Google เครื่องมือสำหรับนักแปลได้ปิดตัวลงแล้ว

ถึงเวลากล่าวลา Google เครื่องมือสำหรับนักแปล

Google เครื่องมือสำหรับนักแปลได้ปิดตัวลงเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2019 เครื่องมือสำหรับนักแปลดังกล่าวได้เปิดให้ผู้ใช้ นักแปล และคนทั่วโลกใช้ในการสร้างและแชร์คำแปลต่างๆ มานานกว่า 1 ทศวรรษแล้ว ตอนที่เราเปิดตัวเครื่องมือนี้เป็นครั้งแรก เอดิเตอร์งานแปลมีตัวเลือกแบบใช้บนเว็บจำนวนไม่มากให้เลือกใช้งาน แต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือดีๆ อยู่มากมาย ซึ่งรวมถึง Google แปลภาษาด้วย ด้วยเหตุนี้ เราจึงพบว่ามีการใช้งานเครื่องมือสำหรับนักแปลลดลงและตัดสินใจยุติการให้บริการในที่สุด ขอขอบคุณผู้ใช้ทั่วโลกที่ให้การตอบรับที่ดีเสมอมา

ดาวน์โหลดข้อมูล

คุณหรือเจ้าของข้อมูลคนอื่นๆ จะดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดของคุณในเครื่องมือสำหรับนักแปลได้ที่ Google Takeout จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2022