Dataene dine holdes private samtidig som aktiveringsteknologien for assistenten blir bedre

Distribuert læring er en teknologi som gir bedre personvern, og som vi bruker til å forbedre modeller på enheter, uten å sende rådataene til Googles tjenere. Google bruker distribuert læring til å forbedre funksjonene for enhetsaktivering, for eksempel «Hey Google» på Google Assistent-kompatible enheter.

Når du sier «Hey Google, hvordan er været i morgen?» registrerer en modell på enheten at du har sagt «Hey Google», og så sendes spørringen til Google-assistenten.

På støttede smarthjemenheter med kameraer kan modeller på enheten i tillegg lagre og bruke bilder for å registrere aktivering via bevegelser, blikk og leppebevegelser.

Det kan hende at enhetene dine aktiveres uten at du ville det, eller uten at du sa «Hey Google». Det kan også hende at assistenten ikke aktiveres når du sier «Hey Google».

Nå bruker vi distribuert læring til å finstemme teknologien for Assistent-aktivering for å redusere antallet feilaktiveringer og manglende aktiveringer.

Finn ut mer om distribuert læring fra nettegneserien om Google AI.

Om taleopptakene dine

Når «Forbedre Googles aktivering av assistenten på enhetene dine» er slått på og Google-assistenten aktiveres eller nestenaktiveres, lagrer den midlertidig korte biter av taleopptak på enheten. Med distribuert læring bruker vi slike opptak for å lære hvordan vi bør justere tale- og aktiveringsteknologiene for assistenten.

Dette skjer når Google-assistenten aktiveres

Når Google-assistenten aktiveres – også ved utilsiktede aktiveringer – kan den sende taleopptak til Googles tjenere, slik at assistenten kan gjennomføre forespørslene du ber den om, for eksempel ved å returnere værmeldingen til telefonen. Hvis du har slått på Nett- og appaktivitet og inkluderer lydopptak, lagres slike opptak på Googles tjenere.

Dette skjer når Google-assistenten nestenaktiveres

«Nestenaktiveringer» er tilfeller hvor «Hey Google»-modellen registrerer lyd eller noe du sier, som nesten aktiverer Google-assistenten.

Stemmeopptak fra nestenaktiveringer sendes ikke til Googles tjenere, men kan bli lagret på enheten hvis «Forbedre Googles aktivering av assistenten på enhetene dine» er slått på. Det er ikke sikkert at enheten gir noen indikasjon på at slike opptak lagres, og det kan lagres opptil 20 opptak per dag sammen med

 • data om når og hvordan du bruker assistenten på telefonen
 • hvor vellykket en interaksjon var
 • informasjon om telefonkonfigurasjonen

Hvor lenge blir opptakene lagret på enheten?

Opptak av «Hey Google»-aktiveringer og -nestenaktiveringer på enheten lagres på enheten i opptil 63 dager – med mindre du sletter dem før det. Finn ut hvordan du sletter opptak fra enheten.

Finn ut hvordan du slår distribuert læring av eller på.

Om lagrede transkripsjoner

Når «Forbedre Googles aktivering av assistenten på enhetene dine» er slått på og Google-assistenten aktiveres eller nestenaktiveres, lagrer den midlertidig opptil de første 20 ordene den hører. Den lagrer også

 • når og hvordan du bruker assistenten på telefonen
 • om interaksjonene er vellykket eller ikke
 • informasjon om telefonkonfigurasjonen

Vi bruker disse dataene for å finne ut hvordan vi kan justere aktiveringsteknologiene for assistenten, uten at dataene blir sendt ut fra enheten din.

Hvor lenge blir transkripsjoner værende på enheten?

Transkripsjoner og tilknyttede metadata som brukes til å forbedre aktiveringsteknologiene for assistenten, blir værende på enheten i opptil 63 dager – med mindre du sletter dem før det. Finn ut hvordan du sletter transkripsjoner på enheten.

Finn ut hvordan du slår distribuert læring av eller på.

Om de lagrede bildene dine

Når «Forbedre Googles aktivering av assistenten på enhetene dine» er slått på og Google-assistenten aktiveres, lagrer den midlertidig bilder på enheten. Vi bruker disse bildene for å finne ut hvordan vi kan justere aktiveringsteknologiene for assistenten, uten at bildene blir sendt ut fra enheten din.

Hvor lenge blir bildene værende på enheten?

Bilder som brukes for å forbedre aktiveringsteknologiene for assistenten, blir værende på enheten i opptil 63 dager – med mindre du sletter dem manuelt før det. Finn ut hvordan du sletter bilder på enheten.

Finn ut hvordan du slår distribuert læring av eller på.

Slik brukes distribuert læring til å forbedre Google-assistenten

Google-assistenten bruker taleopptakene, transkripsjonene og bildene som er lagret på enhetene dine, til å finstemme aktiveringsteknologiene for assistenten. Den lærer hvordan den skal justere modellen basert på tale-, transkripsjons- og bildedataene, og den sender et sammendrag av endringene i modellen til Googles tjenere. Google samler inn denne informasjonen for å levere bedre modeller til alle.

Google-assistenten utfører beregninger for distribuert læring på enheten bare når enheten er inaktiv, koblet til strøm og koblet til wifi.

Slik beskyttes dataene dine med distribuert læring

Når Google-assistenten nestenaktiveres, sendes ikke taleopptak til Googles tjenere. De kan i stedet bli lagret på enheten din.

Når Google-assistenten aktiveres, kan den sende taleopptak til Googles tjenere, slik at assistenten kan gjennomføre forespørslene. De kan i tillegg bli lagret på enheten din.

Når taleopptak, transkripsjoner eller bilder lagres på enheten, krypteres de og brukes bare til å forbedre aktiveringsteknologiene for assistenten. De slettes når de ikke trengs lenger – etter maksimalt 63 dager.

Tips: For å kontrollere om taleopptakene dine lagres på Googles tjenere, gå til Aktivitetslagring.

Administrer innstillinger og dataene dine

Bruk av distribuert læring for å forbedre aktiveringsteknologiene for assistenten er slått av som standard.

Slå på distribuert læring for aktiveringsteknologiene for assistenten
 1. På Android kan du si «Hey Google, åpne Assistent-innstillingene».
 2. Gå til «Alle innstillinger», og trykk på Bidra til å forbedre måten assistenten aktiveres på. Hvis du ikke finner denne innstillingen, trykker du først på Du.
 3. Slå på Forbedre Googles aktivering av assistenten på enhetene dine.

Hvordan dataene dine samles inn, lagres eller brukes i henhold til andre innstillinger, endres ikke ved at du slår på denne innstillingen.

Slå av distribuert læring for aktiveringsteknologiene for assistenten, og slett taleopptakene, transkripsjonene og bildene på enheten
 1. På Android kan du si «Hey Google, åpne Assistent-innstillingene».
 2. Gå til «Alle innstillinger», og trykk på Bidra til å forbedre måten assistenten aktiveres på. Hvis du ikke finner denne innstillingen, trykker du først på Du.
 3. Slå av Forbedre Googles aktivering av assistenten på enhetene dine.

Dette skjer når du slår av distribuert læring for aktiveringsteknologiene for assistenten

 • Google-assistenten sletter taleopptakene, transkripsjonene og bildene den har lagret på enheten for å forbedre aktivering av Google Assistent-kompatible enheter.
 • «Hey Google» fortsetter å fungere som før.
 • Hvordan dataene dine samles inn, lagres eller brukes i henhold til andre innstillinger, endres ikke ved at du slår av denne innstillingen. Assistenten sletter ikke taleopptakene som er lagret på Googles tjenere, hvis du har slått på Nett- og appaktivitet og inkluderer lydopptak. Finn ut hvordan du sletter taleopptakene dine fra Googles tjenere.
Slett taleopptakene dine fra Googles tjenere

I Min aktivitet ser du en liste over tidligere aktivitet du har hatt med Google-assistenten. Aktivitet med opptak er merket med et lydikon Tale.

 1. Gå til Google Assistent-aktiviteten din i Min aktivitet.
 2. Velg aktiviteten du vil slette:
  • Slik sletter du en bestemt aktivitet og det tilhørende opptaket: Ved siden av aktiviteten du vil slette, velger du Mer Mer og så Slett.
  • Slik sletter du all Google Assistent-aktivitet – ikke bare aktivitet med opptak: Øverst til høyre velger du Mer Mer og så Slett aktivitet etter og så Alle datoer.

Finn ut mer om hvordan du administrerer lydopptakene dine.

Ikke lagre taleopptakene dine på Googles tjenere
 1. Gå til Aktivitetslagring.
 2. Hvis Nett- og appaktivitet er slått på, fjerner du avmerkingen for «Inkluder tale- og lydaktivitet».
  • Når Nett- og appaktivitet er slått av eller det ikke er merket av for «Inkluder tale- og lydaktivitet», lagrer ikke Google-assistenten taleopptakene dine aktivt på Googles tjenere.

Finn ut mer om Nett- og appaktivitet.

Slå av «Hey Google»
 1. På Android-enheten din kan du si «Hey Google, åpne Assistent-innstillingene» eller gå til Assistent-innstillingene.
 2. Under «Alle innstillinger» trykker du på Generelt.
 3. Slå av Google Assistent.
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
8958871600806611413