Włączanie skryptów JavaScript

Wiele funkcji wymaga skryptów JavaScript do prawidłowego działania. Aby włączyć JavaScript, wykonaj te instrukcje.

  1. Uruchom przeglądarkę na urządzeniu, jeśli jeszcze nie jest otwarta.
  2. Dotknij przycisku menu na urządzeniu.  
  3. Wybierz Więcej.
  4. Wybierz Ustawienia.
  5. Zaznacz pole obok „Włącz skrypty JavaScript”.
  6. Zamknij ustawienia i odśwież stronę, którą chcesz otworzyć.

Inne urządzenia

Zalecamy skorzystanie ze strony pomocy lub instrukcji użytkownika konkretnego urządzenia, aby dowiedzieć się, jak włączyć JavaScript w przeglądarce na tym urządzeniu.