การผสานรวมโปรแกรมเสนอราคาแบบเรียลไทม์สำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากคุณใช้โปรแกรมเสนอราคาแบบเรียลไทม์ (RTB) และต้องการกำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณควรพัฒนาโปรแกรมเสนอราคาโดยใช้บัฟเฟอร์โปรโตคอลล่าสุด รวมถึงข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้นสําหรับผู้ซื้อที่ใช้ RTB

โปรโตคอล RTB และสถานที่ซื้อขายที่มีอยู่จะใช้เพื่อส่งการเข้าชมในแอปและเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน URL ของโปรแกรมเสนอราคาแต่อย่างใด

หากคุณเป็นผู้ซื้อที่ใช้ RTB อยู่แล้ว ให้อัปเดตบัฟเฟอร์โปรโตคอลเป็นเวอร์ชันล่าสุด และสร้างช่องที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ RTB หากต้องการข้อมูลและการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนของ Authorized Buyers

ตั้งการกำหนดเป้าหมายล่วงหน้า

หากต้องการรับพื้นที่โฆษณาในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ตั้งกลุ่มการกำหนดเป้าหมายล่วงหน้าด้วยโฆษณาตัวยึดตำแหน่งที่มีขนาดเท่าโฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ แล้วอัปเดตการตั้งค่า RTB เพื่อยืนยันว่าคุณสามารถส่งคำขอขนาดใหญ่ได้

  1. สร้างกลุ่มการกำหนดเป้าหมายล่วงหน้าใหม่
  2. การตั้งค่าทั้งหมดจะรวมอยู่ในส่วนสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ เลือกว่าจะรวมทั้งหมด ยกเว้นทั้งหมด หรือกำหนดเป้าหมายแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เฉพาะเจาะจง
  3. ระบบปฏิบัติการทั้งหมดจะรวมอยู่ในการตั้งค่า โดยค่าเริ่มต้น คลิกแพลตฟอร์ม จากนั้น อุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อรวมแพลตฟอร์มอุปกรณ์เคลื่อนที่และยกเว้นแพลตฟอร์มอื่นๆ
  4. คลิกการตั้งค่าโปรแกรมเสนอราคา จากนั้น การตั้งค่า RTB
  5. เปิด "คำแนะนำแบบเรียลไทม์สําหรับคำขอราคาเสนอ" หากยังไม่ได้เปิด

การเลือกการกำหนดเป้าหมายแอปมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นแบบ OR และมีความสัมพันธ์แบบ AND กับค่าการกำหนดเป้าหมายล่วงหน้าอื่นๆ ทั้งหมด

เมื่อสร้างช่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ในโปรแกรมเสนอราคาและตั้งกลุ่มการกำหนดเป้าหมายล่วงหน้าแล้ว คุณจะเริ่มรับการเข้าชมในอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนของ Authorized Buyers

ติดตามการแสดงผล

คุณควรติดตามโฆษณาแอป (แบนเนอร์ โฆษณาคั่นระหว่างหน้า และโฆษณาเนทีฟ) ด้วย impression_tracking_url เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการรายงานให้เหลือน้อยที่สุด และควรติดตามการแสดงผลวิดีโอของแอปโดยใช้ VAST XML ต่อไป

ผู้ซื้อโฆษณาควรนำพิกเซลการติดตามการแสดงผลออกจากครีเอทีฟโฆษณา (มาร์กอัปโฆษณา) แล้วรวมช่อง impression_tracking_url ไว้ในการเสนอราคาตอบแทน Impression_tracking_url จะเริ่มทำงานเมื่อระบบพิจารณาว่าการแสดงผลนั้นๆ เรียกเก็บเงินได้ วิธีนี้มีความแม่นยำมากกว่าพิกเซลการติดตาม ซึ่งสามารถติดตามการแสดงผลที่แอปดึงมา (เนื่องจากการดึงข้อมูลล่วงหน้า) แต่การแสดงผลนั้นไม่เคยแสดงภาพขึ้นมาเลย

ตัวอย่าง Proto impression_tracking_url

// The URLs to call when the impression is rendered. This is supported for
// all inventory types and all formats except for VAST video.
repeated string impression_tracking_url = 19;

นอกจากนี้ impression_tracking_url ยังพร้อมใช้เป็นส่วนขยายสําหรับโปรแกรมเสนอราคาที่ใช้ OpenRTB อีกด้วย ดังนี้

// Ad Exchange extensions for the Bid object.
  message BidExt {
// [AdX: BidResponse.Ad.impression_tracking_url]
  repeated string impression_tracking_url = 1;

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
13498087097324734865
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
71030