Ενεργοποίηση JavaScript

Η JavaScript είναι απαραίτητη για πολλές λειτουργίες. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ενεργοποιήσετε τη JavaScript.

  1. Αν δεν είστε ήδη εκεί, ανοίξτε την εφαρμογή προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο από τη συσκευή σας.
  2. Πατήστε το κουμπί Μενού της συσκευής σας.  
  3. Επιλέξτε Περισσότερα.
  4. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
  5. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή "Ενεργοποίηση JavaScript".
  6. Βγείτε και φορτώστε ξανά τον ιστότοπο τον οποίο προσπαθείτε να ανοίξετε από το πρόγραμμα περιήγησης.

Άλλο

Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο ηλεκτρονικής βοήθειας ή το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση της JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας.