Inaktivera delning av uppgifter på enheter utan Android TV

Operativsystemet Android TV används inte på vissa av LG:s tv-apparater från 2018 eller senare. Om Google Assistent är integrerad i en tv eller digitalbox står det på förpackningen.


För dessa tv-apparater behöver du ge Google och enhetstillverkaren behörighet att dela uppgifter för att Google-assistenten och enhetens rösttjänster ska fungera.

Vilka språk som är tillgängliga på tv-apparater som inte kör operativsystemet Android TV varierar. På LG:s tv-apparater finns Google-assistenten på engelska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska (Brasilien) och spanska. Google-assistenten är endast tillgänglig på engelska på andra tv-apparater.

Aktivera eller inaktivera delning av uppgifter

Villkoren för delning av uppgifter för Google Assistent och rösttjänster från enhetstillverkaren visas när du konfigurerar tv:n. Följ anvisningarna på skärmen för att aktivera delning av uppgifter och Google-assistenten. 

Inaktivera delning av uppgifter

Du kan inaktivera delning när du vill.

Om du inaktiverar uppgiftsdelningen fungerar Google-assistenten och rösttjänster från enhetstillverkaren inte längre.

 1. Tryck på mikrofonen på fjärrkontrollen till tv:n.
 2. Säg ”inaktivera delning av uppgifter”.

Viktigt! Om kommandot inte fungerar kan du visa den här sidan på samma språk som du använder för assistenten och använda kommandot som står där.

Återaktivera delning av uppgifter

 1. Tryck på mikrofonen på fjärrkontrollen till tv:n.
 2. Ställ en fråga eller ge ett röstkommando.
 3. Läs och godkänn villkoren för delning av uppgifter

Så fungerar delning av uppgifter

Så delas uppgifter

 • Allt du säger medan du trycker på mikrofonen på fjärrkontrollen till enheten delas med Google.
 • Google översätter det du säger från tal till text och delar den transkriberade texten med enhetstillverkaren. 
 • Beroende på vad du sa får du svar antingen från Google eller enhetstillverkaren. Den partner som inte svarar raderar det du sa från sina loggar inom 30 dagar.
 • Om du får svar av Google används dina uppgifter i enlighet med Googles användarvillkor och sekretesspolicy.
 • Eventuella personliga uppgifter som Google delar med enhetstillverkaren får inte användas i något annat syfte, däribland för annonsering eller för att skapa användarprofiler.

Dessa uppgifter delas

Google och enhetstillverkaren delar uppgifter som:

 • Enhetens namn
 • Postnummer
 • Plats
 • Enhetsinställningar
 • Enhets-id

När du har länkat Google-kontot till enheten får tillverkaren även begränsad åtkomst till personliga uppgifter, till exempel:

 • Namn
 • E-postadress
 • Webbadress och foto till din profil på Google+, om sådan finns
 • Språkinställningar

Google och enhetstillverkaren får använda det du säger och innehåll som visas på skärmen under konversationer i syfte att ge bättre svar. 

Om du till exempel frågar ”Vem är Stefan Löfven?” och sedan frågar ”Hur lång är han?” kan Google och enhetstillverkaren använda den första frågan till att förbättra svaret på den andra.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?