Προσθέστε σελίδες στο ιστολόγιό σας

Μπορείτε να δημιουργήσετε σελίδες για περιεχόμενο που μένει σταθερό, όπως είναι οι "Πληροφορίες" ή η "Επικοινωνία". Οι σελίδες μπορούν να εμφανίζονται στο ιστολόγιό σας ως καρτέλες στο επάνω μέρος ή ως σύνδεσμοι στο πλάι.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες αναρτήσεις ως σελίδες.

Βήμα 1: Εμφανίστε τις σελίδες σας

 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 3. Επιλέξτε το ιστολόγιο που θέλετε να ενημερώσετε.
 4. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη.
 5. Στην ενότητα όπου θέλετε να εμφανίζονται οι σελίδες σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη gadget.
 6. Στο παράθυρο, δίπλα στο στοιχείο "Σελίδες", κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη" .
 7. Ορίστε τις ρυθμίσεις σας και επιλέξτε Αποθήκευση.
 8. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση διάταξης.

Για να αλλάξετε τη θέση στην οποία θα εμφανίζονται οι σελίδες σας, σύρετε το gadget στη νέα του θέση.

Βήμα 2: Δημιουργήστε, επεξεργαστείτε ή διαγράψτε σελίδες

 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 3. Επιλέξτε το ιστολόγιο που θέλετε να ενημερώσετε.
 4. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Σελίδες.
  • Δημιουργήστε μια νέα σελίδα: Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα σελίδα. Καταχωρίστε έναν τίτλο σελίδας και άλλες πληροφορίες και κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση, Προεπισκόπηση ή Δημοσίευση.
  • Δημιουργήστε έναν σύνδεσμο προς άλλον ιστότοπο: Κάντε κλικ στην επιλογή "Επεξεργασία" Επεξεργασία και μετά Προσθήκη εξωτερικού συνδέσμου. Καταχωρίστε τον τίτλο σελίδας και το URL και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση συνδέσμου.
  • Επεξεργαστείτε μια σελίδα: Κάτω από τη σελίδα που θέλετε να επεξεργαστείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. Ενημερώστε τη σελίδα σας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση, Προεπισκόπηση ή Δημοσίευση.
  • Διαγράψτε μια σελίδα: Κάτω από τη σελίδα που θέλετε να καταργήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και μετά Ok.

Βήμα 3: Επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να εμφανίζονται

 1. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη.
 2. Στην ενότητα "Σελίδες", κάντε κλικ στην επιλογή "Επεξεργασία" Επεξεργασία.
 3. Επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να εμφανίσετε.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
 5. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση διάταξης.

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των σελίδων που μπορείτε να έχετε σε ένα ιστολόγιο.