Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true
Sidan du har begärt finns tyvärr inte på ditt språk för närvarande. Du kan välja ett annat språk längst ned på sidan eller översätta vilken webbsida du vill till valfritt språk direkt med hjälp av den inbyggda översättningsfunktionen i Google Chrome.

Create a blog

You can create and manage your own blog with Blogger.

Create a blog

  1. Sign in to Blogger.
  2. On the left, click the Down arrow Down Arrow.
  3. Click New blog.
  4. Enter a name for your blog.
  5. Choose a blog address, or URL.
  6. Choose a template.
  7. Click Create blog.

Note: Make sure you comply with the Blogger Content Policy and Terms of Service.

Manage your blog

Troubleshoot issues

If you have a problem with Blogger, see info on troubleshooting issues.

Was this article helpful?
How can we improve it?