สร้าง แก้ไข จัดการ หรือลบโพสต์

คุณจะเขียน แก้ไข หรือลบโพสต์และฉบับร่างได้ตลอดเวลา

เขียนโพสต์ใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. คลิกโพสต์ใหม่ โพสตใหม่
 3. สร้างโพสต์
  • หากต้องการตรวจสอบว่าโพสต์จะมีลักษณะอย่างไรเมื่อเผยแพร่ ให้คลิกดูตัวอย่าง
 4. บันทึกหรือเผยแพร่โพสต์ของคุณ
  • หากต้องการบันทึกแต่ไม่เผยแพร่ ให้คลิกบันทึก
  • หากต้องการเผยแพร่ ให้คลิกเผยแพร่

เพิ่มป้ายกำกับในโพสต์

คุณจะใช้ป้ายกำกับเพื่อจัดระเบียบโพสต์ได้ ผู้อ่านจะใช้ป้ายกำกับเพื่อกรองเนื้อหาที่จะแสดงได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. หากต้องการเปิดหน้าจอสำหรับแก้ไข ให้คลิกโพสต์ที่มีอยู่หรือคลิกโพสต์ใหม่ โพสตใหม่
 3. คลิกป้ายกำกับ ป้ายกำกับ ทางด้านขวา
 4. เพิ่มป้ายกำกับหรือคลิกป้ายกำกับที่มีอยู่
  • หากต้องการเพิ่มป้ายกำกับมากกว่า 1 รายการในโพสต์ ให้คั่นแต่ละป้ายด้วยเครื่องหมายจุลภาค

เคล็ดลับ: ในหน้าแดชบอร์ด คุณจะเห็นป้ายกำกับถัดจากชื่อ

กรองโพสต์ด้วยป้ายกำกับ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. คลิกป้ายกำกับ ป้ายกำกับ ที่ด้านขวาบน
 3. เลือกป้ายกำกับจำนวนเท่าใดก็ได้
 4. คลิกใช้

เผยแพร่โพสต์

กำหนดเวลาโพสต์
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. ใต้ชื่อบล็อก ให้คลิกโพสต์ โพสต์ จากนั้น ชื่อโพสต์ที่คุณต้องการเผยแพร่
 3. ในแถบด้านข้างทางขวา ถัดจากเผยแพร่เมื่อ เผยแพร่เมื่อ ให้คลิกลูกศรแบบเลื่อนลง ลูกศรลง
 4. เลือกตั้งวันที่และเวลา
 5. เลือกวันที่และเวลาในปฏิทิน แล้วคลิกเผยแพร่
  • หากต้องการเปลี่ยนกำหนดเวลาของโพสต์ที่เผยแพร่แล้ว ให้คลิกเปลี่ยนกลับเป็นฉบับร่าง

วิธีตั้งเขตเวลา

 1. ในเมนูด้านซ้ายของหน้าแดชบอร์ดหลัก ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า
 2. ไปที่ส่วน “การจัดรูปแบบ” และคลิกเขตเวลา
 3. เลือกเขตเวลาในหน้าต่างป๊อปอัป
 4. คลิกบันทึก
ใช้อีเมลเพื่อโพสต์ลงในบล็อก

วิธีสร้างอีเมล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 3. คลิกชื่อบล็อก
 4. ในเมนูด้านซ้ายของหน้าแดชบอร์ดหลัก ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า
 5. ไปที่ส่วน "อีเมล" และคลิกโพสต์โดยใช้อีเมล
 6. ในหน้าต่างป๊อปอัป ให้เลือกเผยแพร่อีเมลทันที หรือบันทึกอีเมลเป็นโพสต์ฉบับร่าง
 7. ในส่วน “อีเมลสำหรับการโพสต์” ให้สร้างอีเมลที่จะใช้สำหรับโพสต์
 8. คลิกบันทึก

วิธีโพสต์โดยใช้อีเมล

สำคัญ: ทุกคนที่ส่งอีเมลถึงอีเมลเฉพาะนี้จะโพสต์ในบล็อกของคุณในนามคุณได้

 1. สร้างอีเมลใหม่
 2. ป้อนชื่อโพสต์ในหัวเรื่องของอีเมล
 3. ในส่วนเนื้อหาของอีเมล ให้ป้อนโพสต์ของคุณ
  • หากต้องการทำเครื่องหมายส่วนท้ายของโพสต์ ให้ป้อน #end
  • หากต้องการใส่รูปภาพ ให้แนบรูปภาพไปกับอีเมล
 4. ส่งอีเมลไปยังอีเมลที่คุณสร้างไว้ (username.[secretword]@blogger.com)

แก้ไขโพสต์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. คลิกโพสต์ใต้ชื่อบล็อก
 3. คลิกชื่อโพสต์
 4. แก้ไขตามต้องการ
  • หากต้องการตรวจสอบว่าโพสต์จะมีลักษณะอย่างไรเมื่อเผยแพร่ ให้คลิกดูตัวอย่าง
 5. สำหรับโพสต์ที่:
  • เผยแพร่แล้ว: คลิกอัปเดต หรือเปลี่ยนกลับเป็นฉบับร่าง
  • ยังไม่ได้เผยแพร่: คลิกเผยแพร่ หรือบันทึก

ลบโพสต์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 3. คลิกชื่อบล็อก
 4. ขี้ไปที่โพสต์ที่ต้องการลบ เมื่อปรากฏ ให้คลิกลบ ลบ

จัดรูปแบบโพสต์

เพิ่มลิงก์ "อ่านเพิ่มเติม"
ในหน้าดัชนีของบล็อก ผู้อ่านจะดูตัวอย่างโพสต์ จากนั้นก็คลิกลิงก์ "อ่านเพิ่มเติม" เพื่อดูโพสต์แบบเต็มได้
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 3. คลิกชื่อบล็อก
 4. คลิกโพสต์ที่ต้องการเพิ่มลิงก์
 5. ในช่องผู้แต่ง ให้คลิกตำแหน่งต้องการเพิ่มลิงก์ "อ่านเพิ่มเติม"
 6. คลิกแทรกเส้นกั้น Insert jump break
สร้างเทมเพลตของโพสต์
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 3. คลิกชื่อบล็อก
 4. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ในเมนูด้านซ้าย
 5. ในส่วน “โพสต์” ให้คลิกเทมเพลตของโพสต์
 6. เพิ่มเทมเพลต
 7. คลิกบันทึก

ใช้แป้นพิมพ์ลัด

Windows และ Linux

การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
จัดรูปแบบข้อความเป็นตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ Ctrl + b, Ctrl + i, Ctrl + u
นำการจัดรูปแบบออก Ctrl + Space
เปิดกล่องโต้ตอบลิงก์ Ctrl + k
เลิกทำ Ctrl + z, Ctrl + Shift + z
ทำซ้ำ Ctrl + y

Mac

การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
จัดรูปแบบข้อความเป็นตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ + b, ⌘ + i, ⌘ + u
เปิดกล่องโต้ตอบลิงก์ + k
เลิกทำ + z, ⌘ + Shift + z
ทำซ้ำ + y

เนื้อหาที่ควรหลีกเลี่ยง

โปรดอย่าใช้เนื้อหาต่อไปนี้

 • เนื้อหาที่โฮสต์โดยบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้นั้น
 • เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์
 • เนื้อหาที่ละเมิดนโยบายเนื้อหาของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาพโจ่งแจ้งที่โพสต์โดยไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ที่อยู่ในภาพ ตลอดจนเนื้อหาที่แสดงถึงความเกลียดชัง ความรุนแรง และเนื้อหาหยาบคาย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
74
false
false