หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อนในการกำหนดเป้าหมายความปลอดภัยของแบรนด์ของ Authorized Buyers

เรียนรู้เกี่ยวกับหมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อนใน Authorized Buyers

Authorized Buyers แยกประเภทเว็บไซต์เป็นหมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อนดังต่อไปนี้

 • เรื่องเพศ: เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งรวมถึงข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอ

 • ครึ่งหน้าล่างหรือไม่ทราบตำแหน่ง: เนื้อหาอยู่ตรงส่วนของหน้าเว็บที่ผู้ใช้ต้องเลื่อนลงไปจึงจะเห็น

 • เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: เว็บไซต์มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบรนด์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูตรชงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

 • เนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่มีความละเอียดอ่อน: ประเด็นที่นำมาซึ่งความคิดเห็นที่ขัดแย้งรุนแรงและทำให้เกิดการโต้เถียง โดยหมายรวมถึงประเด็นที่มีความขัดแย้งกันในประเทศและตลาดส่วนใหญ่ (เช่น การทำแท้ง) และประเด็นที่มีความขัดแย้งกันในบางประเทศและบางตลาด (เช่น การปฏิรูปกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ)

 • เนื้อหาไม่ได้รับการ Crawl หรือเป็นเนื้อหาที่ไม่สามารถ Crawl ได้

 • เนื้อหาที่มีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย: เนื้อหาที่อาจตีความได้ถึงความมีอคติต่อบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ เพศ อายุ สถานะทหารผ่านศึก วิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการเข้าร่วมทางการเมือง และอาจแสดงถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นในเนื้อหาดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เนื้อหาเชิงการศึกษาหรือเนื้อหาข่าว

 • ป้ายกำกับเนื้อหาดิจิทัลสำหรับการจัดประเภท DL-G: เนื้อหาเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไป

 • ป้ายกำกับเนื้อหาดิจิทัลสำหรับการจัดประเภท DL-MA: เนื้อหาเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น

 • ป้ายกำกับเนื้อหาดิจิทัลสำหรับการจัดประเภท DL-PG: เนื้อหาเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่โดยมีผู้ปกครองคอยชี้แนะ

 • ป้ายกำกับเนื้อหาดิจิทัลสำหรับการจัดประเภท DL-T: เนื้อหาเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นไป

 • ยังไม่ได้จัดประเภทป้ายกำกับเนื้อหาดิจิทัล: เนื้อหายังไม่ได้รับการจัดประเภท

 • วิดีโอแบบฝัง

 • หน้าที่เป็นพื้นที่แชร์ไฟล์: เนื้อหาเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์เสียง วิดีโอ หรือซอฟต์แวร์

 • เนื้อหาเกี่ยวกับการพนันและการเสี่ยงโชคหรือเกมที่ไม่มีตัวเงินมาเกี่ยวข้อง การประกวดต่างๆ เป็นต้น นโยบายไม่ได้รวมเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันที่ใช้เงินจริงไว้ ไม่ว่าคุณจะตั้งค่าการควบคุมนี้ไว้อย่างไร

 • สร้างความตื่นตระหนก: เนื้อหาที่อาจถือว่าสร้างความตื่นตระหนกหรือน่ารังเกียจ เช่น เรื่องราวในข่าวที่มีความรุนแรง เสี่ยงอันตราย หรือมุกตลกที่เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล
 • สตรีมมิงวิดีโอ YouTube แบบสด: เนื้อหาวิดีโอที่สตรีมแบบสดบน YouTube เนื้อหาวิดีโอที่ไม่ใช่สตรีมแบบสดบน YouTube จะไม่ได้รับการยกเว้น
 • โฆษณาแบบไม่คั่นระหว่างหน้าในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • โดเมนที่พัก: โดเมนเว็บไซต์ที่จดทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้สร้างเว็บไซต์
 • เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง: ข่าวและสื่อที่เกี่ยวกับการเมือง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายทางสังคม นโยบายของรัฐบาล และนโยบายสาธารณะ
 • คําหยาบคาย: การใช้ถ้อยคำที่เห็นว่าไม่สุภาพอย่างชัดแจ้ง เช่น คำสบถ และสแลงที่เกี่ยวกับเพศ ไม่รวมหน้าที่มีการใช้งานเพียงเฉพาะกาล เช่น เว็บไซต์ข่าวที่อาจมีคำดังกล่าวในการอ้างอิงคำพูด
 • เนื้อหาเกี่ยวกับสารเสพติดเพื่อความบันเทิงหรือผ่อนคลาย: มีเนื้อหาเกี่ยวกับยาตามกฎหมายเพื่อความบันเทิงหรือผ่อนคลาย ตลอดจนอุปกรณ์เสพยาหรือการปลูกพืชเสพติด
 • เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา: เนื้อหาที่เกี่ยวกับความคิดหรือความเชื่อทางศาสนา
 • มีการชี้นำทางเพศ: เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ รวมถึงเนื้อหาที่มีการชี้นำทางเพศซึ่งไม่ใช่เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง หมวดหมู่นี้จะรวมทุกหน้าที่ได้รับการจัดหมวดหมู่เป็นเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
 • เนื้อหาเกี่ยวกับยาสูบ: มีเนื้อหาเกี่ยวกับยาสูบและอุปกรณ์เสริมสำหรับยาสูบ เช่น ไฟแช็ก กล่องควบคุมความชื้น ที่เขี่ยบุหรี่ เป็นต้น
 • โศกนาฏกรรม: เนื้อหาเกี่ยวกับความตาย ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ สงคราม เป็นต้น
 • อุบัติเหตุจากยานพาหนะ: เนื้อหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากยานยนต์ เครื่องบิน หรือพาหนะอื่นๆ
 • เนื้อหาที่มีความรุนแรง: เนื้อหาที่อาจเห็นได้อย่างโจ่งแจ้งว่ามีความรุนแรง นองเลือด สยดสยอง หรือน่าตกใจ เช่น วิดีโอการทะเลาะวิวาท รูปภาพอุบัติเหตุ คำบรรยายภาพการทรมาน เป็นต้น
 • เนื้อหาเกี่ยวกับอาวุธ: มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาวุธที่เป็นของส่วนบุคคล ได้แก่ มีด ปืน ปืนขนาดเล็ก และกระสุนปืน

ข้อจำกัดด้านภาษา

ไม่สามารถบล็อกหมวดหมู่เนื้อหาที่มีการชี้นำทางเพศ โศกนาฏกรรม และความขัดแย้งที่เป็นภาษาเกาหลีและภาษาจีนตัวเต็ม

ไม่สามารถบล็อกหมวดหมู่เนื้อหาที่มีความรุนแรงที่เป็นภาษาจีนตัวเต็ม

ข้อจำกัดอื่นๆ

เหตุการณ์และข่าวสารล่าสุดอาจใช้เวลาหลายวันกว่าที่จะบล็อกเนื้อหาได้โดยใช้การกำหนดเป้าหมายตามหมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
71030
false