ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับโหมดความยินยอมเพิ่มเติมของ Google

เอกสารนี้ระบุข้อกําหนดทางเทคนิค (เรียกว่า "โหมดความยินยอมเพิ่มเติม") สำหรับใช้ควบคู่กับกรอบความโปร่งใสและความยินยอม (TCF) ของ IAB Europe เวอร์ชัน 2.0 เท่านั้น เพื่อเชื่อมโยงผู้ให้บริการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในรายชื่อผู้ให้บริการทั่วโลก (GVL) ของ IAB Europe ข้อกำหนดนี้จะช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณา ผู้ให้บริการจัดการความยินยอม (CMP) และพาร์ทเนอร์สามารถเก็บรวบรวมความยินยอมเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการใช้ TCF เวอร์ชัน 2.0 สำหรับบริษัทที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในรายชื่อผู้ให้บริการทั่วโลกของ IAB Europe แต่อยู่ในรายชื่อผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณา (ATP) ของ Google

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คอมโพเนนต์ของโหมดความยินยอมเพิ่มเติม

เรารองรับทั้ง 2 อย่างนี้ใน "โหมดความยินยอมเพิ่มเติม"

 • สตริงความโปร่งใสและความยินยอม (สตริง TC) ดังที่ระบุไว้ในข้อกำหนด TCF เวอร์ชัน 2.0 ของ IAB ซึ่งมีความโปร่งใสและความยินยอมที่สร้างขึ้นมาสำหรับผู้ให้บริการที่อยู่ในรายชื่อผู้ให้บริการทั่วโลก (GVL) ของ IAB และ
 • สตริง addtl_consent (สตริง AC) ขนาดเล็ก ซึ่งมีรายชื่อของผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณาของ Google ที่ผู้ใช้ให้ความยินยอมแล้ว แต่ไม่ได้จดทะเบียนกับ IAB

ข้อกำหนดนี้ระบุสิ่งต่อไปนี้

 1. รูปแบบสตริง AC
 2. การขยายการใช้งานไปยัง CMP API ของ TCF เวอร์ชัน 2.0 เพื่อรองรับสตริง AC
 3. วิธีที่ควรจัดเก็บสตริง AC
 4. วิธีส่งสตริง AC ผ่านเชนการโฆษณาดิจิทัล

รูปแบบสตริง "ความยินยอมเพิ่มเติม" (AC)

ข้อมูลที่จัดเก็บในสตริง AC

สตริง AC มีคอมโพเนนต์ 3 รายการต่อไปนี้

 • ส่วนที่ 1: หมายเลขเวอร์ชันของข้อกำหนด เช่น "1"
 • ส่วนที่ 2: สัญลักษณ์คั่น "~"
 • ส่วนที่ 3: รายการรหัสของผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณา (ATP) ของ Google ซึ่งผู้ใช้ให้ความยินยอมแล้ว โดยมีการคั่นด้วยจุด เช่น "1.35.41.101"

ตัวอย่างเช่น สตริง AC 1~1.35.41.101 หมายความว่าผู้ใช้ให้ความยินยอมแก่ ATP ที่มีรหัส 1, 35, 41 และ 101 และสตริงสร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเวอร์ชัน 1.0

ผู้ที่ควรสร้างสตริง AC

สตริง AC สร้างได้โดย CMP ที่จดทะเบียน TCF ของ IAB Europe โดยใช้หมายเลขรหัส CMP ที่กำหนดให้ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ IAB เท่านั้น ผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามรายอื่นๆ จะสร้างสตริง AC เองไม่ได้

แหล่งที่เผยแพร่ ATP ของ Google

Google จะเผยแพร่รายชื่อและรหัสของผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับ IAB ไว้ที่

https://storage.googleapis.com/tcfac/additional-consent-providers.csv

กรณีที่ควรสร้างสตริง AC

การสร้างสตริง AC จะทำได้ต่อเมื่อผู้เผยแพร่โฆษณาปฏิบัติตามนโยบายความยินยอมของผู้ใช้ EU ของ Google เท่านั้น นั่นคือ ต้องไม่สร้างสตริง AC ก่อนที่ผู้ใช้จะให้ความยินยอมที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับ 1) การใช้คุกกี้หรือพื้นที่เก็บข้อมูลอื่นในเครื่องหากกฎหมายกำหนดไว้ และ 2) การที่ ATP รวบรวม แชร์ และใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้โดยเป็นไปตามนโยบายความยินยอมของผู้ใช้ EU ของ Google

สตริง AC ต้องสร้างขึ้นเพื่อเป็นสตริงเสริมของสตริง TC เท่านั้น ไม่ใช่แทนที่สตริง TC Google จะไม่ดำเนินการตามคำขอและจะนำสตริง AC ในคำขอที่ได้รับออก หากสตริง TC ไม่พร้อมใช้งานสำหรับคำขอเดียวกัน

CMP ที่ใช้ข้อกำหนดนี้ต้องตรวจสอบว่าสตริง AC ที่สร้างมีเฉพาะรหัสจากไฟล์ Google ATP ที่เผยแพร่อยู่ (ผู้ให้บริการที่ไม่ได้อยู่ใน GVL) เท่านั้น เมื่อ Google ได้รับสตริง TC เราจะตรวจสอบเวอร์ชันของ GVL ที่ระบุไว้ในสตริง TC ดังกล่าว หาก GVL เวอร์ชันนั้นมีการลงทะเบียนสำหรับผู้ให้บริการ การควบคุมสตริง TC และรายการในสตริง AC ของผู้ให้บริการรายนั้นจะไม่มีผล ในกรณีเช่นนี้ Google ขอสงวนสิทธิ์ในการนำรายการที่ "ซ้ำกัน" ดังกล่าวออกจากสตริง AC และส่งสตริง AC ที่แก้ไขแล้วไปพร้อมกับสตริง TC ผู้ให้บริการรายอื่นที่ไม่ใช่ Google อาจไม่แก้ไขสตริง AC

การขยายการใช้งานไปยัง CMP API

เราเสนอที่จะขยายการใช้งาน JavaScript API ของ CMP สำหรับ TCF เวอร์ชัน 2.0 ที่มีอยู่เพื่อให้มีการส่งกลับสตริง AC กล่าวอย่างเจาะจงก็คือ เราเสนอที่จะขยายการใช้งานออบเจ็กต์ JSON TCData และ InAppTCData เพื่อส่งข้อมูลนี้กลับ

TCData = {
  tcString: 'base64url-encoded TC string with segments',
  ...
  addtlConsent: ‘AC string with spec version and consented Ad Tech Provider IDs’,
}

InAppTCData = {
  tcString: 'base64url-encoded TC string with segments',
  ...
  addtlConsent: ‘AC string with spec version and consented Ad Tech Provider IDs’,
}

วิธีที่ควรจัดเก็บสตริง AC

เว็บไซต์

CMP จะเลือกกลไกการเก็บข้อมูล

ในแอป

CMP SDK จะใช้ NSUserDefaults (iOS) หรือ SharedPreferences (Android) เพื่อจัดเก็บสตริง AC วิธีนี้ทำให้

 • ผู้ให้บริการเข้าถึงสตริง AC ได้โดยง่าย
 • สตริง AC คงอยู่ในเซสชันแอปต่างๆ
 • สตริง AC สามารถถ่ายโอนระหว่าง CMP เพื่อช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาแลกเปลี่ยน CMP SDK รายการหนึ่งกับอีกรายการได้อย่างยืดหยุ่น

หากผู้เผยแพร่โฆษณาเลือกที่จะนำ CMP SDK ออกจากแอป ก็ต้องเป็นผู้ล้างค่า AddtlConsent ให้กับผู้ใช้เพื่อให้ผู้ให้บริการหยุดใช้สตริง AC ที่รวมไว้

คีย์การเก็บข้อมูลและการค้นหาใน NSUserDefaults และ SharedPreferences ค่า
IABTCF_AddtlConsent

สตริง: สตริง AC ที่มีเวอร์ชันข้อกำหนดและรหัสของผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณาที่ผู้ใช้ให้ความยินยอมแล้ว

วิธีส่งสตริง AC ผ่านเชนการโฆษณาดิจิทัล

คำขอราคาเสนอ

เราจะใช้ ConsentedProvidersSettings ซ้ำเพื่อเผยแพร่ผู้ให้บริการที่ไม่ได้อยู่ใน GVL ภายหลัง

message ConsentedProvidersSettings {
 // Set of IDs corresponding to providers for whom the publisher has told
 // Google that its EEA users have given legally valid consent to: 1) the use of cookies or other local  
 // storage where legally required; and 2) the collection, sharing, and use of personal data for 
 // personalization of ads by an ATP in accordance with Google’s EU User Consent Policy.
 // A mapping of provider ID to provider name is posted at providers.csv.
 repeated int64 consented_providers = 2 [packed = true];
}

 // Information about the providers for whom the publisher has told Google
 // that its EEA users have consented to the use of their personal data for
 // ads personalization in accordance with Google's EU User Consent Policy.
 // This field will only be populated when regs_gdpr is true.
 optional ConsentedProvidersSettings consented_providers_settings = 42;

บริการผ่าน URL

เมื่อครีเอทีฟโฆษณาแสดงผล อาจมีพิกเซลจำนวนหนึ่งอยู่ในแท็ก <img> เช่น <img src="http://vendor-a.com/key1=val1&key2=val2"> ซึ่งจะส่งคำขอ HTTP GET จากเบราว์เซอร์ไปยังโดเมนของผู้ให้บริการ

พิกเซลจะอยู่ในแท็ก <img> โดยไม่สามารถเรียกใช้ JavaScript ได้ จึงไม่สามารถใช้ CMP API เพื่อรับสตริง TC เรามีพารามิเตอร์ของ URL และมาโครมาตรฐานให้ใน URL พิกเซลที่ควรแทรกสตริง AC ซึ่งคล้ายกับการรองรับสตริง TC

พารามิเตอร์ URL มาโครที่ตรงกัน การแทนใน URL
addtl_consent ADDTL_CONSENT &addtl_consent=${ADDTL_CONSENT}

ตัวอย่างที่ 1

ผู้ให้บริการ ก จะได้รับสตริง AC ต่อเมื่อ URL ของรูปภาพมีคู่คีย์-ค่าพร้อมกับพารามิเตอร์ของ URL และมาโคร &addtl_consent=${ADDTL_CONSENT} ดังนั้น URL ที่ได้คือ

http://vendor-a.com/key1=val1&key2=val2&addtl_consent=${ADDTL_CONSENT}

 

ตัวอย่างที่ 2

ในคำขอหนึ่ง หากสตริง AC คือ 1~1.35.41.101

ตัวเรียกหรือตัวแสดงผลครีเอทีฟโฆษณาจะแทนที่มาโครใน URL ที่มีสตริง AC จริง เพื่อให้พิกเซลที่วางไว้ตั้งแต่แรกซึ่งมีมาโครได้รับการแก้ไขดังนี้เมื่อเรียกไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุ

http://vendor-a.com/key1=val1&key2=val2&addtl_consent=1~1.35.41.101

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
false
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
71030