Dodawanie stron do bloga

Możesz utworzyć strony, by podzielić treść bloga na odrębne sekcje takie jak „Informacje” lub „Kontakt”. Mogą się one pojawiać na Twoim blogu jako karty w górnej części strony lub jako linki z boku strony.

Uwaga: nie możesz wykorzystać konkretnych postów jako stron.

Dodawanie strony

1. Wyświetlanie stron

 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. Wybierz blog, który chcesz zaktualizować.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Układ.
 4. W sekcji, w której mają być wyświetlane strony, kliknij Dodaj gadżet.
 5. W wyświetlonym oknie obok gadżetu Strony kliknij Dodaj .
 6. Wybierz ustawienia i kliknij Zapisz.
 7. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz rozmieszczenie.

Aby zmienić położenie stron, przeciągnij gadżet w nowe miejsce.

2. Tworzenie, edytowanie i usuwanie stron

Tworzenie strony
 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. Wybierz blog, który chcesz zaktualizować.
 3. W  menu po lewej stronie wybierz Strony.
 4. Kliknij Nowa strona.
 5. Dodaj tytuł strony i pozostałe informacje.
 6. Kliknij Zapisz, Podgląd lub Opublikuj.

Aby edytować stronę:

 1. Wykonaj kroki 1 i 2 opisane powyżej.
 2. Pod stroną, którą chcesz edytować, kliknij Edytuj.
 3. Wprowadź zmiany na stronie.
 4. Kliknij Zapisz, Podgląd lub Opublikuj.

Aby usunąć stronę:

W sekcji Strony, pod stroną, którą chcesz usunąć, kliknij Usuń > OK.
Tworzenie strony z linkiem do innej witryny
 1. W panelu informacyjnym Bloggera kliknij bloga, którego chcesz zaktualizować.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Układ.
 3. W sekcji „Strony” kliknij Edytuj.
 4. W wyświetlonym oknie kliknij Dodaj link zewnętrzny.
 5. Dodaj tytuł strony i adres URL.
 6. Kliknij Zapisz link.

Aby usunąć stronę:

 1. Wykonaj kroki 1-3 opisane powyżej.
 2. Na stronie, którą chcesz usunąć, kliknij Usuń 

3. Wybieranie stron, które mają być wyświetlane

 1. W menu po lewej stronie kliknij Układ.
 2. W sekcji „Strony” kliknij Edytuj.
 3. Wybierz stronę, którą chcesz wyświetlić.
 4. Kliknij Zapisz.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz rozmieszczenie.

Nie ma limitu stron, które możesz zamieścić na jednym blogu.

Czy ten artykuł był pomocny?