จัดการบริการของ Google ที่ลิงก์ไว้

สำคัญ: บทความนี้ใช้สำหรับผู้ใช้ในสหภาพยุโรปเท่านั้น

กฎหมายตลาดดิจิทัล (DMA) เป็นกฎหมายของสหภาพยุโรปที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 มีนาคม 2024 เนื่องด้วย DMA ดังกล่าว สำหรับผู้ใช้ในสหภาพยุโรป Google จะให้ตัวเลือกแก่คุณในการลิงก์กับบริการบางอย่างของ Google ต่อไป

บริการของ Google ดังกล่าวรวมถึง

 • Search
 • YouTube
 • บริการโฆษณา
 • Google Play
 • Chrome
 • Google Shopping
 • Google Maps

เมื่อมีการลิงก์ไว้ บริการเหล่านี้สามารถแชร์ข้อมูลของคุณให้กัน รวมทั้งแชร์กับบริการอื่นๆ ทั้งหมดของ Google เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างได้ ข้อมูลทุกประเภทที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google สามารถนำมาแชร์ในบริการต่างๆ ของ Google ที่ลิงก์ไว้ได้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลกิจกรรมที่คุณทำขณะลงชื่อเข้าใช้ เช่น สิ่งที่ค้นหา ตลอดจนวิดีโอที่ดูและฟัง

คุณจัดการตัวเลือกบริการที่ลิงก์ไว้ในบัญชี Google ได้

เคล็ดลับ: การลิงก์บริการของ Google ไม่ใช่การแชร์ข้อมูลของคุณกับบริการของบุคคลที่สาม

อัปเดตตัวเลือกบริการที่ต้องการลิงก์

 1. ใน iPhone หรือ iPad ให้เปิดแอป Gmail  
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น บัญชีของคุณ จากนั้น จัดการบัญชี Google 
 3. แตะข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ด้านบน
 4. ในส่วน "บริการของ Google ที่ลิงก์ไว้" ให้แตะจัดการบริการที่ลิงก์ไว้
 5. เลือกบริการที่ต้องการให้ลิงก์ไว้ แล้วแตะถัดไป
  • เคล็ดลับ: บริการอื่นๆ ของ Google ที่ไม่ได้แสดงไว้จะลิงก์กันเสมอและสามารถแชร์ข้อมูลให้กันได้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ
 6. ตรวจสอบรายการที่คุณเลือก แล้วแตะยืนยัน จากนั้น เสร็จสิ้น จากนั้น รับทราบ

 

เคล็ดลับ: คุณสามารถตรวจสอบและอัปเดตตัวเลือกบริการที่ต้องการลิงก์ได้ทุกเมื่อ 

Related resources 

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก