แก้ปัญหาการกรองคำขอราคาเสนอออก

ดูข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเกี่ยวกับคำขอราคาเสนอ

นอกเหนือจากการกรองการเสนอราคาตอบออกโดยอิงตามตัวกรองของ Google, ราคาเสนอของคุณกับการกำหนดค่าของผู้เผยแพร่โฆษณาที่ไม่ตรงกัน หรือการทำงานของการประมูลแล้ว ระบบอาจกรองราคาเสนอของคุณออกเนื่องจากมีข้อผิดพลาดหรือการกำหนดค่าผิดในคำขอราคาเสนอของคุณ

ตัวกรองคำขอราคาเสนอ

คำขอราคาเสนอของการเสนอราคาตอบจะแสดงสถานะเมื่อมีการกรองออกจากการประมูล ซึ่งช่วยให้คุณแก้ปัญหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ เรารวบรวมรายการรหัสสถานะไว้ที่นี่ พร้อมด้วยขั้นตอนการแก้ปัญหาและข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

ข้อผิดพลาดภายใน

มีความล้มเหลวเกิดขึ้นในโครงสร้างพื้นฐาน HTTP ภายในของ Authorized Buyers ความล้มเหลวนี้อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลายประการ (ตัวอย่างเช่น การส่งคำขอราคาเสนอไม่สำเร็จ การตั้งค่าไม่สำเร็จ หรือคำขออาจมีขนาดใหญ่ไป) เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 2

ขยายทั้งหมด  ยุบทั้งหมด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของคุณหากจำนวนนี้เกิน 10%

ไม่ทราบสถานะ

สถานะนี้ครอบคลุมสถานการณ์ 2-3 อย่างที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นใน Authorized Buyers เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 4

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของคุณหากจำนวนนี้เกิน 10%

หมดโควต้า

ถึงขีดจำกัดโควต้าแล้ว เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 5

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้
  • ยืนยันว่าคุณไม่ได้ใช้ปลายทาง HTTP สำหรับรายการที่ตรงกันซึ่งต้องใช้ HTTPS คุณต้องเสนอราคาโดยใช้ HTTPS เว้นแต่จะอยู่ในประเทศจีน

หากคุณมั่นใจในความจุของเซิร์ฟเวอร์และยืนยันเรื่องต่างๆ ข้างต้นแล้ว คุณสามารถติดต่อทีมดูแลลูกค้าเพื่อเพิ่มโควต้า

ไม่ได้กำหนดค่าปลายทางการเสนอราคา

ไม่มีการกำหนดค่าปลายทางการเสนอราคา เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 29

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้
ยืนยันว่าคุณไม่ได้เสนอราคาในประเทศที่คุณไม่มีปลายทาง (ตัวอย่างเช่น คุณกำลังซื้อการเข้าชมใน EMEA แต่ไม่ได้ตั้งค่าปลายทางของเซิร์ฟเวอร์ EMEA) ทีมเทคนิคของคุณควรยืนยันเรื่องนี้ก่อนติดต่อทีมดูแลลูกค้า

มีการควบคุมเนื่องจากอัตราข้อผิดพลาดการตอบสนองสูง

อัตราการส่งคำขอราคาเสนอเกินกว่าขีดจำกัดโควต้าของข้อผิดพลาดที่คำนวณไว้ เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 30

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้
ยืนยันว่าอัตราการเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเครือข่ายต่ำกว่า 15%

คาดไว้ว่าจะถูกละเว้น

นี่เป็นผลลัพธ์จากความพยายามของ Authorized Buyers ในการเพิ่มกำไรของผู้เสนอราคาของคุณให้ได้มากที่สุด เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 6

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

นี่เป็นรายการที่ปกติและคาดหวังไว้ว่าจะเกิดขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ แต่คุณสามารถติดต่อทีมดูแลลูกค้าของคุณหากมีคำถาม

คำขอ HTTP ของคำขอราคาเสนอหมดเวลา

คำขอ HTTP ของคำขอราคาเสนอหมดเวลา เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 7

การตอบกลับ HTTP ไม่มีข้อมูล

ผู้เสนอราคาของคุณอาจส่งคืนการตอบกลับที่ไม่ถูกต้อง เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 8

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

อ่านคำแนะนำในการสร้างการตอบกลับ และตรวจสอบว่าคุณส่งคืนการตอบกลับที่ถูกต้อง

หากคุณไม่ต้องการเสนอราคาสำหรับการแสดงผลหนึ่งๆ คุณสามารถตั้งค่าช่อง processing_time_ms และปล่อยให้ช่องอื่นๆ ทั้งหมดว่างไว้

การตอบกลับ HTTP ไม่สามารถแยกวิเคราะห์ได้

โปรโตคอล HTTP อาจมีการนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 9

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

อ่านคำแนะนำในการสร้างการตอบกลับ และตรวจสอบว่าคุณส่งคืนการตอบกลับที่ถูกต้อง

รหัสสถานะ HTTP ที่ไม่รู้จักหรือข้อผิดพลาด TCP

Authorized Buyers ตรวจพบรหัสสถานะ HTTP ที่ไม่รู้จักหรือข้อผิดพลาด TCP เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 10

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

อ่านแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับแอปพลิเคชัน RTB และตรวจสอบว่าคุณจัดการการเชื่อมต่อและแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเหมาะสมแล้ว 

ผู้เสนอราคาแสดงรหัสสถานะ HTTP 3xx

ผู้เสนอราคาของคุณแสดงรหัสสถานะ HTTP ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการเปลี่ยนเส้นทาง เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 11

ผู้เสนอราคาแสดงรหัสสถานะ HTTP 4xx

ผู้เสนอราคาแสดงรหัสสถานะ HTTP ซึ่งบ่งชี้ว่าเกิดข้อผิดพลาดกับไคลเอ็นต์ เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 12

ผู้เสนอราคาแสดงรหัสสถานะ HTTP 5xx

ผู้เสนอราคาของคุณแสดงรหัสสถานะ HTTP ซึ่งบ่งชี้ว่าเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 13

การเสนอราคาตอบใหญ่เกินไป

การเสนอราคาตอบสูงกว่าขีดจำกัดที่ยอมรับได้ เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 15

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

ขีดจำกัดขนาดเริ่มต้นของการเสนอราคาตอบคือ 100 KB หากคุณเชื่อว่ามีเหตุผลทางธุรกิจที่เพียงพอต่อการส่งการเสนอราคาตอบที่ผันผวน คุณสามารถติดต่อทีมดูแลลูกค้าเพื่อเพิ่มขีดจำกัดนี้ได้

โปรโตคอลการเสนอราคาตอบไม่สามารถแยกวิเคราะห์ได้

ผู้เสนอราคาของคุณกำลังใช้โปรโตคอลการเสนอราคาของ Authorized Buyers หรือโปรโตคอล OpenRTB และเพย์โหลด HTTP เป็นการตอบกลับที่ไม่ถูกต้อง เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 16

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

อ่านโปรโตคอล RTB เวอร์ชันปัจจุบันหรือโปรโตคอล OpenRTB และตรวจสอบว่าคุณส่งคืนการเสนอราคาตอบที่ถูกต้อง 

ไม่พบ DNS

ไม่พบเซิร์ฟเวอร์โฮสต์สำหรับปลายทางการเสนอราคาของคุณ เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 17

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

ตรวจสอบว่าระเบียน DNS ของจุดสิ้นสุดการเสนอราคาของคุณทันสมัยและมีการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง   

โฆษณาทั้งหมดในการตอบกลับได้รับการกรองออก

นี่อาจเป็นเพราะปัญหาการแสดงโฆษณา การไม่อนุมัติครีเอทีฟโฆษณา หรือทั้ง 2 อย่าง เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 18

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

คุณดูสถานะการอนุมัติครีเอทีฟโฆษณาและรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่ครีเอทีฟโฆษณาไม่ได้รับการอนุมัติได้ในส่วนครีเอทีฟโฆษณา หรือรับรายละเอียดสถานะโฆษณาและตัวอย่างข้อมูลโดยใช้รายงานสถานะตัวอย่างข้อมูล

มีการเปิดใช้โหมดทดสอบ

ผู้เสนอราคาของคุณอาจทำงานถูกต้องแล้ว แต่มีการตั้งค่าเป็นโหมดทดสอบ นี่เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการแสดงผลของผู้เสนอราคาเมื่อ Authorized Buyers ดำเนินการกับการเสนอราคาตอบของคุณตามปกติ แต่ยกเลิกโฆษณาทั้งหมดก่อนการประมูล เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 19

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของคุณเพื่อปิดใช้โหมดทดสอบ

ไม่พบโฆษณาสำหรับการเสนอราคาตอบ

ผู้เสนอราคาของคุณส่งคืนการเสนอราคาตอบ "ไม่เสนอราคา" เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 20

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

นี่เป็นรายการที่ปกติและคาดหวังไว้ว่าจะเกิดขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ นี่เป็นวิธีที่ถูกต้องในการละเว้นจากการเสนอราคา

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรอง SSL

ผู้เสนอราคากำลังเสนอราคาโดยใช้ HTTPS และใบรับรอง SSL ไม่ถูกต้อง เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 21

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

อ่านคำแนะนำในการใช้งาน SSL และตรวจสอบว่าใบรับรอง SSL ของคุณถูกต้อง

การละเมิดนโยบายโฆษณาแบบมีเงื่อนไข

มีการกรองครีเอทีฟโฆษณาออกเนื่องจากบริบทของพื้นที่โฆษณาใช้ร่วมกับเนื้อหาโฆษณาตามนโยบายโฆษณาไม่ได้ เหตุผลในการกรองนี้สอดคล้องกับรหัสสถานะคำขอราคาเสนอ 151

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

ไปที่การแก้ปัญหา > ครีเอทีฟโฆษณาใน Authorized Buyers เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของครีเอทีฟโฆษณาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนโยบายที่พบ 

กลับไปด้านบน

 

ดูวิธีแก้ปัญหาการกรองการเสนอราคาตอบ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
11687564939366331390
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
71030