Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
true
Den side, du har anmodet om, er endnu ikke tilgængelig på dit sprog. Du har dog mulighed for at vælge et andet sprog nederst på siden eller oversætte en hvilken som helst webside til et valgfrit sprog ved hjælp af Google Chromes indbyggede oversættelsesfunktion.

Create a blog

You can create and manage your own blog with Blogger.

Create a blog

  1. Sign in to Blogger.
  2. On the left, click the Down arrow Down Arrow.
  3. Click New blog.
  4. Enter a name for your blog.
  5. Choose a blog address, or URL.
  6. Choose a template.
  7. Click Create blog.

Note: Make sure you comply with the Blogger Content Policy and Terms of Service.

Manage your blog

Troubleshoot issues

If you have a problem with Blogger, see info on troubleshooting issues.

Was this article helpful?
How can we improve it?