Προσθήκη σελίδων στο ιστολόγιό σας

Σημαντικό: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες αναρτήσεις ως σελίδες.

Μπορείτε να δημιουργήσετε σελίδες για σταθερό περιεχόμενο, όπως Σχετικά με ή Επικοινωνία. Οι σελίδες μπορούν να εμφανίζονται ως καρτέλες στην επάνω μέρος του ιστολογίου σας ή ως σύνδεσμοι στο πλάι.

Βήμα 1: Εμφανίστε τις σελίδες σας

 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Επάνω αριστερά, επιλέξτε ένα ιστολόγιο.
 3. Από το μενού στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη.
 4. Στην ενότητα όπου θέλετε να εμφανίζονται οι σελίδες σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη gadget.
 5. Στο παράθυρο, δίπλα στο στοιχείο Σελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη .
 6. Ορίστε τις ρυθμίσεις σας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
 7. Για να αποθηκεύσετε τη διάταξη, κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση Αποθήκευση.

Συμβουλή: Για να αλλάξετε το σημείο όπου εμφανίζεται η σελίδα σας, σύρετε το gadget σε νέα θέση.

Βήμα 2: Δημιουργήστε, επεξεργαστείτε ή διαγράψτε σελίδες

Σημαντικό: Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των σελίδων που μπορούν να υπάρχουν σε ένα ιστολόγιο. 

Δημιουργία σελίδας
 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Επάνω αριστερά, επιλέξτε ένα ιστολόγιο.
 3. Από το μενού στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδες.
 4. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα σελίδα.
 5. Καταχωρίστε έναν τίτλο σελίδας και άλλες πληροφορίες.
 6. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση, Προεπισκόπηση σελίδας ή Δημοσίευση.
Δημιουργήστε μια σελίδα με σύνδεσμο προς άλλον ιστότοπο
 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Επάνω αριστερά, επιλέξτε ένα ιστολόγιο.
 3. Από το μενού στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη.
 4. Στην ενότητα Λιστα σελίδων (κορυφή) δίπλα από την ενότητα Σελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία Επεξεργασία.
 5. Στην ενότητα Σελίδες προς εμφάνιση, κάντε κλικ στην επιλογή + Προσθήκη εξωτερικού συνδέσμου.
 6. Καταχωρίστε τον τίτλο σελίδας και το URL και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση συνδέσμου και μετά Αποθήκευση.
Επεξεργασία σελίδας
 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Επάνω αριστερά, επιλέξτε ένα ιστολόγιο.
 3. Από το μενού στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδες.
 4. Κάντε κλικ στον τίτλο της σελίδας που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 5. Επεξεργαστείτε τη σελίδα σας. 
 6. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση, Προεπισκόπηση σελίδας ή Δημοσίευση.
Διαγραφή σελίδας
 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Επάνω αριστερά, επιλέξτε ένα ιστολόγιο.
 3. Από το μενού στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδες.
 4. Τοποθετήστε τον δείκτη στη σελίδα που θέλετε να καταργήσετε.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αυτής της σελίδας και μετά Διαγραφή σελίδας.

Βήμα 3: Επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να εμφανίζονται

 1. Από το μενού στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη.
 2. Στην ενότητα Σελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία Επεξεργασία.
 3. Επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να εμφανίζονται και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
 4. Για να αποθηκεύσετε τη διάταξη, κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση Αποθήκευση.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
true
74
false
false