Χρήση θεμάτων για αλλαγή της εμφάνισης του ιστολογίου σας

Οι χρήστες μπορούν να προβάλουν και να αλληλεπιδράσουν με το ιστολόγιό σας με διαφορετικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας ένα από τα θέματα του Blogger.

Επιλέξτε ένα θέμα για να χρησιμοποιήσετε

 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 3. Κάντε κλικ σε ένα ιστολόγιο για ενημέρωση.
 4. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο Θέμα.
 5. Κάντε κλικ στο θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 6. Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στο στοιχείο Εφαρμογή στο ιστολόγιο.
 7. Προαιρετικά: Για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του θέματός σας, επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας/Επαναφορά και μετά Λήψη θέματος

Χρησιμοποιήστε ένα θέμα Δυναμικών προβολών

Όταν χρησιμοποιείτε ένα θέμα δυναμικών προβολών:

 • Το Blogger θα καταγράφει κάθε δημοσίευση που προβάλλεται ως προβολή σελίδας.
 • Οι αναγνώστες σας θα έχουν την επιλογή να αλλάξουν την προεπιλεγμένη προβολή.

Για να χρησιμοποιήσετε τις δυναμικές προβολές, βεβαιωθείτε ότι η κοινοποίηση είναι ενεργοποιημένη για το ιστολόγιό σας.

Προσαρμόστε το θέμα σας

Αλλάξτε το φόντο, τα πλάτη των στηλών και πολλά άλλα

 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 3. Κάντε κλικ σε ένα ιστολόγιο για ενημέρωση.
 4. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο Θέμα.
 5. Στην περιοχή "Ζωντανά στο ιστολόγιο" κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.
 6. Χρησιμοποιήστε το αριστερό μενού για να προσαρμόσετε το φόντο, τα πλάτη, τη διάταξη και άλλες ρυθμίσεις.
 7. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην Εφαρμογή στο ιστολόγιο για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας.

Αλλάξτε το χρώμα και το μέγεθος της γραμματοσειράς

Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, το χρώμα και το μέγεθος της γραμματοσειράς για ολόκληρο το ιστολόγιό σας:

 1. Συνδεθείτε στο Blogger.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 3. Κάντε κλικ σε ένα ιστολόγιο για ενημέρωση.
 4. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο Θέμα.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή.
 6. Στην επάνω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στις Σύνθετες επιλογές.
 7. Επιλέξτε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς που επιθυμείτε για κάθε είδος κειμένου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφοποίηση για το κανονικό κείμενο της ανάρτησης ιστολογίου ή για τις επικεφαλίδες της σελίδας.
 8. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην Εφαρμογή στο ιστολόγιο.