Ρύθμιση προσαρμοσμένου τομέα

Όταν αγοράζετε έναν τομέα, μπορείτε να εξατομικεύσετε τη διεύθυνση ιστοτόπου του ιστολογίου σας.

Σημαντικό: Αν χρησιμοποιείτε εγγραφές CAA στον προσαρμοσμένο τομέα σας, προσθέστε μια εγγραφή για το letsencrypt.org. Διαφορετικά, το Blogger δεν θα δημιουργήσει ούτε θα ενημερώσει το πιστοποιητικό SSL. 

Βήμα 1: Αγορά τομέα

Δείτε αν μπορείτε να αγοράσετε έναν τομέα Google ή αγοράστε έναν τομέα από πάροχο εκτός της Google. Για να αγοράσετε έναν τομέα Google:

 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Επιλέξτε το ιστολόγιο που θέλετε να ενημερώσετε.
 3. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και μετά Βασικές.
 4. Στην ενότητα Δημοσίευση δίπλα από τη Διεύθυνση ιστολογίου, κάντε κλικ στην επιλογή Αγορά τομέα.
 5. Στο επάνω μέρος, αναζητήστε έναν τομέα.
 6. Δίπλα από τον τομέα που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αγορά.
 7. Για να ολοκληρώσετε την αγορά του τομέα σας, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση: Αν είστε διαχειριστής, μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση τομέων που καταχωρίζονται μέσω του Blogger.

Βήμα 2: Ρύθμιση του τομέα με το ιστολόγιό σας

Συνδεθείτε στον τομέα Google από το Blogger

 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Επιλέξτε το ιστολόγιο που θέλετε να ενημερώσετε.
 3. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και μετά Βασικές.
 4. Στην ενότητα Δημοσίευση, κάντε κλικ στην επιλογή +Ρύθμιση URL Google Domains για το ιστολόγιό σας.
 5. Στην ενότητα "Ρυθμίσεις Google Domains", επιλέξτε τον υποτομέα και τον τομέα και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Συνδεθείτε σε τομέα που δεν ανήκει στην Google από το Blogger

 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Επιλέξτε το ιστολόγιο που θέλετε να ενημερώσετε.
 3. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και μετά Βασικές.
 4. Στην ενότητα Δημοσίευση, κάντε κλικ στην επιλογή + Ρύθμιση URL τρίτου μέρους για το ιστολόγιό σας.
 5. Πληκτρολογήστε το URL του τομέα που αγοράσατε.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
 7. Θα εμφανιστεί ένα σφάλμα με δύο CNAME.
  • Όνομα, ετικέτα ή κεντρικός υπολογιστής: Καταχωρίστε το όνομα ως υποτομέα, όπως "blog." ή "www." Για τον προορισμό, καταχωρίστε "ghs.googlehosted.com."
  • Προορισμός, στόχος ή κατευθύνει σε: Αυτό διαφέρει για κάθε χρήστη και είναι συγκεκριμένο για το ιστολόγιό σας και τον Λογαριασμό σας Google.
 8. Μεταβείτε στον ιστότοπο από όπου αγοράσατε τον τομέα. Βρείτε το DNS (Domain Name System) στον πίνακα ελέγχου.
 9. Στην ενότητα "Όνομα, ετικέτα ή κεντρικός υπολογιστής", πληκτρολογήστε τον υποτομέα που καταχωρίσατε στο προηγούμενο βήμα.
 10. Στην ενότητα "Προορισμός, στόχος ή κατευθύνει σε", καταχωρίστε το "ghs.googlehosted.com."
 11. Καταχωρίστε λεπτομέρειες για το δεύτερο CNAME, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα το ιστολόγιό σας και τον Λογαριασμό σας Google.
 12. Περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα έως ότου ενεργοποιηθούν οι ρυθμίσεις DNS.
 13. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6. Η διεύθυνσή σας blogspot.com θα ανακατευθύνει στον προσαρμοσμένο τομέα σας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί έως και 24 ώρες.

Βήμα 3 (προαιρετικό): Προσθήκη www. στον τομέα σας

Για να αλλάξετε τον τομέα σας(παράδειγμα: mydomain.com) σε www.mydomain.com, ρυθμίστε μια ανακατεύθυνση χωρίς πρόθημα.

 1. Μεταβείτε στον ιστότοπο παρόχου του τομέα σας.
 2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις DNS.
 3. Καταχωρίστε το όνομα τομέα στη μορφή example.com.
 4. Προσθέστε τέσσερις Εγγραφές τύπου Α, οι οποίες κατευθύνουν σε IP της Google.
  • 216.239.32.21
  • 216.239.34.21
  • 216.239.36.21
  • 216.239.38.21
 5. Συνδεθείτε στο Blogger.
 6. Επιλέξτε το ιστολόγιο που θέλετε να ενημερώσετε.
 7. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και μετά Βασικές.
 8. Στην ενότητα Δημοσίευση, στο τμήμα Διεύθυνση ιστολογίου, επιλέξτε "Ανακατεύθυνση" [mydomain.com σε www.mydomain.com].

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, μπορείτε να δοκιμάσετε τα παρακάτω βήματα.

 • Ίσως να μην χρειάζεται να καταχωρίσετε δύο CNAME κατά τη ρύθμιση του τομέα σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι το CNAME του στοιχείου "Όνομα, ετικέτα ή κεντρικός υπολογιστής" είναι σωστό.
 • Αν ο προσαρμοσμένος τομέας δεν λειτουργεί, περιμένετε έως ότου δοκιμάσετε ξανά τα βήματα. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον πάροχο του τομέα σας.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι