nettside til det språket du foretrekker.

Change the design of your blog

To change the design of your blog, you can use the template designer or CSS.

Change the design with the template designer

 1. Sign in to Blogger.
 2. Select the blog to update.
 3. In the left menu, click Template.
 4. Under “Live on blog," click Customize.
 5. At the top, use the carousel to choose a template. Below the carousel, use the preview to see how your blog will appear.
 6. Use the left menu to customize your background, adjust widths, layout, and other settings.
 7. On the top right, click Apply to Blog to make your changes live.

To clear your changes, click Live on Blog.

Change the design with CSS

You can also personalize your blog's appearance by using cascading style sheets (CSS).

To add custom CSS snippets to your template:

 1. Sign in to Blogger.
 2. Select the blog to update.
 3. In the left menu, click Template.
 4. Under Live on blog, click Customize.
 5. In the left menu, select Advanced > Add CSS.
 6. Add your code.
 7. On the top right, click Apply to blog.

Navigation bar for custom templates

If your custom template designs cause problems with the navigation bar, try:

 • At the topmost element of your template, add style="margin-top:40px;"
 • Check if the closing </head> tag is present. It should go before the <body> tag.

Mobile templates for your blog

To change how your blog appears on smartphones:

 1. Sign in to Blogger.
 2. Select the blog to update.
 3. In the left menu, click Template.
 4. Under “Mobile,” click Customize mobile template options.
 5. Select the mobile template for your blog. You can also click Preview to see the template live on your blog.
 6. Click Save.

To see your blog on your mobile device, scan the QR code on the left of the pop-up window.

Was this article helpful?
How can we improve it?