Chọn thông tin bạn muốn chia sẻ với Trợ lý Google

Khi bạn thiết lập Trợ lý Google, ứng dụng này có thể yêu cầu bạn bật một số chế độ cài đặt.

Những chế độ cài đặt có thể bạn cần phải bật

Để giúp bạn trải nghiệm mọi tính năng của Trợ lý, Trợ lý có thể yêu cầu bạn bật các chế độ cài đặt sau:

Khi bạn bật, các chế độ cài đặt này cũng áp dụng cho Trợ lý và các dịch vụ khác của Google mà bạn sử dụng. 

Chọn không bật các chế độ cài đặt này 
Bạn vẫn có thể sử dụng Trợ lý mà không cần bật các chế độ cài đặt này, tuy nhiên, trải nghiệm sẽ không được điều chỉnh phù hợp với bạn, và bạn sẽ không thể dùng tất cả các tính năng.
Trợ lý vẫn có thể giúp bạn làm những việc như tìm câu trả lời trên web, thông tin địa phương, kể cho bạn nghe chuyện cười và những sự thật thú vị. Tùy thuộc vào (các) chế độ cài đặt mà bạn chọn không bật, bạn có thể không dùng được một số tính năng của Trợ lý, ví dụ như:

Giao tiếp 

 • Bạn có thể gọi cho một doanh nghiệp hoặc một số điện thoại
 • Bạn không thể gọi cho một trong những mục liên hệ của mình

Thông tin chỉ đường

 • Bạn có thể nhận thông tin chỉ đường đến một địa chỉ
 • Bạn không thể nói “chỉ đường về nhà” hoặc “chỉ đường đến cơ quan”

Nội dung nghe nhìn

 • Bạn không thể sử dụng giọng nói của mình để truyền nhạc đến loa hoặc tivi

Năng suất

 • Bạn có thể đặt chuông báo
 • Bạn không thể đặt lời nhắc hoặc thêm một sự kiện vào lịch của mình

Cách bật hoặc tắt các chế độ cài đặt này 

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên thiết bị của bạn, hãy truy cập các tùy chọn điều khiển hoạt động trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào tài khoản của mình.
 2. Bật hoặc tắt các tùy chọn cài đặt này:
  • Hoạt động trên web và ứng dụng
   • Bản ghi âm giọng nói và âm thanh
  • Thông tin ứng dụng trên các thiết bị của bạn
  • Thông tin liên hệ trên các thiết bị của bạn
Bạn có thể bật hoặc tắt các chế độ cài đặt này bất cứ lúc nào. Hãy tìm hiểu thêm về các chế độ cài đặt này cho phép Trợ lý trợ giúp bạn như thế nào
Thông tin khác bạn có thể chia sẻ
Bạn có thể chia sẻ với Trợ lý của mình các thông tin khác để có câu trả lời phù hợp với bạn hơn. Các quyền bạn có thể cấp thay đổi tùy theo thiết bị mà bạn đang sử dụng và có thể bao gồm:
 • Nội dung trên màn hình. Trên một số thiết bị, chẳng hạn như điện thoại và máy tính bảng Android, và máy tính xách tay ChromeOS, bạn có thể yêu cầu Trợ lý cho bạn xem thông tin liên quan đến nội dung trên màn hình. Ví dụ: nếu có một tên phim trên màn hình thì bạn có thể tìm thông tin về các diễn viên trong phim đó.
 • Voice match, có trên một số thiết bị, cho phép Trợ lý và ứng dụng Google nhận dạng giọng nói của bạn. Khi mục cài đặt này đang bật:
  • Nhiều người có thể đăng ký dùng chung một thiết bị 
  • Trợ lý có thể sử dụng giọng nói của bạn để truy cập vào các kết quả cá nhân như lịch (nếu bạn bật chế độ Kết quả cá nhân)

Xóa hoạt động của Trợ lý Google

Nếu Trợ lý có quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn và Hoạt động trên web và ứng dụng đang bật, thì các hoạt động tương tác của bạn với Trợ lý sẽ được lưu vào trang Hoạt động của tôi trong tài khoản của bạn. Hãy tìm hiểu cách xóa hoạt động của Trợ lý Google bất cứ lúc nào.

Câu hỏi thường gặp

Google sử dụng thông tin của tôi như thế nào?

Chúng tôi sử dụng dữ liệu để làm cho các dịch vụ của mình, chẳng hạn như Trợ lý Google, trở nên hữu ích hơn đối với bạn. Bạn có thể tìm hiểm thêm tại trang Chính sách bảo mật của Google.

Google có sử dụng các hoạt động của tôi với Trợ lý Google để cải thiện Trợ lý Google không?

Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện tính hữu ích của Trợ lý Google theo thời gian và thực hiện một phần của quá trình này thông qua việc tìm hiểu các hoạt động trước đây của bạn với Trợ lý Google.

Google có sử dụng các hoạt động của tôi với Trợ lý Google để cá nhân hóa các quảng cáo mà tôi nhìn thấy không?

Nếu bạn sử dụng Trợ lý Google, thì chúng tôi có thể sử dụng các hoạt động đó để phân phối những quảng cáo hữu ích. Bạn có thể xóa các hoạt động trước đây của mình với Trợ lý bất kỳ lúc nào.

Tìm hiểu cách kiểm soát quảng cáo mà bạn thấy

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?