Požadovaná stránka nie je momentálne k dispozícii vo vašom jazyku. V dolnej časti stránky si môžete vybrať iný jazyk alebo si môžete okamžite preložiť ľubovoľnú webovú stránku do požadovaného jazyka pomocou vstavanej funkcie prekladu v prehliadači Google Chrome.

Create, edit, manage, or delete a post

You can write, edit, or delete posts and drafts any time.

Write a new post

 1. Sign in to Blogger.
 2. Click New Post New post.
 3. Create the post.
  • To check how your post will look when it’s published, click Preview.
 4. Save or publish your post:
  • To save and not publish: Click Save.
  • To publish: Click Publish.

Add labels to your post

You can use labels to organize your posts. Your readers can use your labels to filter the content they get.

 1. Sign in to Blogger.
 2. To open the editor view, click an existing post or click New post New post.
 3. On the right, click Labels Label.
 4. Enter a label or click an existing label.
  • To add more than one label to a post, separate labels with commas.

Tip: In your dashboard, next to the title, you can find your labels.

Filter your posts with labels

 1. Sign in to Blogger.
 2. In the upper right, click Labels Label.
 3. Select any number of labels.
 4. Click Apply.

Publish a post

Schedule a post
 1. Sign in to Blogger.
 2. Under the name of a blog, click Posts Posts and then the title of the post you want to publish.
 3. On the right sidebar, next to Published on Published on, click the drop-down arrow Down arrow.
 4. Select Set date and time.
 5. On the calendar, choose a date and time, then click Publish.
  • If you want to reschedule a published post, click Revert to draft.

To set your time zone:

 1. In the main dashboard’s left menu, click Settings Settings.
 2. Go to the “Formatting” section and click Time zone.
 3. In the pop-up window, select a time zone.
 4. Click Save.
Use email to post to your blog

To create an email:

 1. Sign in to Blogger.
 2. In the top left, click the Down arrow Down arrow.
 3. Click the name of a blog.
 4. In the main dashboard’s left menu, click Settings Settings.
 5. Go to the “Email” section and click Post using email.
 6. In the pop-up window, select Publish email immediately or Save emails as draft posts.
 7. Under “Email for posting,” create an email address to use for posts.
 8. Click Save.

To post by email:

Important: Anyone who emails this unique email address will be able to post on your blog, as you.

 1. Create a new email.
 2. In the subject of the email, enter the title of your post.
 3. In the body of the email, enter your post.
  • To mark the end of your post, enter #end.
  • To include an image, attach an image to your email.
 4. Send the email to the email address you created: (username.[secretword]@blogger.com).

Edit a post

 1. Sign in to Blogger.
 2. Under the name of a blog, click Posts.
 3. Click the title of the post.
 4. Make your changes.
  • To check how your post will look when it’s published, click Preview.
 5. For posts that:
  • Have been published: Click Update or Revert to draft.
  • Haven’t been published: Click Publish or Save.

Delete a post

 1. Sign in to Blogger.
 2. In the top left, click the Down arrow Down arrow.
 3. Click the name of a blog.
 4. Point to the post you want to delete. When it appears, click Delete Delete.

Format a post

Add a “Read more” link
In your blog’s index page, readers can preview a post, then click the "Read more" link to view the full post.
 1. Sign in to Blogger.
 2. In the top left, click the Down arrow Down arrow.
 3. Click the name of a blog.
 4. Click the post where you want to add a link.
 5. In the composer box, click where you want to add the "Read more" link.
 6. Click Insert jump break Insert jump break.
Create a post template
 1. Sign in to Blogger.
 2. In the top left, click the Down arrow Down arrow.
 3. Click the name of a blog.
 4. In the left menu, click Settings Settings.
 5. In the “Posts” section, click Post template.
 6. Add your template.
 7. Click Save.

Use keyboard shortcuts

Windows and Linux

Action Shortcut
Format text for bold, italics, and underline Ctrl + b, Ctrl + i, Ctrl + u
Remove formatting Ctrl + Space
Open link dialog Ctrl + k
Undo Ctrl + z, Ctrl + Shift + z
Redo Ctrl + y

Mac

Action Shortcut
Format text for bold, italics, and underline + b, ⌘ + i, ⌘ + u
Open link dialog + k
Undo + z, ⌘ + Shift + z
Redo + y

Content to avoid

Do not use:

 • Material hosted by someone else without their consent.
 • Copyrighted materials.
 • Content that violates our content policy. This includes, but is not limited to, explicit imagery posted without the subject’s consent and hateful, violent, or crude content.
Was this helpful?
How can we improve it?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Search Help Center
true
74
false