Følg med på statusen for DoubleClick-produkter

Bruk oversikten over annonsestatus for å få informasjon om produkt- eller tjenesteavbrudd i sanntid.

SE OVERSIKTEN OVER ANNONSESTATUS

Forstå oversikten

  • Alle støttede produkter er oppført i den første kolonnen. Kolonnene til høyre viser daglige statusrapporter. Alle klokkeslett vises i din lokale tidssone, med mindre annet er oppgitt.
  • De fargede indikatorene ved siden av produktnavnene viser gjeldende tjenestestatus. Fargede indikatorsøyler under de daterte kolonnene viser tidligere problemer. Bruk navigasjonspilene «Eldre» eller «Nyere» for å se historiske data.
    No issues Ingen problemer: Produktet er tilgjengelig uten noen kjente problemer.

    Service disruption Tjenesteavbrudd: Viktige funksjoner i produktet er utilgjengelige eller påvirket av et kjent problem.

    Service outage Tjenesteavbrudd: Produktet er utilgjengelig for alle brukere.

  • Klikk på en farget indikatorsøyle i en av de daterte kolonnene for å se mer informasjon om det aktuelle problemet.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?