Tilgjengelighetsinnstillinger for Google Nest Hub-skjerm

Du kan tilpasse Google Nest-skjermen din ved bruk av tilgjengelighetsinnstillingene i Google Home-appen.

Endre tilgjengelighetsinnstillingene

Lyd

 1.  Sørg for at mobilenheten eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket eller knyttet til den samme kontoen som Google Nest-skjermen din.
 2. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Trykk på Favoritter eller Enheter .
 4. Trykk og hold på enhetsbrikken.
 5. Øverst til høyre trykker du på Innstillinger  etterfulgt av Tilgjengelighet.
 6. Under «Lyd» kan du endre ønskede innstillinger

Skjerm

 1.  Sørg for at mobilenheten eller nettbrettet du bruker, er knyttet til den samme kontoen som skjermen.
 2. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Trykk og hold på enhetsbrikken.
 4. Øverst til høyre trykker du på Innstillinger  etterfulgt av Tilgjengelighet.
 5.  Under «Skjerm» kan du endre ønskede innstillinger.

Bruk skjermleseren på Nest-skjermen

Når skjermleseren er slått på, kan du bruke bevegelser til å navigere på skjermen og forstå hva som vises på den.

 • Utforsk elementer på skjermen: Flytt én finger langs skjermen. Elementet under fingeren fremheves og leses opp.
 • Finn ut hva som er på skjermen: Trykk på skjermen med én finger.
 • Åpne eller aktiver et merket element: Dobbelttrykk på skjermen med én finger.
 • Velg neste element og les det: Sveip til høyre med én finger.
 • Velg forrige element og les det: Sveip til venstre med én finger.
 • Juster en glidebryter: Når det valgte elementet er en glidebryter, sveiper du opp eller ned med én finger for å åpne justeringsmodusen for glidebryteren. For å justere verdien for glidebryteren, sveip mot venstre eller høyre med én finger. For å gå tilbake til standardmodusen for navigering, sveip opp eller ned.
 • Gå tilbake til forrige skjerm: Sveip til høyre med tre fingre.
 • Naviger mellom skjermer: Sveip til venstre eller høyre med tre fingre.
 • Åpne hurtiginnstillingene: Sveip opp med tre fingre.
 • Lukk hurtiginnstillingene: Sveip ned med tre fingre.
 • Start skjermsparer (passiv modus): Sveip til høyre på startskjermen med tre fingre.
 • Gå tilbake til startskjermen: Sveip til venstre med tre fingre (i passiv modus).
 • Naviger til hjemkontroll: Sveip ned med tre fingre.
 • Slå av talelyden for skjermleseren: Trykk på skjermen med to fingre.
 • Slå av talelyden for Google-assistenten: Trykk på skjermen med to fingre. 

Finn ut hva tilgjengelighetsinnstillingene gjør

Lydalternativer

 • Spill startlyd: Du hører en lyd når Nest-skjermen hører «Hey Google».
 • Spill sluttlyd: Du hører en lyd når Nest-skjermen er ferdig med å høre på forespørselen din.
 • Lydbeskrivelser: Du hører beskrivelser av hva som skjer i videoer. Merk: Dette fungerer bare med videoer som har lydbeskrivelse.
 • Skjermleser: Nest-skjermen kommer med taletilbakemelding når du trykker på skjermen. Merk: Skjermleseren endrer hvordan berøringsskjermen og bevegelser fungerer.

Visuelle alternativer

 • Fargekorrigering: Du kan justere fargene på Nest-skjermen for å tilpasse den for fargeblinde.
 • Fargeinvertering: Fargene på skjermen inverteres. Eksempel: Svart tekst på hvit skjerm gjøres om til hvit tekst på svart skjerm.
 • Forstørr skjermen: Trykk tre ganger på skjermen for å forstørre det du ser. For å slå på forstørrelsesfunksjonen midlertidig, trippeltrykk og hold med én finger.
 • Teksting for hørselshemmede: Slå teksting for hørselshemmede av eller på for videoinnhold. Merk: Videoer må ha teksting for hørselshemmede for at dette skal fungere.
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
15076465366928426326
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
1633398