Gửi ý kiến phản hồi về Trợ lý Google

Nếu bạn gặp vấn đề với Trợ lý Google hoặc muốn chia sẻ trải nghiệm của bạn cho chúng tôi biết, bạn có thể gửi đóng góp ý kiến cho Google.

Gửi ý kiến phản hồi về một thiết bị trong nhà bạn

Loa
 1. Nói "Ok Google, gửi phản hồi".
  • Trợ lý Google sẽ hỏi "Tôi cần cải thiện những gì?"
 2. Chia sẻ ý kiến của bạn.
 3. Hệ thống sẽ tự động gửi ý kiến đó.
Màn hình thông minh

Gửi ý kiến phản hồi bằng giọng nói

 1. Nói "Ok Google, gửi phản hồi".
  • Trợ lý Google sẽ hỏi "Tôi cần khắc phục những gì?"
 2. Chia sẻ ý kiến của bạn.

Gửi ý kiến phản hồi trong phần Cài đặt

 1. Vuốt từ cuối màn hình lên.
 2. Ở dưới cùng bên phải màn hình, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Gửi phản hồi.
  • Trợ lý Google sẽ hỏi "Tôi cần cải thiện những gì?"
 3. Chia sẻ ý kiến của bạn. Bạn có thể gửi kèm ảnh chụp màn hình.
 4. Nhấn vào Gửi.
Đồng hồ thông minh

Gửi ý kiến phản hồi bằng giọng nói

 1. Nói "Ok Google, gửi phản hồi".
  • Thiết bị sẽ hỏi "Tôi cần khắc phục những gì?"
 2. Chia sẻ ý kiến của bạn.

Gửi ý kiến phản hồi trong phần Cài đặt

 1. Vuốt từ cuối màn hình lên.
 2. Ở dưới cùng bên phải màn hình, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Gửi phản hồi.
  • Trợ lý Google sẽ hỏi "Tôi cần cải thiện những gì?"
 3. Nêu vấn đề bạn gặp phải. Bạn có thể gửi kèm ảnh chụp màn hình.
 4. Nhấn vào Gửi.

Gửi ý kiến phản hồi trên điện thoại

Điện thoại Pixel và Nexus
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy nói "Ok Google, mở phần cài đặt Trợ lý".
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Gửi phản hồi.
Điện thoại Android khác
 1. Mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Ở dưới cùng bên phải của Màn hình chính, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Gửi phản hồi.
 3. Cung cấp thông tin về vấn đề bạn gặp phải.
 4. Nhấn vào Gửi.

Cách Google xử lý ý kiến phản hồi của bạn

Ý kiến bạn đóng góp có thể giúp chúng tôi cải thiện Trợ lý Google. Tuy chúng tôi có thể không trả lời được một số ý kiến của bạn, nhưng như vậy không có nghĩa là chúng tôi không xem xét ý kiến đó.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính