การผสานรวมผู้ซื้อกับ TCF เวอร์ชัน 2.0 ของ IAB

Google จะเปิดตัวการรองรับ TCF เวอร์ชัน 2.0 ของ IAB ใน Ad Manager, AdMob และ AdSense สำหรับผู้ซื้อการเสนอราคาแบบเรียลไทม์ (RTB) ซึ่งรวมถึง Authorized Buyers และเครือข่ายและ Exchange ในการเสนอราคาแบบเปิด การผสานรวมนี้จะมีผลต่อการมีสิทธิ์ในการรับคำขอราคาเสนอ เอาชนะในการประมูล และรับการตอบกลับของคำขอจับคู่คุกกี้

ใครบ้างที่ได้รับผลกระทบ

Authorized Buyers รวมถึงเครือข่ายและ Exchange ในการเสนอราคาแบบเปิดทั้งหมด ไม่ว่าจะลงทะเบียนใช้ TCF เวอร์ชัน 2.0 หรือไม่ก็ตามจะได้รับผลกระทบจากการผสานรวมนี้

ความเป็นมา

ตามที่ได้แจ้งไว้ในเดือนสิงหาคม 2019 คำแนะนำด้านการทำงานร่วมกันมีไว้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดนโยบายที่มีอยู่ของ Google โดยเฉพาะข้อกำหนดนโยบายการยินยอมของผู้ใช้ EU ของ Google และนโยบายของเราในการเก็บร่องรอยการใช้งานเพื่อการระบุตัวตน (เช่น นโยบายที่อยู่ในข้อกำหนดสำหรับการแสดงโฆษณาของบุคคลที่สาม) โปรดทราบว่านโยบายของ Google ยังคงมีผลบังคับใช้และมีข้อจำกัดมากกว่า TCF เวอร์ชัน 2.0 ในบางกรณี

การใช้งาน TCF เวอร์ชัน 2.0 ของ IAB จะมีสถานการณ์ที่ซับซ้อนหลายรูปแบบ ซึ่งสถานการณ์เหล่านั้นอาจปรากฏขึ้นมาโดยขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้

 • วิธีที่ผู้ให้บริการลงทะเบียนกับ TCF เวอร์ชัน 2.0 ของ IAB
 • การตั้งค่าของผู้เผยแพร่โฆษณา
 • คำยินยอมของผู้ใช้

ตารางด้านล่างแสดงตัวเลือกที่ผู้ให้บริการใช้ได้เมื่อลงทะเบียนสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ในรายชื่อผู้ให้บริการทั่วโลก (GVL) โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ที่กรอบความโปร่งใสและคำยินยอมของ IAB เวอร์ชัน 2.0

วัตถุประสงค์ ตัวเลือกการลงทะเบียนสำหรับผู้ให้บริการ (ตัวอย่างด้านล่าง)
จัดเก็บและ/หรือเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ (วัตถุประสงค์ 1)
 • คำยินยอมตามพื้นฐานทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว
 • ไม่ได้ใช้

วัตถุประสงค์ 2⇒10
 • คำยินยอมตามพื้นฐานทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามพื้นฐานทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว
 • คำยินยอมหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามพื้นฐานทางกฎหมาย 
  • (คำยินยอมเป็นค่าเริ่มต้น)
  • (ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นค่าเริ่มต้น)
 • ไม่ได้ใช้

การประกาศวัตถุประสงค์พิเศษ
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

การประกาศฟีเจอร์
การประกาศฟีเจอร์พิเศษ 

การลงทะเบียนแบบยืดหยุ่น

หากผู้ให้บริการเลือกที่จะลงทะเบียนอย่างยืดหยุ่นสำหรับ "คำยินยอมหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามพื้นฐานทางกฎหมาย (คำยินยอมเป็นค่าเริ่มต้น)" หรือ "คำยินยอมหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามพื้นฐานทางกฎหมาย (ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นค่าเริ่มต้น)" ผู้เผยแพร่โฆษณาจะมีตัวเลือกในการปฏิบัติต่อผู้ให้บริการดังกล่าวดังต่อไปนี้

 1. ยึดตามค่าเริ่มต้น
 2. ระบุว่าต้องได้รับ "คำยินยอม"
 3. ระบุว่าต้องได้รับ “ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย”

ไม่ว่าผู้ให้บริการจะเลือกลงทะเบียนอย่างไรหรือผู้เผยแพร่โฆษณาจะเลือกปฏิบัติต่อการลงทะเบียนอย่างไร Google จะกำหนดให้ผู้ให้บริการทุกรายได้รับคำยินยอม ซึ่งเป็นพื้นฐานทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวที่ถูกต้องสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ (อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง) โปรดคำนึงถึงเรื่องนี้เมื่อตรวจสอบส่วนของการมีสิทธิ์ในการเสนอราคาตอบ

โดเมนที่ไม่รู้จัก

Google สแกนหาการอนุมัตินโยบายและคำยินยอมที่ระดับโดเมนในครีเอทีฟโฆษณา หากไม่มีข้อมูลโดเมน Google จะตรวจยืนยันไม่ได้ว่ามีการแสดงคำยินยอมและเราอาจบล็อกครีเอทีฟโฆษณาที่มีโดเมนที่ “ไม่รู้จัก” หรือผู้ให้บริการที่ไม่รู้จักซึ่งไม่อยู่ในรายชื่อผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณาของ Google สำหรับเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสหราชอาณาจักร

ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณาที่ไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนกับ Google ได้ หรือขออัปเดตและเพิ่มโดเมนและโดเมนย่อยใหม่ในการลงทะเบียนที่มีอยู่ได้โดยใช้คู่มือกระบวนการรับรอง

มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ผสานรวมกับ TCF เวอร์ชัน 2.0 เราจะเริ่มอ่านและส่งข้อความ TC (ข้อความแสดงความโปร่งใสและขอคำยินยอม) สำหรับคำขอโฆษณาทั้งหมดตั้งแต่วันที่ IAB เปลี่ยนจาก TCF เวอร์ชัน 1.1 ไปเป็นเวอร์ชัน 2.0 อย่างสมบูรณ์  โดยก่อนที่จะถึงวันดังกล่าว คำขอราคาเสนอบางรายการอาจมีข้อความ TC อยู่ด้วยเนื่องจาก Google และผู้เผยแพร่โฆษณาได้เริ่มการทดสอบเบต้าของ TCF เวอร์ชัน 2.0  Google จะใช้ข้อความ TC ที่ส่งผ่านคำขอโฆษณาและทำการแยกวิเคราะห์เพื่อระบุพื้นฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับ Use Case และพาร์ทเนอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่มีอยู่ หลังจากการผสานรวมนี้ หากยังต้องการมีสิทธิ์รับคำขอราคาเสนอ เอาชนะในการประมูล หรือใช้บริการจับคู่คุกกี้ต่อไป ผู้ให้บริการที่จะลงทะเบียนกับ TCF เวอร์ชัน 2.0 ของ IAB จะต้องตรวจสอบว่าตนได้รับคำยินยอมหรือมีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละ Use Case ด้านล่าง 

โปรแกรมเสนอราคาและ Exchange ไม่ว่าจะลงทะเบียนใช้ TCF เวอร์ชัน 2.0 หรือไม่ก็ตาม จะต้องใช้ แยกวิเคราะห์ และใช้ค่ากำหนดคำยินยอมของผู้ใช้อย่างถูกต้องตามที่แจ้งไว้ในข้อความ TC เพื่อกำหนดว่าจะตอบสนองต่อคำขอราคาเสนออย่างเหมาะสมอย่างไร และเมื่อไรที่จะใช้บริการจับคู่คุกกี้

หมายเหตุ: สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ไม่ได้ใช้ TCF เวอร์ชัน 2.0 เราจะยังคงใช้โซลูชัน GDPR ในปัจจุบันต่อไปตามที่อธิบายไว้ในบทความนี้

สรุป

ตามข้อกำหนดนโยบายการยินยอมของผู้ใช้ EU นั้น Google กำหนดให้โปรแกรมเสนอราคาต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ 1, 3 และ 4 หากผู้ให้บริการได้ลงทะเบียนสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้โดยใช้พื้นฐานทางกฎหมายที่ยืดหยุ่น และต้องได้รับคำยินยอม ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตสำหรับวัตถุประสงค์ 1, 3 และ 4 ไม่ว่าจะเป็น Use Case (การมีสิทธิ์ในคำขอราคาเสนอ การมีสิทธิ์ในการเสนอราคาตอบ การมีสิทธิ์จับคู่คุกกี้ หรือพิกเซลในครีเอทีฟโฆษณาของผู้ให้บริการ) หรือการอนุมัติของผู้ใช้แบบใดก็ตาม

ผลกระทบต่อการมีสิทธิ์ของคำขอราคาเสนอ

โปรดทราบว่าหากข้อความ TC ระบุว่าผู้ใช้ไม่ได้ให้คำยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ 1, 3 และ 4 Google จะไม่ส่งคำขอราคาเสนอไปยังโปรแกรมเสนอราคาของคุณไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม นอกเสียจากว่าจะมีการใช้ข้อยกเว้น ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติต่อโฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้สำหรับ RTB ในปัจจุบัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้โปรแกรมเสนอราคาที่ลงทะเบียนใช้ TCF เวอร์ชัน 2.0 มีสิทธิ์รับคำขอราคาเสนอ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

รหัสรายชื่อผู้ให้บริการทั่วโลกของ IAB ของคุณที่ระบุผ่านแบบฟอร์มนี้เมื่อคุณลงทะเบียนใช้ TCF เวอร์ชัน 2.0 แล้ว

ประเภทผู้ซื้อ เกณฑ์ (ต้องตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดของสถานการณ์หนึ่งๆ)
Authorized Buyers, เครือข่ายในการเสนอราคาแบบเปิด
 1. ลงทะเบียนสำหรับวัตถุประสงค์ 1, 3 และ 4 ทั้งหมด โดยที่เลือก "คำยินยอม" หรือ "ยืดหยุ่น - คำยินยอมเป็นค่าเริ่มต้น" เป็นพื้นฐานทางกฎหมาย
 2. ผู้ใช้ให้คำยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ 1, 3 และ 4
Exchange ในการเสนอราคาแบบเปิด
 1. ลงทะเบียนสำหรับวัตถุประสงค์ที่ 1 โดยที่เลือก "คำยินยอม" เป็นพื้นฐานทางกฎหมาย
 2. ลงทะเบียนสำหรับวัตถุประสงค์ 3 และ 4 โดยที่เลือก "คำยินยอม" "ยืดหยุ่น - คำยินยอมเป็นค่าเริ่มต้น" หรือ "ไม่ได้ใช้" และไม่ใช่ "ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" เป็นพื้นฐานทางกฎหมาย
 3. ผู้ใช้ให้คำยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ 1 (และวัตถุประสงค์ 3 และ 4 หาก Exchange ลงทะเบียนโดยเลือก "คำยินยอม" หรือ "ยืดหยุ่น - คำยินยอมเป็นค่าเริ่มต้น" เป็นพื้นฐานทางกฎหมาย)

 นอกจากเกณฑ์ข้างต้น หากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง ผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิ์ในการรับคำขอราคาเสนอ

ประเภทผู้ซื้อ เงื่อนไข
Authorized Buyer หรือการเสนอราคาแบบเปิด (Exchange และเครือข่าย)
 1. ลงทะเบียนสำหรับฟีเจอร์พิเศษ 2 (“สแกนหาลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์เพื่อระบุตัวตนตลอดเวลา”) และผู้ใช้ให้คำยินยอมสำหรับฟีเจอร์พิเศษ 2 (ดูหมายเหตุด้านล่าง*)

1 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ที่นโยบายกรอบความโปร่งใสและคำยินยอมของ IAB Europe

* หมายเหตุ: หากผู้ซื้อได้ลงทะเบียนสำหรับฟีเจอร์พิเศษ 2 ไว้ และผู้ใช้ไม่ให้คำยินยอมสำหรับฟีเจอร์พิเศษ 2 เงื่อนไขนี้จะไม่ทำให้ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์รับคำขอราคาเสนอ (แต่เงื่อนไขการมีสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดต้องตรงตามเกณฑ์) กรณีนี้เกิดขึ้นได้บนพื้นฐานที่ว่าข้อความ TC จะให้สิทธิ์ใช้การเก็บร่องรอยการใช้งานที่ใช้งานอยู่ไม่ได้ เนื่องจากนโยบายของเราไม่อนุญาต (ยกเว้นในบริบทของวัตถุประสงค์พิเศษ 1 - ตรวจสอบความปลอดภัย ป้องกันการประพฤติมิชอบ และแก้ไขข้อบกพร่อง)

ผลกระทบต่อการเสนอราคาตอบ (เช่น ครีเอทีฟโฆษณาและพิกเซลของผู้ให้บริการที่แสดงในการเสนอราคาตอบ)

 • Ad Manager จะส่งข้อความ TC ในคำขอราคาเสนอไปยังโปรแกรมเสนอราคาทั้งหมดที่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นและได้รับคำยินยอมจากผู้ใช้เท่านั้น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นสำหรับ Use Case “ไม่ได้ใช้” ของ Exchange ในการเสนอราคาแบบเปิด หากไม่ได้รับคำยินยอม เราจะไม่ส่งคำขอราคาเสนอเลย
 • ในการพิจารณาว่าผู้ให้บริการรายใดได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ผู้ซื้อต้องยึดตามตัวเลือกของผู้ใช้ตามที่แสดงในข้อความ TC และปฏิบัติตามทั้งนโยบายของ Google และนโยบายของ TCF ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเมื่อผู้ซื้อกำหนดว่าจะส่งครีเอทีฟโฆษณาใดไปแสดง 
 • Exchange ในการเสนอราคาแบบเปิดต้องส่งข้อความ TC ไปยังโปรแกรมเสนอราคาที่มีสิทธิ์ นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบว่าครีเอทีฟโฆษณาที่โปรแกรมเสนอราคาส่งกลับมาไม่มีผู้ให้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบายของ Google และแนวทางการผสานรวมกับ TCF เวอร์ชัน 2.0

เราจะเพิ่มช่องใหม่ที่จะใช้ในการสื่อสารข้อความ TC ของ IAB ในคำขอราคาเสนอ เพื่อให้โปรแกรมเสนอราคาปฏิบัติตามค่ากำหนดคำยินยอมของผู้ใช้

 • User.ext.consent สำหรับ OpenRTB ตามมาตรฐาน IAB (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง) 
 • AdSlot.ConsentedProvidersSettings.tcf_consent_string สำหรับโปรโตคอลของ Google / โปรโตคอลของ AdX

เราจะยังคงใช้ช่องที่มีอยู่เดิมเพื่อระบุว่ามีการใช้ GDPR หรือไม่

เพื่อให้ครีเอทีฟโฆษณามีสิทธิ์แสดง ผู้ให้บริการทั้งหมดต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 1. ผู้ให้บริการแต่ละรายต้องลงทะเบียนกับ IAB สำหรับวัตถุประสงค์อย่างน้อย 1 ข้อ
 2. สำหรับวัตถุประสงค์ 3 และ 4 ผู้ให้บริการแต่ละรายจะต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ใช้จาก 1 ใน 4 วิธีต่อไปนี้
  หมายเหตุ: หากผู้ให้บริการเลือกที่จะลงทะเบียนสำหรับวัตถุประสงค์ 3 และ 4 ภายใต้ตัวเลือก "ไม่ได้ใช้" ก็ไม่จำเป็นต้องขอคำยินยอมจากผู้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น
  1. ผู้ให้บริการได้ลงทะเบียนสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ตัวเลือก "คำยินยอม" และผู้ใช้ได้ให้คำยินยอม
  2. หรือผู้ให้บริการได้ลงทะเบียนสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ตัวเลือก "ยืดหยุ่น - คำยินยอมเป็นค่าเริ่มต้น" และผู้เผยแพร่โฆษณายึดตามค่าเริ่มต้นและผู้ใช้ได้ให้คำยินยอม
  3. หรือผู้ให้บริการได้ลงทะเบียนสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ตัวเลือก "ยืดหยุ่น - คำยินยอมเป็นค่าเริ่มต้น" และผู้เผยแพร่โฆษณาระบุว่าต้องได้รับคำยินยอมและและผู้ใช้ได้ให้คำยินยอม
  4. หรือผู้ให้บริการได้ลงทะเบียนสำหรับวัตถุประสงค์ภายใต้ตัวเลือก "ยืดหยุ่น - ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นค่าเริ่มต้น" และผู้เผยแพร่โฆษณาได้ระบุว่าต้องได้รับคำยินยอมและผู้ใช้ได้ให้คำยินยอม
    
หมายเหตุ: หากผู้ให้บริการลงทะเบียนสำหรับสแกนหาลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์เพื่อระบุตัวตนตลอดเวลา (ฟีเจอร์พิเศษ 2) ไว้ ครีเอทีฟโฆษณาที่มีผู้ให้บริการรายนั้นเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์แสดงหากผู้ใช้เลือกไม่รับฟีเจอร์พิเศษ 2

ผลกระทบต่อการมีสิทธิ์จับคู่คุกกี้

Google จะรองรับทั้งพารามิเตอร์ &gdpr และ &gdpr_consent เพื่อส่งข้อมูลคำยินยอมของ TCF เวอร์ชัน 2.0 สำหรับคำขอซิงค์คุกกี้ทั้งแบบขาเข้าและขาออก (พารามิเตอร์เหล่านี้ไม่บังคับ)

หากพารามิเตอร์ &gdpr และ &gdpr_consent แสดงในคำขอจับคู่คุกกี้ Google จะซิงค์คุกกี้กับคำขอของผู้ให้บริการบุคคลที่สามหากเงื่อนไขตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมด 

 • Google ยินยอมที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้
  • จัดเก็บและ/หรือเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์ (วัตถุประสงค์ 1)
  • สร้างโปรไฟล์โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ (วัตถุประสงค์ 3) และ 
  • เลือกโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ (วัตถุประสงค์ 4)
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ Google ดำเนินการดังต่อไปนี้
  • เลือกโฆษณาพื้นฐาน (วัตถุประสงค์ 2)
  • วัดผลประสิทธิภาพของโฆษณา (วัตถุประสงค์ 7) และ
  • พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (วัตถุประสงค์ 10)​
 • ผู้ให้บริการต้องลงทะเบียนสำหรับวัตถุประสงค์ 1 ภายใต้ตัวเลือก "คำยินยอม" และผู้ใช้ต้องให้คำยินยอมแก่ผู้ให้บริการรายนั้น
 • สำหรับวัตถุประสงค์ 3 และ 4 ผู้ให้บริการแต่ละรายจะต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ใช้โดย 1 ใน 4 วิธีดังต่อไปนี้
  • ผู้ให้บริการได้ลงทะเบียนสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ตัวเลือก "คำยินยอม" และผู้ใช้ได้ให้คำยินยอม
  • หรือผู้ให้บริการได้ลงทะเบียนสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ตัวเลือก "คำยินยอมเป็นค่าเริ่มต้น" และผู้เผยแพร่โฆษณายึดตามค่าเริ่มต้นและผู้ใช้ได้ให้คำยินยอม
  • หรือผู้ให้บริการได้ลงทะเบียนสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ตัวเลือก "คำยินยอมเป็นค่าเริ่มต้น" และผู้เผยแพร่โฆษณาระบุว่าต้องได้รับคำยินยอมและและผู้ใช้ได้ให้คำยินยอม
  • หรือผู้ให้บริการได้ลงทะเบียนสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ตัวเลือก "ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นค่าเริ่มต้น" และผู้เผยแพร่โฆษณาได้ระบุว่าต้องได้รับคำยินยอมและผู้ใช้ได้ให้คำยินยอม
   หมายเหตุ: หากผู้ให้บริการเลือกที่จะลงทะเบียนสำหรับวัตถุประสงค์ 3 และ 4 ภายใต้ตัวเลือก "ไม่ได้ใช้" ก็ไม่จำเป็นต้องขอคำยินยอมจากผู้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น

นอกจากเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ผู้ให้บริการจะไม่มีสิทธิ์ซิงค์การจับคู่คุกกี้หากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง

 1. ผู้ให้บริการได้ลงทะเบียนสำหรับวัตถุประสงค์ 3 ภายใต้ตัวเลือก "ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" เพียงอย่างเดียว
 2. ผู้ให้บริการได้ลงทะเบียนสำหรับวัตถุประสงค์ 4 ภายใต้ตัวเลือก "ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" เพียงอย่างเดียว
 3. ผู้ใช้ได้ให้คำยินยอมแก่ผู้ให้บริการสำหรับสแกนหาลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์เพื่อระบุตัวตนตลอดเวลา (ฟีเจอร์พิเศษ 2) และผู้ให้บริการรายนั้นมีการลงทะเบียนสำหรับฟีเจอร์พิเศษ 2 (ดูหมายเหตุด้านล่าง*)
*หมายเหตุ: หากผู้ให้บริการลงทะเบียนสำหรับสแกนหาลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์เพื่อระบุตัวตนตลอดเวลา (ฟีเจอร์พิเศษ 2) ครีเอทีฟโฆษณาที่มีผู้ให้บริการรายนั้นจะมีสิทธิ์จับคู่คุกกี้ได้เท่านั้น หากผู้ใช้ไม่ให้คำยินยอมสำหรับฟีเจอร์พิเศษ 2

ระบบส่งข้อความ TC ด้วยวิธีใด

ส่งในคำขอราคาเสนอ

 • สำหรับ OpenRTB: เราจะเพิ่มช่องใหม่ลงในคำขอราคาเสนอที่เรียกว่า User.ext.consent (ตามที่ IAB เสนอและทำให้เป็นมาตรฐาน) ซึ่งจะมีข้อความ TC และเราจะยังคงเติมข้อมูลในช่อง Regs.ext.gdpr เพื่อระบุว่ามีการใช้ GDPR กับคำขอหรือไม่
 • สำหรับโปรโตคอลของ Google: ช่องที่จะมีข้อความ TC จะเป็น AdSlot.ConsentedProvidersSettings.tcf_consent_string และเราจะยังคงเติมข้อมูลในช่อง regs_gdpr เพื่อระบุว่ามีการใช้ GDPR กับคำขอหรือไม่

ส่งใน URL การจับคู่คุกกี้

ผู้ใช้ของบริการจับคู่คุกกี้อาจเพิ่มพารามิเตอร์ “&gdpr” และ “&gdpr_consent” ลงในคำขอการจับคู่คุกกี้ (หากเป็นฝ่ายเริ่มคำขอ) หรือการตอบกลับ (หาก Google เป็นฝ่ายเริ่มคำขอ) และเติมข้อความ TC ในช่อง “&gdpr_consent” ได้   

Google จะแยกวิเคราะห์ข้อความเพื่อระบุว่าผู้ใช้ได้ให้คำยินยอมที่เหมาะสมหรือไม่ และจะตอบกลับตามนั้น

โหมดคำยินยอมเพิ่มเติม

Google ได้จัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคชั่วคราวขึ้นมา (ซึ่งเรียกว่า "โหมดคำยินยอมเพิ่มเติม") โดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อนำมาใช้ควบคู่ไปกับกรอบความโปร่งใสและคำยินยอม (TCF) เวอร์ชัน 2.0 ของ IAB Europe เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมให้กับผู้ให้บริการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในรายชื่อผู้ให้บริการทั่วโลก (GVL) ของ IAB Europe ข้อกำหนดนี้จะทำให้ผู้เผยแพร่โฆษณา ผู้ให้บริการจัดการคำยินยอม (CMP) และพาร์ทเนอร์สามารถเก็บรวบรวมคำยินยอมเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการใช้ TCF เวอร์ชัน 2.0 สำหรับบริษัทที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในรายชื่อผู้ให้บริการทั่วโลกของ IAB Europe แต่อยู่ในรายชื่อผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณา (ATP) ของ Google

สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ใช้ TCF เวอร์ชัน 2.0 แต่ขอคำยินยอมจากผู้ใช้สำหรับ "ผู้ให้บริการเพิ่มเติม" ที่ไม่ได้ลงทะเบียนใน GVL สำหรับ TCF เวอร์ชัน 2.0 ของ IAB ด้วย Google จะดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ส่งข้อความ TC ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
 • ส่งรหัสผู้ให้บริการเพิ่มเติมของผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ TCF ในส่วนขยายไปยัง TCF เวอร์ชัน 2.0 โดยใช้ช่องที่มีอยู่เดิม ดังนี้ 
  • User.ext.ConsentedProvidersSettings.consented_providers สำหรับ OpenRTB  AdSlot.ConsentedProvidersSettings.consented_providers สำหรับโปรโตคอลของ Google / AdX 
 • ช่องผู้ให้บริการที่ให้คำยินยอมจะมีเฉพาะผู้ให้บริการเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการ TCF โดยผู้ให้บริการ TCF ใดๆ จะส่งในข้อความ TC

หมายเหตุ: Google จะใช้ช่อง “consented_providers” สำหรับผู้ให้บริการที่ให้คำยินยอมที่มีการสื่อสารกันใน 2 กรณีต่อไปนี้

 1. สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ไม่ได้ใช้ TCF เวอร์ชัน 2.0 เราจะยังคงใช้โซลูชันของ GDPR ในปัจจุบันต่อไปตามที่อธิบายไว้ในบทความนี้
 2. สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ใช้ TCF เวอร์ชัน 2.0 แต่ได้รวบรวมคำยินยอมสำหรับผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ TCF ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น (โหมดคำยินยอมเพิ่มเติม)

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับโหมดคำยินยอมเพิ่มเติมของ Google 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
false
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
71030