Đặt vị trí nhà riêng, cơ quan và vị trí khác

Bạn có thể đặt vị trí cá nhân rồi hỏi Trợ lý Google về thời gian đi đến cơ quan và tình hình giao thông mới nhất. Nếu đã có vị trí cá nhân trong Google Maps, bạn sẽ thấy vị trí đó trong phần Cài đặt.

Lưu ý quan trọng: Bạn phải sử dụng Trợ lý Google bằng tiếng Anh và ở Hoa Kỳ để đặt các vị trí cá nhân khác (ngoài nhà riêng và cơ quan).

Thêm, thay đổi hoặc xóa vị trí

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy nói "Ok Google, mở phần cài đặt Trợ lý".
 2. Nhấn vào Bạn sau đó Địa điểm của bạn.
 3. Thêm, thay đổi hoặc xóa địa chỉ.

Mẹo: Bạn cũng có thể yêu cầu Trợ lý Google đặt vị trí nhà riêng và cơ quan của bạn.

Cho phép Trợ lý Google sử dụng thông tin vị trí hiện tại của thiết bị

Khi cấp cho Trợ lý Google quyền sử dụng thông tin vị trí hiện tại của bạn, bạn sẽ nhận được kết quả phù hợp hơn khi yêu cầu thông tin địa phương như thời tiết hoặc nhà hàng lân cận.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy chạm và giữ biểu tượng của ứng dụng Google .
 2. Nhấn vào biểu tượng Thông tin ứng dụng Thông tin sau đó Quyền sau đó Vị trí.
 3. Chọn một tuỳ chọn quyền truy cập thông tin vị trí.

Mẹo: Để nhận một số thông báo khi ứng dụng Trợ lý Google không mở, hãy đặt quyền truy cập thông tin vị trí thành Luôn cho phép.

Tìm hiểu thêm về vị trí và Trợ lý Google.

Tạo một Quy trình sử dụng thông tin vị trí làm điều kiện khởi động

Để tạo một Quy trình sử dụng thông tin vị trí làm điều kiện khởi động, bạn cần cấp cho ứng dụng Trợ lý Google quyền gửi thông báo và quyền truy cập thông tin vị trí.

Quyền truy cập thông tin vị trí

Lưu ý quan trọng:

 • Nếu bạn gặp sự cố khi chạy Quy trình, hãy thử tăng bán kính của điều kiện khởi động lên đến 500 m.
 • Khi thiết bị di động sắp hết pin, Quy trình sử dụng vị trí kích hoạt sẽ không khởi động ổn định như khi pin đầy.
 • Pin có thể tiêu hao nhanh hơn nếu bạn bật tính năng chia sẻ vị trí với các quy trình.
 • Sẽ mất vài phút để Quy trình thực hiện sau khi bạn đến hoặc rời khỏi vị trí đã chọn.
 • Nếu tính năng kích hoạt dựa trên vị trí không hoạt động, hãy thử khởi động lại điện thoại của bạn.

Quyền truy cập thông tin vị trí của ứng dụng Google

 1. Trên thiết bị Android, hãy chạm và giữ ứng dụng Google.
 2. Nhấn vào Quyền sau đó Vị trí.

Lưu ý: Nếu bạn bật cả quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền "Luôn cho phép" và tuỳ chọn "Sử dụng vị trí chính xác", thì sau đó quyền sẽ được cấp.

Bật dịch vụ vị trí trên thiết bị

 1. Trên thiết bị Android, mở phần Cài đặt.
 2. Nhấn vào Vị trí.

Lưu ý: Nếu bạn bật chế độ "Sử dụng vị trí", thì sau đó quyền sẽ được cấp.

Đồng ý với Quy tắc thiết kế phù hợp với lứa tuổi của Vương quốc Anh (AADC)

Lưu ý quan trọng: Tính năng này chỉ dành cho người dùng ở Vương quốc Anh.

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ của bạn.
 3. Nhấn vào Cài đặt sau đó Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Vị trí chính xác.

Lưu ý: Nếu bạn bật chế độ "Luôn luôn", thì sau đó quyền sẽ được cấp.

Quyền gửi thông báo

 1. Trên thiết bị Android, hãy chạm và giữ ứng dụng Google.
 2. Nhấn vào Thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn bật chế độ "Tất cả thông báo của Google", thì sau đó quyền sẽ được cấp.

Tìm hoặc xoá Nhật ký vị trí

Bạn có thể quản lý và xoá Nhật ký vị trí của mình thông qua Dòng thời gian trên Google Maps. Tìm hiểu thêm về cách quản lý Nhật ký vị trí.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính