Tworzenie, edytowanie i usuwanie postów

W dowolnej chwili możesz pisać, edytować i usuwać posty oraz ich wersje robocze.

Pisanie nowego posta

 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. Kliknij Nowy post.
 3. Utwórz posta.
 4. Opcjonalnie: kliknij Podgląd, by zobaczyć, jak będzie wyglądał zmieniony post.
 5. Aby zapisać posta, nie publikując go, kliknij Zapisz. Aby opublikować posta, kliknij Opublikuj.

Dodawanie etykiet do postów (opcjonalnie)

Za pomocą etykiet możesz uporządkować swoje posty.

 1. Zaloguj się w Bloggerze
 2. Aby otworzyć widok edytora, kliknij istniejącego posta lub kliknij Nowy post.
 3. Po prawej stronie kliknij Etykiety.
 4. Wpisz nazwę etykiety lub kliknij istniejącą etykietę.
Wskazówki:
 • Post może mieć więcej niż jedną etykietę.
 • Etykiety znajdują się w panelu, obok tytułu.
 • Czytelnicy zobaczą etykiety w Twoich postach i będą mogli za ich pomocą filtrować treści.
 

Filtrowanie postów według etykiety

 1. Zaloguj się w Bloggerze
 2. W prawym górnym rogu kliknij menu z etykietami Down arrow icon.
 3. Kliknij etykietę.

Publikowanie posta

Określanie terminu publikacji posta
 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. Kliknij Posty pod nazwą bloga.
 3. Kliknij tytuł posta.
 4. Po prawej stronie kliknij Ustawienia posta a potem Publikacja.
 5. Wybierz datę i godzinę publikacji posta.
 6. Kliknij Gotowe.

Aby ustawić strefę czasową:

 1. Na głównym panelu informacyjnym w menu po lewej stronie kliknij Ustawienia a potem Język i formatowanie.
 2. W sekcji „Formatowanie” wybierz strefę czasową.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz ustawienia.
Publikowanie postów na blogu przez e-maila

Włączane dodawania postów przez e-maila

 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Kliknij bloga.
 4. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia a potem E-mail.
 5. Obok opcji „Publikuj przez e-maila” wpisz tajne słowo, by utworzyć adres e-mail, na który będą wysyłane posty.
 6. Określ, czy przesłane posty mają być publikowane od razu, czy wolisz zapisywać je jako wersje robocze i publikować później ręcznie.
 7. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz ustawienia.

Dodawanie posta przez e-maila

 1. Utwórz e-maila z tytułem posta w temacie.
 2. Treść e-maila będzie treścią posta:
  • Aby zaznaczyć koniec posta, napisz #end.
  • Aby dodać zdjęcie, dołącz je do e-maila.
 3. Wyślij e-maila na utworzony przez siebie adres: (nazwauzytkownika.[tajneslowo]@blogger.com).

Uwaga: każda osoba znająca ten unikalny adres e-mail może dodawać posty na blogu w Twoim imieniu. 

Edytowanie wpisów 

 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. Kliknij Posty pod nazwą bloga.
 3. Wskaż posta, którego chcesz edytować.
 4. Kliknij Edytuj.
 5. Wprowadź zmiany.
 6. Opcjonalnie: kliknij Podgląd, by zobaczyć, jak będzie wyglądał zmieniony post.
 7. W przypadku postów, które zostały już opublikowane, kliknij Aktualizuj lub Przywróć wersję roboczą. W przypadku postów, które nie zostały jeszcze opublikowane, kliknij Opublikuj lub Zapisz.

Usuwanie wpisów

 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. W panelu informacyjnym kliknij wybranego bloga.
 4. Wskaż posta, którego chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń.

Formatowanie posta

Wybór sposobu traktowania kodu HTML i znaków nowego wiersza w postach
 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. Kliknij Posty pod nazwą bloga.
 3. Kliknij tytuł posta, którego chcesz edytować.
 4. Po prawej stronie kliknij Ustawienia posta a potem Opcje.
 5. Wybierz sposób wyświetlania kodu HTML.
 6. Wybierz sposób traktowania znaków nowego wiersza.
 7. Kliknij Gotowe.
 8. W przypadku postów, które zostały już opublikowane, kliknij Aktualizuj lub Przywróć wersję roboczą. W przypadku postów, które nie zostały jeszcze opublikowane, kliknij Opublikuj lub Zapisz.
Dodawanie linku „Czytaj więcej”
 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Kliknij bloga.
 4. Kliknij posta.
 5. W polu tworzenia umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link „Czytaj więcej”.
 6. Kliknij Wstaw zwijanie tekstu.
Tworzenie szablonu posta
 1. Zaloguj się w Bloggerze.
 2. Kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół w lewym górnym rogu.
 3. Kliknij bloga.
 4. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia a potem Posty, komentarze i udostępnianie.
 5. W sekcji „Posty” obok pola „Szablon posta” kliknij Dodaj.
 6. Dodaj szablon.
 7. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz ustawienia.

Treści, których nie należy umieszczać na blogu

 • Nie dodawaj treści, które zamieścił ktoś inny, bez zgody tej osoby.
 • Nie wykorzystuj materiałów objętych prawami autorskimi. 
 • Nie publikuj materiałów naruszających naszą politykę treści. Są to między innymi zdjęcia erotyczne publikowane bez zgody przedstawionych na nich osób oraz treści szerzące nienawiść, nawołujące do przemocy bądź wulgarne. 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?