Opret en ny side på din blog

Med sider kan du opdele din blog i særskilte sektioner, som f.eks. "Om mig", "Kontakt mig" eller "Annoncér". Sider vises enten som faner øverst på din side eller som links i den ene side af siden. Sider adskiller sig fra din startside ved, at de normalt bruges til at vise indhold, der ikke skal ændres særlig ofte. Bloggen nedenfor indeholder f.eks. sider for "Om mig", "Workshops og kurser" "Shop online" og andet.

Opret en ny side

 1. Log ind på blogger.com, og klik på din blog.
 2. Vælg Sider i navigationssøjlen til venstre på dit betjeningspanel.
 3. Klik på Ny side.
 4. Klik på Gem for at oprette en kladde af siden, som du kan gennemgå og offentliggøre senere. Du kan også klikke på Eksempel for at åbne en fane, hvor du kan se, hvordan din nye side kommer til at se ud. Klik på Offentliggør for at oprette den aktive side på din blog nu.

 

Rediger sider

Du kan rediger en side, som du har oprettet, og tilføje nyt indhold, billeder eller videoer.
 1. Vælg "Sider" i rullemenuen på dit betjeningspanel.
 2. Klik på linket "rediger" under den side, du vil redigere.
 3. Foretag ændringerne på din side.
 4. Klik på Opdater for at offentliggøre siden med dine ændringer, eller klik på Gendan til kladde, hvis du vil offentliggøre siden senere. Du kan også klikke på Eksempel for at åbne en ny fane, hvor du kan se, hvordan din nye side kommer til at se ud.
Hvis du vil slette en side, der linker til et eksternt website, skal du slette den fra gadgetten Sider ved at klikke på "x" til højre for linket.

 

Rediger sidelayout

Du kan ændre, hvor dine sider vises på din blog, ved at føje sidelistegadgetten til din blog:
 1. Vælg "Layout" i rullemenuen på dit betjeningspanel.
 2. Der vises et eksempel for din blogs layout. Du kan vælge at få vist dine sider øverst, nederst, til venstre eller til højre på din blog. Klik på linket "Tilføj en gadget" ved siden af den sektion, du vil vise dine sider i. Hvis du f.eks. vil have dem vist som faner øverst på din blog, skal du klikke på linket "Tilføj en gadget" øverst i dit layout.
 3. Vælg gadgetten "Sider" på listen "Tilføj en gadget".
 4. Under "Sider, der skal vises" skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af de sider, du vil have vist på din blog.
 5. Under "Siderækkefølge" skal du trække og slippe kasserne for at vælge den rækkefølge, som dine sider skal vises i.
 6. Klik på Gem.
 7. Klik på Gem opstilling øverst til højre for at gemme dit layout.

 

Administrer kladder og offentliggjorte sider

Du kan navigere mellem visning af alle dine sider, dine sider i kladdeformat eller kun offentliggjorte sider ved hjælp af sidebjælken i venstre side af din side. I sektionen "Sider" på sidebjælken kan du nu se kategorier for Alle, Kladde og Offentliggjort med antallet af sider i hver status angivet i parentes. Du vil også kunne se en kategori for importerede sider, hvis du har importeret sider fra en anden platform, f.eks. Wordpress.

 

Opret en side, der linker til et eksternt website

Sådan opretter du en side, der linker til et website uden for Blogger:
 1. Vælg "Layout" i rullemenuen på dit betjeningspanel.
 2. Der vises et eksempel for din blogs layout. Klik på linket "Tilføj en gadget" ved siden af den sektion, du vil vise dine sider i.
 3. Vælg gadgetten "Sider" på listen "Tilføj en gadget".
 4. Klik på "+ Tilføj linkside".
 5. I det vindue, der åbnes, skal du udfylde sidens titel og den webadresse, du vil omdirigere læserne til, når de klikker på denne side.
 6. Klik på Gem link.
 7. Du burde nu kunne se den nye side på listen under "Siderækkefølge". Klik på Gem nederst i gadgetvinduet.
 8. Klik på Gem opstilling øverst til højre for at gemme dit layout.

 

Detaljer om sider

 • Hver blog kan have op til 20 sider.
 • Den måde, du vælger at få vist dine sider på (f.eks. topfaner), gælder for alle dine sider.
 • Visse tredjepartsskabeloner understøtter muligvis ikke sider som topfaner, men det vil stadig være muligt at tilføje sider som sidelinks.