Δημιουργία, επεξεργασία, διαχείριση ή διαγραφή ανάρτησης

Μπορείτε να γράψετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε αναρτήσεις και πρόχειρα ανά πάσα στιγμή.

Σύνταξη νέας ανάρτησης

 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ανάρτηση Νέα ανάρτηση.
 3. Δημιουργήστε την ανάρτηση.
  • Για να δείτε πώς θα φαίνεται η ανάρτησή σας όταν δημοσιευτεί, κάντε κλικ στην Προεπισκόπηση.
 4. Αποθηκεύστε ή δημοσιεύστε την ανάρτησή σας:
  • Για αποθήκευση χωρίς δημοσίευση: Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
  • Για δημοσίευση: Κάντε κλικ στη Δημοσίευση.

Προσθήκη ετικετών στην ανάρτησή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ετικέτες, για να οργανώσετε τις αναρτήσεις σας. Οι αναγνώστες σας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ετικέτες σας για να φιλτράρουν το περιεχόμενο που λαμβάνουν.

 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Για να ανοίξετε την προβολή του προγράμματος προβολής, κάντε κλικ σε μια υπάρχουσα ανάρτηση ή κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ανάρτηση Νέα ανάρτηση.
 3. Στα δεξιά, κάντε κλικ στις Ετικέτες Ετικέτα.
 4. Καταχωρίστε μια ετικέτα ή κάντε κλικ σε μια υπάρχουσα ετικέτα.
  • Για να προσθέσετε περισσότερες από μία ετικέτες σε μια ανάρτηση, διαχωρίστε τις ετικέτες με κόμματα.

Συμβουλή: Στον πίνακα ελέγχου, δίπλα στον τίτλο, μπορείτε να βρείτε τις ετικέτες σας.

Φιλτράρετε τις αναρτήσεις σας με ετικέτες

 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στις Ετικέτες Ετικέτα.
 3. Επιλέξτε οποιονδήποτε αριθμό ετικετών.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Δημοσίευση ανάρτησης

Προγραμματισμός ανάρτησης
 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Κάτω από το όνομα ενός ιστολογίου, κάντε κλικ στις Αναρτήσεις Αναρτήσεις και μετά και έπειτα στον τίτλο της ανάρτησης που θέλετε να δημοσιεύσετε.
 3. Στη δεξιά πλευρική γραμμή, δίπλα στην ένδειξη Δημοσιεύτηκε στις Δημοσιεύτηκε στις, κάντε κλικ στο βέλος του αναπτυσσόμενου μενού Κάτω βέλος.
 4. Επιλέξτε Ορισμός ημερομηνίας και ώρας.
 5. Στο ημερολόγιο, επιλέξτε μια ημερομηνία και ώρα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση.
  • Εάν θέλετε να επαναπρογραμματίσετε μια δημοσιευμένη ανάρτηση, κάντε κλικ στην Επαναφορά σε πρόχειρο.

Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας:

 1. Στον κεντρικό πίνακα ελέγχου, στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 2. Μεταβείτε στην ενότητα Μορφοποίηση και κάντε κλικ στη Ζώνη ώρας.
 3. Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε μια ζώνη ώρας.
 4. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
Δημοσίευση αναρτήσεων στο ιστολόγιό σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 3. Κάντε κλικ στο όνομα ενός ιστολογίου.
 4. Στον κεντρικό πίνακα ελέγχου, στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 5. Μεταβείτε στην ενότητα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 6. Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε Άμεση δημοσίευση του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Αποθήκευση μηνυμάτων ως πρόχειρων αναρτήσεων.
 7. Στην ενότητα Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για δημοσίευση, δημιουργήστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα χρησιμοποιείται για τις αναρτήσεις.
 8. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Για να δημοσιεύσετε αναρτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Σημαντικό: Οποιοσδήποτε στέλνει αυτήν τη μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα μπορεί να δημοσιεύσει αναρτήσεις στο ιστολόγιό σας προσποιούμενος ότι είστε εσείς.

 1. Δημιουργία νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εισαγάγετε τον τίτλο της ανάρτησής σας.
 3. Στο κύριο μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εισαγάγετε την ανάρτησή σας.
  • Για να επισημάνετε το τέλος της ανάρτησης, εισαγάγετε #end.
  • Για να συμπεριλάβετε μια εικόνα, επισυνάψτε την στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 4. Στείλτε το μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήσατε: (όνομα χρήστη.[secretword]@blogger.com).

Επεξεργασία ανάρτησης

 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Κάτω από το όνομα του ιστολογίου, κάντε κλικ στις Αναρτήσεις.
 3. Κάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης.
 4. Κάντε τις αλλαγές σας.
  • Για να δείτε πώς θα φαίνεται η ανάρτησή σας όταν δημοσιευτεί, κάντε κλικ στην Προεπισκόπηση.
 5. Για αναρτήσεις που:
  • Έχουν δημοσιευτεί: Κάντε κλικ στην Ενημέρωση ή στην Επαναφορά σε πρόχειρο.
  • Δεν έχουν δημοσιευτεί: Κάντε κλικ στη Δημοσίευση ή την Αποθήκευση.

Διαγραφή ανάρτησης

 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 3. Κάντε κλικ στο όνομα ενός ιστολογίου.
 4. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην ανάρτηση που θέλετε να διαγράψετε. Όταν εμφανιστεί, κάντε κλικ στη Διαγραφή Διαγραφή.

Μορφοποίηση ανάρτησης

Προσθήκη συνδέσμου Διαβάστε περισσότερα
Στη σελίδα ευρετηρίου του ιστολογίου σας, οι αναγνώστες μπορούν να κάνουν προεπισκόπηση μιας ανάρτησης και, στη συνέχεια, να κάνουν κλικ στον σύνδεσμο Διαβάστε περισσότερα για να προβάλουν ολόκληρη την ανάρτηση.
 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 3. Κάντε κλικ στο όνομα ενός ιστολογίου.
 4. Κάντε κλικ στην ανάρτηση στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν σύνδεσμο.
 5. Στο πλαίσιο σύνταξης, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τον σύνδεσμο Διαβάστε περισσότερα.
 6. Κάντε κλικ στην Εισαγωγή σημείου μετάβασης Insert jump break.
Δημιουργία προτύπου αναρτήσεων
 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 3. Κάντε κλικ στο όνομα ενός ιστολογίου.
 4. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 5. Στην ενότητα Αναρτήσεις, κάντε κλικ στο Πρότυπο αναρτήσεων.
 6. Προσθέστε το πρότυπό σας.
 7. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Περιεχόμενο για αποφυγή

Μην χρησιμοποιείτε:

 • Υλικό που φιλοξενείται από κάποιον άλλο χωρίς τη συγκατάθεσή του.
 • Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική περιεχομένου μας. Στο περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνονται άσεμνες εικόνες που δημοσιεύονται χωρίς τη συναίνεση του απεικονιζόμενου προσώπου, καθώς και περιεχόμενο που εκφράζει μίσος, βία και χυδαιότητα.