Bật Javascript

Nhiều tính năng yêu cầu phải có JavaScript để hoạt động. Thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để bật JavaScript.

  1. Trong trình duyệt Chrome, nhấp vào biểu tượng thanh công cụ Menu.
  2. Chọn Cài đặt.
  3. Nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
  4. Trong phần Bảo mật, nhấp vào nút Cài đặt nội dung.
  5. Trong phần JavaScript, chọn Cho phép tất cả các trang web chạy JavaScript (khuyến nghị).
  6. Nhấp vào OK để đóng cửa sổ.
  7. Làm mới trình duyệt của bạn để cập nhật cài đặt.
Để bật JavaScript trong các trình duyệt khác, nhấp vào liên kết dưới đây cho trình duyệt của bạn để xem hướng dẫn. Bằng cách tìm kiếm trong trung tâm trợ giúp cho trình duyệt của bạn, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn cụ thể cho phiên bản và hệ điều hành của bạn.
 

Khác

Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo trang web trợ giúp trực tuyến hoặc hướng dẫn sử dụng cho thiết bị của mình để biết hướng dẫn bật JavaScript trong trình duyệt web.