Bật Javascript

Nhiều tính năng yêu cầu phải có JavaScript để hoạt động. Thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để bật JavaScript.

  1. Trên màn hình chính của thiết bị, nhấn vào Cài đặt.
  2. Nhấn vào Safari.
  3. Nhấn vào “Advanced.”
  4. Đảm bảo đặt cài đặt cho “JavaScript” thành ON.
  5. Thoát và tải lại trang web bạn đang cố truy cập trong Safari.

Khác

Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo trang web trợ giúp trực tuyến hoặc hướng dẫn sử dụng cho thiết bị của mình để biết hướng dẫn bật JavaScript trong trình duyệt web.