Chọn thông tin bạn muốn chia sẻ với Trợ lý Google

Khi bạn thiết lập Trợ lý Google, ứng dụng này có thể yêu cầu bạn bật một số chế độ cài đặt.

Những chế độ cài đặt có thể bạn cần phải bật

Trợ lý có thể yêu cầu bạn bật các chế độ cài đặt sau:

Khi bạn bật các chế độ cài đặt này, chúng cũng áp dụng cho Trợ lý và các dịch vụ khác của Google mà bạn sử dụng.

Chọn không bật các chế độ cài đặt này 
Bạn vẫn có thể trải nghiệm Trợ lý mà không cần bật các chế độ cài đặt này, nhưng trải nghiệm sẽ không được điều chỉnh cho phù hợp với bạn.
Trợ lý vẫn có thể giúp bạn tìm câu trả lời trên web và thông tin địa phương, phát nhạc/video, đặt lời nhắc và nhiều việc khác. Tùy thuộc vào (các) chế độ cài đặt mà bạn chọn không bật, Trợ lý có thể không được điều chỉnh cho phù hợp với bạn. Ví dụ: nếu bạn chưa bật tùy chọn "Thông tin người liên hệ trên các thiết bị của bạn", thì Trợ lý có thể không nhận ra người liên hệ mà bạn muốn kết nối nếu bạn yêu cầu gọi điện cho ai đó.

Cách bật hoặc tắt các chế độ cài đặt này 

Hãy làm theo các bước sau:

  1. Trên thiết bị của bạn, hãy truy cập vào Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào tài khoản của mình.
  2. Bật hoặc tắt các chế độ cài đặt này:
Bạn có thể bật hoặc tắt các chế độ cài đặt này bất cứ lúc nào. Hãy tìm hiểu thêm về các chế độ cài đặt này cho phép Trợ lý trợ giúp bạn như thế nào
Thông tin khác bạn có thể chia sẻ
Bạn có thể chia sẻ với Trợ lý của mình các thông tin khác để có câu trả lời phù hợp với bạn hơn. Các quyền bạn có thể cấp thay đổi tùy theo thiết bị mà bạn đang sử dụng và có thể bao gồm:
  • Nội dung trên màn hình. Trên một số thiết bị, chẳng hạn như điện thoại và máy tính bảng Android, và máy tính xách tay ChromeOS, bạn có thể yêu cầu Trợ lý cho bạn xem thông tin liên quan đến nội dung trên màn hình. Ví dụ: nếu có một tên phim trên màn hình thì bạn có thể tìm thông tin về các diễn viên trong phim đó.
  • Voice match, có trên một số thiết bị, cho phép Trợ lý và ứng dụng Google nhận dạng giọng nói của bạn. Khi mục cài đặt này đang bật:
    • Nhiều người có thể đăng ký dùng chung một thiết bị 
    • Trợ lý có thể sử dụng giọng nói của bạn để truy cập vào các kết quả cá nhân như lịch (nếu bạn bật chế độ Kết quả cá nhân)

Xóa hoạt động của Trợ lý Google

Nếu bạn đã bật tùy chọn Hoạt động trên web và ứng dụng, thì các hoạt động tương tác của bạn với Trợ lý có thể được lưu trong Tài khoản Google của bạn và xuất hiện trên trang Hoạt động của tôi. Hãy tìm hiểu cách xóa hoạt động của Trợ lý Google bất cứ lúc nào.

Câu hỏi thường gặp

Google sử dụng thông tin của tôi như thế nào?

Chúng tôi sử dụng dữ liệu để làm cho các dịch vụ của mình, chẳng hạn như Trợ lý Google, trở nên hữu ích hơn đối với bạn. Bạn có thể tìm hiểm thêm tại trang Chính sách bảo mật của Google.

Google có sử dụng các hoạt động của tôi với Trợ lý Google để cải thiện Trợ lý Google không?

Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện tính hữu ích của Trợ lý Google theo thời gian và thực hiện một phần của quá trình này thông qua việc tìm hiểu các hoạt động trước đây của bạn với Trợ lý Google.

Google có sử dụng các hoạt động của tôi với Trợ lý Google để cá nhân hóa các quảng cáo mà tôi nhìn thấy không?

Nếu bạn sử dụng Trợ lý Google, thì chúng tôi có thể sử dụng các hoạt động đó để phân phối những quảng cáo hữu ích. Bạn có thể xóa các hoạt động trước đây của mình với Trợ lý bất kỳ lúc nào.

Tìm hiểu cách kiểm soát quảng cáo mà bạn thấy

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính