Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Den side, du har anmodet om, er endnu ikke tilgængelig på dit sprog. Du har dog mulighed for at vælge et andet sprog nederst på siden eller oversætte en hvilken som helst webside til et valgfrit sprog ved hjælp af Google Chromes indbyggede oversættelsesfunktion.

Get started with Blogger

You can start posting info and stories with Blogger.

Note: When you use Blogger, make sure you comply with the Blogger Content Policy and Terms of Service.

Start using Blogger

 1. Make sure your browser uses cookies.
 2. Turn Javascript on.
 3. Sign in to Blogger.
 4. Create a Blogger profile or use your Google+ profile.

Create a blog

 1. Sign in to Blogger.
 2. In the top left, click New Blog.
 3. Enter a name for your blog.
 4. Choose a blog address, or URL. This will be used by readers to view your blog.
 5. Choose a template.
 6. Click Create blog.

Use the Blogger dashboard

 1. Sign in to Blogger.
 2. The Blogger dashboard will list your blogs with some quick links on the right:
  • To manage a blog, click the blog’s title.
  • To create a new post, click Compose new post.
  • To see your posts, click Post list post list.
  • To see how your blog looks, click View blog.
  • For other actions, click the Down arrow Down Arrow.

See how your blog looks

You can view your blog two ways:

 • From the Blogger dashboard, click View Blog.
 • At the top of your blog’s dashboard, click View Blog.

Change how your blog looks

You can change the design of your blog.

Decide who can view or edit your blog

You can control who has access to your blog.

Explore your blog

You can use the left menu to:

 • View your posts, pages, comments, and statistics.
 • Manage earnings, campaigns, and more.

Get Blogger updates

To get feature announcements, advice, and other info, sign up for email updates:

 1. Sign in to Blogger.
 2. In the top right, click Settings Settings.
 3. Click Edit User Settings.
 4. Under "Email Notifications," check "Feature Announcements."
 5. Click Save.

Troubleshoot issues

If you have a problem with Blogger, see info on troubleshooting issues.

Was this article helpful?