เกี่ยวกับ DMA และบริการที่ลิงก์ไว้

กฎหมายตลาดดิจิทัล (Digital Markets Act หรือ DMA) เป็นกฎหมายของสหภาพยุโรปที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 มีนาคม 2024 เนื่องด้วย DMA ดังกล่าว สำหรับผู้ใช้ในสหภาพยุโรป Google จะให้ตัวเลือกแก่คุณในการลิงก์กับบริการบางอย่างของ Google บริการของ Google ดังกล่าวรวมถึง

 • Search
 • YouTube
 • บริการโฆษณา
 • Google Play
 • Chrome
 • Google Shopping
 • Google Maps

คุณเลือกลิงก์บริการเหล่านี้ทั้งหมด ไม่ลิงก์บริการใดเลย หรือจะลิงก์เฉพาะบริการที่ต้องการก็ได้

เมื่อมีการลิงก์ไว้ บริการเหล่านี้สามารถแชร์ข้อมูลของคุณให้กัน รวมทั้งแชร์กับบริการอื่นๆ ทั้งหมดของ Google ที่ลิงก์ไว้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างได้ ตัวอย่างเช่น บริการของ Google ที่ลิงก์ไว้สามารถทำงานร่วมกันเพื่อช่วยปรับเนื้อหาและโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณกำหนด

บริการของ Google ที่ลิงก์ไม่ได้

สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรป จะไม่มีบริการใดที่ลิงก์ไม่ได้ แต่สำหรับผู้ใช้ในเยอรมนี จะมีบางบริการที่ลิงก์ไม่ได้

เคล็ดลับ: บริการอื่นๆ ของ Google ทั้งหมดที่แชร์ข้อมูลให้กันและไม่ได้แสดงรายชื่อไว้ข้างต้นจะลิงก์กันเสมอ

เกี่ยวกับบริการที่ลิงก์ไว้

หากไม่ได้ลิงก์บริการไว้ ฟีเจอร์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแชร์ข้อมูลในบริการต่างๆ ของ Google จะมีข้อจำกัดหรือใช้งานไม่ได้ เช่น

 • เมื่อ Search, YouTube และ Chrome ไม่ใช่บริการที่ลิงก์ไว้ คำแนะนำใน Search เช่น "ดูอะไรดี" และฟีดสำรวจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคลน้อยลง
 • เมื่อ Search และ Maps ไม่ใช่บริการที่ลิงก์ไว้ คุณจะบันทึกตำแหน่งลงใน Search ไม่ได้

ส่วนต่างๆ ของบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแชร์ข้อมูลจะไม่ได้รับผลกระทบ

เราจะไม่นำคุณออกจากระบบบริการใดๆ ของ Google หากคุณเลือกที่จะไม่ลิงก์บริการ โปรดทราบด้วยว่า การลิงก์บริการของ Google ไม่ใช่การแชร์ข้อมูลของคุณกับบริการของบุคคลที่สาม

จัดการบริการที่ลิงก์ไว้

คุณเป็นผู้ควบคุม โดยเลือกได้ว่าต้องการให้บริการใดของ Google ที่แสดงไว้ด้านบนมีการลิงก์ไว้ คุณสามารถตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงตัวเลือกได้ทุกเมื่อในบัญชี Google ดูวิธีจัดการบริการที่ลิงก์ไว้

เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณในบริการต่างๆ ของ Google ที่ลิงก์ไว้

ข้อมูลที่ใช้
ข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับบริการของ Google ที่ลิงก์ไว้สามารถแชร์ในบริการใดก็ได้ที่ลิงก์ไว้ ซึ่งรวมถึงการค้นหา, วิดีโอที่คุณดูใน YouTube, แอปที่ติดตั้งจาก Google Play, ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ และข้อมูลประเภทอื่นๆ ทั้งหมดที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
วิธีที่ Google ใช้ข้อมูลนี้

Google ใช้ข้อมูลนี้ซึ่งแชร์ในบริการต่างๆ ที่ลิงก์ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ดังนี้

 • การมอบบริการที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาและโฆษณา โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณกำหนด
 • การดูแลรักษาและการปรับปรุงบริการ
 • การพัฒนาบริการใหม่
 • การศึกษาวิธีที่ผู้คนใช้บริการของเราเพื่อดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการ

ตัวเลือกที่คุณเลือกเกี่ยวกับบริการที่ลิงก์ไว้จะไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอื่นๆ เช่น ตัวเลือกที่คุณเลือกไว้เพื่อปรับเปลี่ยนบริการของ Google ในแบบของคุณ แต่จะเป็นเพียงการขยายตัวเลือกที่คุณมีในการควบคุมวิธีแชร์ข้อมูลของคุณ

Google จะแชร์ข้อมูลต่อไปในบางกรณี

ข้อมูลของคุณจากบริการทั้งหมดของ Google ไม่ว่าจะมีการลิงก์ไว้หรือไม่ก็ตาม อาจยังคงมีการแชร์ในบริการทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น ป้องกันการประพฤติมิชอบ ป้องกันสแปมและการละเมิด รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

นอกจากนี้ อาจมีการแชร์ข้อมูลของคุณในบริการต่างๆ ของ Google เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อบริการ 2 อย่างต้องทำงานร่วมกัน 

Related resources 

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก