Thiết lập chế độ kiểm soát của cha mẹ trên thiết bị có Trợ lý Google

Với chế độ kiểm soát của cha mẹ, bạn có thể kiểm soát một số tính năng mà con bạn có thể sử dụng và nội dung mà trẻ có thể truy cập trên hầu hết thiết bị có Trợ lý. Nếu quản lý tài khoản của nhiều trẻ thì bạn có thể thiết lập các chế độ kiểm soát khác nhau của cha mẹ cho từng trẻ. Tìm hiểu thêm về cách quản lý hoặc tạm thời tắt Trợ lý Google.

Lưu ý quan trọng: Tính năng này chỉ dùng được ở một số quốc gia và ngôn ngữ.

Bạn có thể dùng chế độ kiểm soát của cha mẹ để:

 • Thiết lập chế độ kiểm soát nội dung nghe nhìn cho nhạc hoặc video
 • Chặn tin tức hoặc podcast
 • Đặt thời gian ngừng hoạt động
 • Quản lý việc sử dụng các tính năng khác của Trợ lý
 • Thêm con bạn vào các thiết bị có Trợ lý

Thiết bị có Trợ lý Google:

 • Hầu hết điện thoại và máy tính bảng
 • Hầu hết loa thông minh
 • Màn hình thông minh
 • Đồng hồ thông minh
Lưu ý: Để chế độ kiểm soát của cha mẹ hoạt động bình thường, bạn phải cập nhật thiết bị và ứng dụng của mình.

Để thiết lập chế độ kiểm soát của cha mẹ, con bạn phải có:

 • Tài khoản Google của con bạn. Tìm hiểu cách tạo tài khoản cho con bạn.
 • Tính năng Voice Match được thiết lập trên những thiết bị mà bạn muốn bật chế độ kiểm soát của cha mẹ. Khi bạn thiết lập tính năng Voice Match cho từng trẻ, Trợ lý Google có thể nhận dạng từng trẻ thông qua giọng nói. Nếu chưa thiết lập tính năng Voice Match, bạn có thể thiết lập tính năng này khi thiết lập chế độ kiểm soát của cha mẹ.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thiết lập tính năng Face Match trên Nest Hub Max cho con bạn để Trợ lý Google có thể nhận ra khuôn mặt của trẻ.

Thiết lập các chế độ kiểm soát của cha mẹ

Trong Family Link

 1. Trên hầu hết thiết bị có Trợ lý, hãy mở ứng dụng Family Link Family Link.
 2. Chọn tên của trẻ.
 3. Nhấn vào Chế độ điều khiển sau đó Giới hạn nội dung sau đó Trợ lý Google sau đó Chế độ kiểm soát của cha mẹ sau đó Thiết lập.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Trong ứng dụng Google Home

 1. Trên hầu hết thiết bị có Trợ lý, hãy mở ứng dụng Google Home Google Home.
 2. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt  sau đó Trợ lý Google Trợ lý sau đó Chế độ kiểm soát của cha mẹ.
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Thông qua Trợ lý Google

 1. Trên hầu hết thiết bị có Trợ lý, hãy nói "Mở phần cài đặt Trợ lý".
 2. Nhấn vào Xem mọi chế độ cài đặt của Trợ lý sau đó Chế độ kiểm soát của cha mẹ
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Chỉnh sửa chế độ kiểm soát của cha mẹ

Lưu ý quan trọng: Để đảm bảo Trợ lý Google có thể nhận ra con bạn và áp dụng các chế độ kiểm soát của cha mẹ, bạn phải thêm Tài khoản Google của trẻ vào thiết bị mà trẻ dùng.

 1. Trên hầu hết thiết bị có Trợ lý, hãy mở ứng dụng Family Link Family Link.
 2. Chọn tên của trẻ.
 3. Nhấn vào Chế độ điều khiển sau đó Giới hạn nội dung sau đó Trợ lý Google sau đó Chế độ kiểm soát của cha mẹ.
 4. Trong phần cài đặt mà bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấn vào lựa chọn để chỉnh sửa chế độ cài đặt.
 5. Chọn các chế độ cài đặt cho con bạn.
Lưu ý: Trong phần Chế độ kiểm soát của cha mẹ trên Trợ lý, bạn cũng có thể tìm thấy và chỉnh sửa danh sách các thiết bị có Trợ lý Google mà con bạn có thể truy cập.

Cách hoạt động của chế độ kiểm soát của cha mẹ

Lưu ý quan trọng: Con bạn có thể phát video và các nội dung khác mà bạn đã hạn chế thông qua:

 • Tin tức.
 • Podcast.
 • Điện thoại hoặc máy tính bảng truyền đến một thiết bị có Trợ lý.

Bạn có thể chặn hoặc cho phép nội dung hay tính năng bằng chế độ kiểm soát của cha mẹ trên Trợ lý Google. Chế độ kiểm soát của cha mẹ áp dụng cho hầu hết thiết bị có Trợ lý được thiết lập bằng giọng nói của con bạn. Bạn có thể đặt chế độ kiểm soát của cha mẹ cho các dịch vụ sau:

 • Bộ lọc âm nhạc
 • Bộ lọc video
 • Tin tức
 • Podcast
 • Gọi điện
 • Trả lời câu hỏi

Đối với một số dịch vụ phát nhạc, bạn có thể lọc nội dung phản cảm do bên thứ ba báo cáo. Mặc dù có thể giúp bạn quản lý quyền truy cập của con vào nội dung dành cho người trưởng thành, nhưng các bộ lọc này có thể không lọc nội dung mà bạn có thể cho là không phù hợp.

Lưu ý: Nếu đã tạo Tài khoản Google cho con bạn mà không dùng địa chỉ Gmail và mật khẩu trên máy tính bảng Pixel Tablet mới, thì bạn không thể thiết lập chế độ kiểm soát của cha mẹ cho:

 • Bộ lọc nhạc
 • Bộ lọc video
 • Tính năng gọi điện

 

Bộ lọc âm nhạc
 • Phát nhạc bất kỳ: Thiết bị sẽ phát bất cứ bản nhạc nào có sẵn cho con bạn khi bộ lọc không được áp dụng. Con bạn có thể phát những bài hát mà bất cứ ai trong nhà bạn cũng có thể phát.
 • Phát vài bản nhạc: Thiết bị sẽ phát nhạc không phản cảm cho con bạn trên những dịch vụ bạn chọn. Các dịch vụ được liệt kê trong lựa chọn này có thể có tính năng lọc nội dung.
  • Nếu muốn cho phép phát nhạc trên YouTube (có thể bao gồm cả một số nội dung không phù hợp với trẻ em), bạn có thể chọn nội dung trên YouTube mà bạn muốn con bạn thưởng thức. Bên cạnh "YouTube", nhấn vào Cài đặt nội dung.
 • Không phát nhạc: Thiết bị không phát bất cứ bản nhạc nào cho con bạn.
Bộ lọc video

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn chọn chặn con bạn xem video nhưng cho phép phát nhạc trên YouTube Music, thì video âm nhạc vẫn có thể phát trên TV và thiết bị có Trợ lý.

 • Phát video bất kỳ: Thiết bị sẽ phát mọi video có sẵn cho con bạn khi bộ lọc không được áp dụng. Con bạn có thể phát những video mà bất cứ ai trong nhà bạn cũng có thể phát.
 • Phát một số video: Thiết bị sẽ phát video cho con bạn trên những dịch vụ bạn chọn và dựa trên bộ lọc bạn thiết lập cho các dịch vụ đó.
  • Nếu muốn cho phép trẻ xem video trên YouTube (có thể bao gồm cả một số nội dung phản cảm), bạn có thể chọn nội dung trên YouTube mà bạn muốn con bạn thưởng thức. Bên cạnh "YouTube", nhấn vào Cài đặt nội dung.
 • Không phát video: Thiết bị không phát bất cứ video nào cho con bạn.
Tin tức

Lưu ý quan trọng: Con bạn vẫn có thể phát tin tức trong các dịch vụ nghe nhìn khác mà bạn cho phép. Một số tin tức có thể chứa nội dung dành cho người trưởng thành. Bạn có thể quản lý các nguồn tin tức của con bạn trong phần cài đặt Trợ lý Google.

 • Được phép nghe tin tức: Thiết bị sẽ phát tin tức khi con bạn yêu cầu.
 • Không được phép nghe tin tức: Thiết bị sẽ không phát tin tức khi con bạn yêu cầu.
Podcast

Lưu ý quan trọng: Con bạn vẫn có thể phát podcast trong các dịch vụ nghe nhìn khác mà bạn cho phép. Một số podcast có thể chứa nội dung dành cho người trưởng thành. Bạn có thể quản lý các dịch vụ podcast của con bạn trong phần cài đặt Trợ lý Google.

 • Được phép nghe podcast: Các thiết bị sẽ phát podcast khi con bạn yêu cầu.
 • Không được phép nghe podcast: Thiết bị sẽ không phát podcast khi con bạn yêu cầu.
Gọi điện
 • Chỉ có thể trả lời cuộc gọi: Con bạn chỉ có thể trả lời các cuộc gọi điện thoại và cuộc gọi video trên thiết bị.
 • Có thể thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi: Con bạn có thể thực hiện và trả lời các cuộc gọi được hỗ trợ, như cuộc gọi điện thoại và cuộc gọi video, trên thiết bị.
Trả lời câu hỏi

Lưu ý quan trọng: Chế độ cài đặt này không ảnh hưởng đến cách hoạt động của tính năng Tìm kiếm an toàn (được bật theo mặc định).

 • Chỉ câu trả lời phù hợp với gia đình: Bạn có thể đặt giới hạn để Trợ lý Google chỉ phản hồi:
  • Các yêu cầu cơ bản như thông tin về thời tiết và toán học
  • Các câu trả lời phù hợp với gia đình như các định nghĩa trong từ điển trẻ em.
 • Tất cả các câu trả lời: Nếu bạn cho phép các câu trả lời mà không lọc câu trả lời phù hợp với gia đình, thì Trợ lý Google có thể trả lời bằng những câu trả lời có sẵn, bao gồm cả những câu trả lời không dành cho trẻ em.

Bài viết liên quan

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính