Dùng thử các Hành động mới của Trợ lý Google trước khi phát hành chính thức

Để nhận phản hồi của bạn, nhà phát triển có thể mời bạn dùng thử một Hành động mới của Trợ lý trước hầu hết mọi người.

Quan trọng: Trước khi được phát hành chính thức, các Hành động có thể kém ổn định. Điều này có nghĩa là ứng dụng có thể gặp lỗi và các Hành động có thể hoạt động không đúng cách.

Thử nghiệm một Hành động sớm

Lựa chọn 1: Sử dụng đường liên kết mời

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn, hãy nhấn vào liên kết đó.
 2. Trong phần “Trở thành người thử nghiệm”, hãy nhấn vào mục Tôi tham gia.
 3. Yêu cầu Trợ lý Google sử dụng Hành động mới của bạn.

Lựa chọn 2: Tìm Hành động

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy nói "Ok Google, mở phần cài đặt Trợ lý".
 2. Trong phần "Tất cả tùy chọn cài đặt", hãy nhấn vào mục Khám phá.
 3. Tìm tên của Hành động trong lời mời gửi cho bạn.
 4. Trong phần “Trở thành người thử nghiệm”, hãy nhấn vào mục Tôi tham gia.
 5. Yêu cầu Trợ lý Google sử dụng Hành động mới của bạn.

Thay đổi chế độ cài đặt của bạn

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy nói "Ok Google, mở phần cài đặt Trợ lý".
 2. Trong phần "Tất cả tùy chọn cài đặt", hãy nhấn vào mục Khám phá.
 3. Nhấn vào một Hành động mà bạn có quyền truy cập sớm.
 4. Để thay đổi trạng thái thử nghiệm của bạn, hãy làm như sau:
  1. Nhấn vào phần Thay đổi.
  2. Nhấn vào phiên bản của Hành động mà bạn muốn.
   Lưu ý: Thử nghiệm "alpha" là thử nghiệm ở giai đoạn đầu. Thử nghiệm "beta" là thử nghiệm gần với bản phát hành chính thức.
  3. Nhấn vào OK.
 5. Để thay đổi một mục cài đặt khác, hãy nhấn vào mục đó. Làm theo các bước trên màn hình.

Gửi phản hồi

Bạn có thể gửi phản hồi bằng cách liên hệ trực tiếp với nhà phát triển. Hãy xem thư mời gửi cho bạn để biết thông tin liên hệ.

Ngừng sử dụng một Hành động sớm

Để ngừng thử nghiệm một Hành động sớm, hãy thay đổi trạng thái thử nghiệm của bạn thành Không thử nghiệm hoặc nhấn vào phần Đặt lại.

 • Nếu Hành động có sẵn, bạn sẽ nhận được phiên bản công khai hiện tại của Hành động đó.
 • Nếu Hành động chưa được phát hành, thì Trợ lý Google của bạn sẽ không thực hiện Hành động đó nữa.

Nếu bạn không thấy một Hành động trong danh sách của mình nữa, thì nhà phát triển đã ngừng cung cấp quyền truy cập sớm vào Hành động đó.
 

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính